Lista Cykliczna zabawa usun

0

Problem jest następujący:
/12. Napisz funkcję, która dla dwóch list jednokierunkowych cyklicznych usunie wszystkie wartości
pierwszej listy w drugiej liście.
/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct el
{
  int x;
  struct el* nast;
  struct el* pop;
} elem;
typedef elem* wsk;

void druk(wsk l)
{
  wsk p = l;
  if (l != NULL)
  {
    do
    {
      printf("%d\n", p->x);
      p = p->nast;
    } while (p != l);
  }
  else
  {
    printf("Lista pusta\n");
  }
}

void dod(wsk* l, int y)
{
  wsk p = (wsk)malloc(sizeof(wsk));
  wsk q;
  wsk ll = *l;
  if (!(*l))
  {
    p->x = y;
    *l = p;
    p->nast = *l;
  }
  else
  {
    do
    {
      ll = ll->nast;
    } while (ll->nast != *l);
    p->nast = ll->nast;
    ll->nast = p;
  }
}

void usun(wsk* l1, wsk* l2)
{
  wsk p = (*l1), q = (*l2), r = NULL;
  do
  {
    do
    {
      if ((*l2)->x == (*l1)->x)
      {
        if ((*l2)->nast == (*l2))
        {
          r = (*l2)->nast;
          (*l2)->x = r->x;
          (*l2)->nast = r->nast;
          free(r);
          (*l2) = (*l2);
        }
        else
        {
          r = (*l2)->nast;
          (*l2)->x = r->x;
          (*l2)->nast = r->nast;
          free(r);
        }
      }
      q = q->nast;
    } while (q->nast != (*l2));
    p = p->nast;
  } while ((p->nast != (*l1)) && ((*l2) != q));
  if ((*l2) == q)
  {
    // jak lista l2 ma już jeden element
    while ((p != *l1) && (*l1 != NULL))
    {
      if (q->x == p->x)
      {
        free(q);
        *l1 = NULL;
      }
      else
      {
        p = p->nast;
      }
    }
  }
  else
  {
    printf("Lista usun jest pusta\n");
  }
}
main()
{
  wsk l1 = NULL;
  wsk l2 = NULL;
  int a;
  printf("Zapełnianie listy cyklicznej 2\n");
  printf("Dodaj:");
  scanf("%d", &a);
  while (a != 0)
  {
    dod(&l2, a);
    printf("Dodaj:");
    scanf("%d", &a);
  }
  printf("--------------Twoja Lista 2------------------\n");
  druk(l2);

  printf("Zapełnianie listy cyklicznej (Co usunac?) 1\n");
  printf("Dodaj:");
  scanf("%d", &a);
  while (a != 0)
  {
    dod(&l1, a);
    printf("Dodaj:");
    scanf("%d", &a);
  }
  printf("--------------Twoja Lista 1------------------\n");
  druk(l1);

  printf("---------------Usuwanie-----------------------\n");
  usun(&l1, &l2);
  printf("--------------Twoja Lista 2------------------\n");
  druk(l2);

  system("pause");
}

I nie idzie coś z tym usuwaniem co rusz coś zostawia :(

0

po modyfikacji wyświetla adresy zamiast wartości zostało pomieszane ze wsk na wsk

0

A nie lepiej napisać funkcję, która szuka wartości w liście, i dzięki której znacznie zredukujesz to spaghetti w funkcji usun?

0

<żart>Powiedz, dlaczego "jesteś sadystą"?</żart>
Nazywasz element elem (zamiast element), wartość x (zamiast np. watosc lub value) , typ wsk (zamiast np. wsk_element_t), nast (zamiast np. nastepny lub next), pop (zamiast poprzedni lub prev... pop w programowaniu związane jest ze zdejmowaniem ze stosu) . Stosujesz nazwę zmiennej l (el) która do złudzenia przypomina 1 (jeden). To zamiłowanie do "skrótowości w nazwach zmiennych" eh...
Masz jakiś szczególny powód by pisać takie "niespodziankowe spagetti"?
Podziel usun na sensownie (nie skrótowo!) nazwane funkcje bo teraz w połączeniu z nazewnictwem... to koszmarek...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0