Muszę napisać program który generuje i wypisuje permutacje liczb 1..n, gdzie n podaje użytkownik. Permutacje mam generować rekurencyjnie przez selekcję.
Jak to zrobić? Nie mam nic..

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
bool nast_perm(int n, int tab[]);

int main() {
  int liczbTab;
  scanf("%d", &liczbTab);
  int tab[liczbTab];
  for (int i = 0; i < liczbTab; i++) {
    tab[i] = i + 1;
    printf("%d", tab[i]);
  }
  nast_perm(liczbTab, tab);
  printf("\n%d", j);
  return 0;
}
bool nast_perm(int n, int tab[]) {
  if (n == 1) {
    return false;
  } else {
    bool t = nast_perm(n - 1, tab + 1);
    if (t) {

    } else {

    }
  }
}