Kompozycja C++

0

Program w załączniku (Korzystam z WinApi). Dołączam także prosty UML mogący pomóc w ogarnięciu o co w tym wszystkim chodzi.

Mam problem, próbuję w klasie CInscribed narysować kwadrat korzystając z klasy CSquare, jednak kiedy kompletnie nie wiem jak przekazać obiekt stworzony klasie CSquare do klasy CInscribed. To moja pierwsza kompozycja, dlatego proszę o wyrozumiałość co do moich pytań :)

0

Mam skopiować całe .h i .cpp tego programu? Wydawało mi się, że bardziej czytelne będzie to w kompilatorze, bo wydaje mi się, że bez tego ani rusz :(

0

To moja superklasa (jest najwyżej w mojej hierarchii)

CShape.h

 #ifndef CSHAPE_H
#define CSHAPE_H

#include <windows.h>

class CShape
{
private:
  RECT mBoundingRect;

protected:
  const RECT& mrBoundingRect;
  virtual void beforeBoundingRectChange(RECT& aNewBoundingRect){}
  virtual void afterBoundingRectChange(){}

public:
  //Funkcje obsługi właściwości
  void setBoundingRect(RECT aBoundingRect);
  RECT getBoundingRect();

  //Metody
  virtual void Paint(HDC hdc) = 0;

  //Konstruktor i destruktor
  CShape();
  virtual ~CShape();
};

.cpp

 
#include "CShape.h"
#include "Utils.h"

//Funkcje obsługi właściwości
void CShape::setBoundingRect(RECT aBoundingRect)
{
  CorrectRect(&aBoundingRect);
  beforeBoundingRectChange(aBoundingRect);
  CorrectRect(&aBoundingRect);
  mBoundingRect = aBoundingRect;
  afterBoundingRectChange();
}

RECT CShape::getBoundingRect()
{
  return mBoundingRect;
}

//Konstruktor i destruktor
CShape::CShape()
  :
  mrBoundingRect(mBoundingRect)
{
  SetRect(&mBoundingRect, 50, 50, 350, 250);
}

CShape::~CShape()
{
}

Jej dzieckiem są CSimpleShape i CInscribed - o tej drugiej pózniej

CSimpleShape.h

#ifndef CSIMPLESHAPE_H
#define CSIMPLESHAPE_H

#include <windows.h>
#include "CShape.h"

class CSimpleShape : public CShape
{
private:
  int mLineWidth;
  COLORREF mLineColor;
  COLORREF mFillColor;
  HPEN mPen;
  HBRUSH mBrush;

protected:
  virtual void doPaint(HDC hdc) = 0;

public:
  //Funkcje obsługi właściwości
  void setLineWidth(int aLineWidth);
  int getLineWidth();

  void setLineColor(COLORREF aLineColor);
  COLORREF getLineColor();

  void setFillColor(COLORREF aFillColor);
  COLORREF getFillColor();

  //Metody
  void Paint(HDC hdc);

  //Konstruktor i destruktor
  CSimpleShape();
  virtual ~CSimpleShape();
};
 

.cpp

 
#include "CSimpleShape.h"
#include "Utils.h"

//Funkcje obsługi właściwości
void CSimpleShape::setLineWidth(int aLineWidth)
{
  if(aLineWidth >= 0)
  {
    mLineWidth = aLineWidth;
    DeleteObject(mPen);
    mPen = CreatePen(PS_SOLID, mLineWidth, mLineColor);
  }
}

int CSimpleShape::getLineWidth()
{
  return mLineWidth;
}

void CSimpleShape::setLineColor(COLORREF aLineColor)
{
  mLineColor = aLineColor;
  DeleteObject(mPen);
  mPen = CreatePen(PS_SOLID, mLineWidth, mLineColor);
}

COLORREF CSimpleShape::getLineColor()
{
  return mLineColor;
}

void CSimpleShape::setFillColor(COLORREF aFillColor)
{
  mFillColor = aFillColor;
  DeleteObject(mBrush);
  mBrush = CreateSolidBrush(mFillColor);
}

