Qt 5.4 - wake on lan

0

Znalazłem na stronie http://stackoverflow.com/questions/29142457/how-to-do-wake-on-lan-by-qt-5 kod w Qt 5... umożliwiający uruchamianie komputerów przez sieć lan. Nie wiem czemu ale gdy ja chcę go uruchomić dostaję error "QAbstractSocket::UnknownSocketError".

Ps. Próbowałem wyłączyć zaporę, ale nie pomaga.
Ps2. Adres MAC jest poprawny, ten tutaj celowo zmieniłem, tak samo jak adres ip.

Oto kod :

  QString MAC = "12-23-34-45-56-67";

  char MACAddr [6];
  char MagicPacket [102]; // Magic package for remote boot

  int j = sscanf_s (MAC.toLatin1().data(), "%2x-%2x-%2x-%2x-%2x-%2x",
          & MACAddr [0], & MACAddr [1], & MACAddr [2], & MACAddr [3], & MACAddr [4], & MACAddr [5]);

  qDebug() << j;

  // Set to hexadecimal before the magicpacket array 6 characters ff
  memset (MagicPacket, 0xff, 6);

  int packetsize = 6; // the beginning of the initial value is 6, do not wrong. I is because the effect of the initial value of the written as 0, it is too effortless.
  // Build MagicPacket.
  for (int i = 0; i <16; i++)
  {
    memcpy (MagicPacket + packetsize, MACAddr, 6);
    packetsize += 6;
  }

  QHostAddress FakeAddress;
  FakeAddress.setAddress ("192.168.0.255");

  QUdpSocket udpSocket;
  udpSocket.writeDatagram(MagicPacket, 102, FakeAddress, 9);

  qDebug() << udpSocket.error();
0

Pamiętaj, że ten feature musi byś wspierany hardware'owo!
Twoja karta sieciowa oraz płyta lub laptop musi to wspierać (nie jest to standard).
Oraz musisz zmienić ustawienia w BIOS by włączyć ten feature (domyślnie jest wyłączony).

0

Wszystko jest po włączane, telefonem zawsze tak włączam drugi komputer.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1