Clock_nanosleep w linuxie

0

Witam,

mam program, który reaguje na sygnał SIGUSR1 (używam w tym celu sigaction). Teraz chce aby zostały pewne rzeczy zapisane w pliku przez 3 sekundy, tworze sobie nową zmienna wyjsc = 0 i uzywam timer_settime - który powinień wysłać sygnał SIGALRM1 do programu - ustawia mi zmienna wyjsc na 0 i wychodzi z pętli. Pytanie - czemu tak się nie dzieje - co poprawić?

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <time.h>
#include <fcntl.h>

int fd; 

void czekaj_czas()
{
  struct sigevent evp;
  struct itimerspec ts2;
  timer_t timer;
  int ret2 ;

  evp.sigev_value.sival_ptr = &timer;
  evp.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
  evp.sigev_signo = SIGALRM;

  ret2 = timer_create(CLOCK_MONOTONIC,&evp,&timer);
  if(ret2)
    perror("Blad funkcji timer_create");

  ts2.it_interval.tv_sec = 3;
  ts2.it_interval.tv_nsec = 0;
  ts2.it_value.tv_sec = 3;
  ts2.it_value.tv_nsec = 0;

  if(timer_settime(timer,0,&ts2,NULL))
    perror("timer_settime");

}

void handler_signal(int signal)
{
  sigset_t pending; // syngaly oczekujace
  int losowy_czas ; 
  struct timespec ts; 
  int ret; 
  char buf[10]; 
  
  int ret3; 
 
  ssize_t ret_out;

  int wyjsc = 1;
  int j = 0; 

  srand((unsigned int) time(NULL));  
  losowy_czas = rand() % 15 + 5; 
  ts.tv_sec = 0; 
  ts.tv_nsec = losowy_czas * 100000000;
  
  ret = clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC,0,&ts,NULL); 


  switch(signal)
  {
  	case SIGUSR1: 
		czekaj_czas();
		break;
	case SIGALRM:
	    wyjsc = 0;
		break; 
	default:
		fprintf(stderr,"Zlapany zly sygnal: %d \n", signal); 
		return; 
 }
  

  if(ret)
	perror("Funkcja zakonczona, signal dostarczony do procesu");  	
 
  
  fd = open("file.txt", O_RDWR | O_CREAT | O_APPEND);
  snprintf(buf, 10, "cos cos"); 
  while(wyjsc)
  {
 	ret_out = write(fd, buf, strlen(buf));
 	if(ret_out == -1) 
		perror("blad zapisu do bliku"); 
  }  
  
}
int main(int argc, char *argv[])
{
  int i; 
  long val; 
  char *endptr; 
  struct sigaction sa; 	
  int fd; 
  
  	
  sa.sa_handler = &handler_signal;
  sa.sa_flags = SA_RESTART | SA_NODEFER ; 
  
  //blokowanie wszystkich innych sygnalow
  sigfillset(&sa.sa_mask); 
  
  if(sigaction(SIGUSR1,&sa,NULL) == -1)
  {
	perror("Nie mozna obsluzyc SIGUSR1");	
  }
  
  if(sigaction(SIGALRM,&sa,NULL) == -1)
  {
	perror("Nie mozna obsluzyc SIGALRM");
  }
  
  for(i=0; i<2000; i++)
  {
   printf("Running %i \n", i);
   sleep(1); 
  } 

  return;
}

z góry dzięki za pomoc

1

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nanosekunda

  ts.tv_nsec=losowy_czas*100000000;
  ts.tv_sec=ts.tv_nsec/1000000000;
  ts.tv_nsec-=ts.tv_sec*1000000000;
0

czemu tak? Poza tym nie rozwiązuje mi to mojego problemu.. :(

0

przez przypadek dodałem post jako gosc, domyślam się że ma to mi usprawnić proces losowania czasu ale aktualnie mam problem - tak jak pisałem w pierwszym poscie - z SIGALRM

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1