Dlaczego funkcja w case1 nie działa ?

0

<code = c++>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <list>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <fstream>
using namespace std;
list<string>lista;
//int wybor;
class osoba
{ public:
string imie ;
string nazwisko;
string miasto;
string ulica;
string numer;
//int id;
};

class spis : public osoba
{ public:

 void push()
 {
  //string imie;
  cout<<"Podaj imie:";
  //cin.ignore();
  getline(cin, imie);
  lista.push_front(imie);
  
  //string nazwisko;
  cout<<"Podaj nazwisko:";
  getline(cin, nazwisko);
  lista.push_front(nazwisko);
  
  //string miasto;
  cout<<"Podaj miasto:";
  getline(cin, miasto);
  lista.push_front(miasto);
  
  //string ulica;
  cout<<"Podaj ulice:";
  getline(cin, ulica);
  lista.push_front(ulica);
  
  //string numer;
  cout<<"Podaj numer telefonu (stacjonarnego):";
  getline(cin, numer);
  lista.push_front(numer);
    
 };
 void remove()
 {
  cout<<"Usun z listy osobe.";
  cout<<"Podaj nazwisko:";
  cin>>nazwisko;
  lista.remove(nazwisko);
 };
 void sort()
 {cout<<"Lista sie posortuje.";
 lista.sort();
 };
 /*void zapisz()
 {
 };
 */
 
 /*void wysietl_cala_liste()
 {
  system("cls");
  for(list<string>::iterator i=lista.begin(); i!=lista.end(); i++)
  cout<<*i<<"";
  cout<<endl;  
 };*/

void szukaj() //<- czyli wyszukaj i wyswietl
{
system("cls");
cout<<"Wyszukana osoba to:\n"<<imie<<""<<nazwisko<<"\n";
cout<<"Miasto to:\n"<<miasto<<"\n";
cout<<"Ulica to:\n"<<ulica<<"\n";
cout<<"Numer telefonu(stacjonarnego) to:\n"<<numer<<"\n";
};

};

int main(int argc, char *argv[])
{

string wyb ;
int a;
spis ktos;
spis osob;
char szukaj [20];
int dlugosc, miejsce;
{
poczatek:
cout<<("Ksiazka telefoniczna \n\n\n");
cout<<("Menu:\n\n");
cout<<"1) Wyszukaj osobe po nazwisku.\n\n";
cout<<"2) Wprowadz nowe dane do spisu.\n\n";
cout<<"3) Usun osobe po nazwisku.\n\n";
cout<<"4) Zmien wprowadzone dane w pliku.\n\n";
cout<<"5) Wyjdz.\n\n";
char wybierz;
cout<<"Wybierz opcje:";
cout<<endl;
wybierz=getch();

switch(wybierz)
{
case'1':
{
cout << "Podaj nazwisko szukanej osoby: ";
cin >> szukaj;

          fstream plik;
          plik.open( "Spis.txt", ios::in );
          if( plik.good() )
          {
            //tu operacje na pliku (odczyt)
            plik.seekg(0, ios::end);
            dlugosc = plik.tellg();
            miejsce = /*dlugosc*/sizeof(osob);
            plik.seekg(0, ios::beg);

             for(a=1;a<miejsce;a++)
            {
              plik.read((string*)&osob, sizeof(osoba));

              if(!strcmp(osob.nazwisko,szukaj))
              {
                ktos.szukaj();
                system("pause");
                system("cls");
                break;
              } 
              
            }
            plik.close();
          }
           
          if(a==miejsce)
          {
            cout << "Blednie podano nazwisko. Sprobuj ponownie!\n";
            getchar();
            getchar();
            system ("cls");
          }
   };
0

Wtf ? Castujesz obiekt klasy na string * a potem chcesz coś do niego wczytać ? lolz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1