COLORREF CSimpleShape::getFillColor()
{
  return mFillColor;
}

//Metody
void CSimpleShape::Paint(HDC hdc)
{
  SelectObject(hdc, mPen);
  SelectObject(hdc, mBrush);

  doPaint(hdc);
}

//Konstruktor i destruktor
CSimpleShape::CSimpleShape()
{
  mLineWidth = 3;
  mLineColor = RGB(0,0,255);
  mFillColor = RGB(255,255,0);
  mPen = CreatePen(PS_SOLID, mLineWidth, mLineColor);
  mBrush = CreateSolidBrush(mFillColor);
}

CSimpleShape::~CSimpleShape()
{
  DeleteObject(mPen);
  DeleteObject(mBrush);
}

Od CSimple odchodzą trzy klasy dzieci, wystarczy mi jak przekazać tylko jedną dlatego ograniczę się tylko do CRectangles, a pózniej CSquare

CRectangle.h

 
#ifndef CRECTANGLE_H
#define CRECTANGLE_H

#include "CSimpleShape.h"

class CRectangle : public CSimpleShape
{
protected:
  virtual void doPaint(HDC hdc);
};

.cpp

#include "CRectangle.h"
#include "Utils.h"

void CRectangle::doPaint(HDC hdc)
{
  Rectangle(hdc,
       mrBoundingRect.left,
       mrBoundingRect.top,
       mrBoundingRect.right,
       mrBoundingRect.bottom);
}
 

CSquare jest dzieckiem CRectangle

CSquare.h

#ifndef CSQUARE_H
#define CSQUARE_H

#include <windows.h>
#include "Utils.h"
#include "CRectangle.h"

class CSquare : public CRectangle
{
protected:
  virtual void beforeBoundingRectChange(RECT& aNewBoundingRect);

public:
  CSquare();
};
 

.cpp

#include "CSquare.h"
#include <math.h>

void CSquare::beforeBoundingRectChange(RECT& aNewBoundingRect)
{
  int width, height, center;

  //zakładam, że prostokąt jest już skorygowany
  width = aNewBoundingRect.right - aNewBoundingRect.left;
  height = aNewBoundingRect.bottom - aNewBoundingRect.top;

  if(width > height)
  {
    center = (aNewBoundingRect.right + aNewBoundingRect.left) / 2;
    aNewBoundingRect.right = center + height / 2;
    aNewBoundingRect.left = center - height / 2;
  }
  else if(width < height)
  {
    center = (aNewBoundingRect.bottom + aNewBoundingRect.top) / 2;
    aNewBoundingRect.top = center - width / 2;
    aNewBoundingRect.bottom = center + width / 2;
  }
}


CSquare::CSquare()
{
  setBoundingRect(mrBoundingRect);
}
 

I tutaj zaczynają się schody albowiem przyszedł czas na tą nieszczęsną kompozycję :) Mam w klasie CInscribed narysować kwadrat korzystając z klasy CSquare, jednak kiedy kompletnie nie wiem jak przekazać obiekt stworzony klasie CSquare do klasy CInscribed. To moja pierwsza kompozycja, dlatego proszę o wyrozumiałość co do moich pytań. Co do klasy CInscribed proszę się nie sugerować tym co jest tam napisane - jest duże prawdopodobieństwo, że jest ona źle napisana. Kopiuję to co zrobiłem jednak to nie działa. Wiem tylko że muszę stworzyć obiekt typu CSquare w klasie CInscribed.

CInscribed.h

#ifndef CINSCRIBED_H
#define CINSCRIBED_H

#include "CCircle.h"
#include "CSquare.h"
#include "CEquilateralTriangle.h"
class CInscribed : public CShape
{
  private:
    CCircle mCircle1,mCircle2;
    CSquare mSquare;
    CEquilateralTriangle mEquilateralTriangle;
  protected:
    virtual void doPaint(HDC hdc);
    virtual void beforeBoundingRectChange(RECT& aNewBoundingRect);
    RECT getBoundingRect();
    virtual void afterBoundingRectChange(){}

  public:
    void Paint(HDC hdc);


    CInscribed();
};

#endif // CINSCRIBED_H
 

.cpp

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include "CInscribed.h"
#include "CRectangle.h"
#include "CSquare.h"


void CInscribed::Paint(HDC hdc)
{
  mSquare();

  doPaint(hdc);
}


CInscribed::CInscribed():mSquare(),mCircle1(),mCircle2()
{

  setBoundingRect(mrBoundingRect);
}
 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1