kod w C++,jak zmienić deklarację dynamicznych tablic F i plansza na statystyczne

0
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char*argv[])
{

  unsigned short n; //deklaracja zmiennej n określającej długość planszy
  unsigned short*sposoby=new
  unsigned short[n-1]; //deklaracja tablicy, z której odczytujemy ilość sposobów na wygraną

  cout<<"podaj ilosc pol:"<<endl;
  cin>>n; //wczytanie ilości pól planszy
  bool*pola=new bool[n]-1; //zadeklarowanie tablicy z polami planszy, na której określamy, gdzie są dziury

  cout<<"podaj pola gry:"<<endl;
  int i=0;
  do{
  std::cin>>pola[i];
  i++;
  }while(i<n); //wczytanie pół planszy
  for (int i=1; i<=n; i++){
  sposoby[i]=1;
  } //wypełnienie wszystkich pól planszy "sposoby" jedynkami
  for(int i=1; i<=n; i++){
    for(int j=1;j<=6;j++){
      if(i-j>=0){
       if (pola[i-j]==1){

        sposoby[i]=sposoby[i]+sposoby[i-j]; //obliczenie ilości sposobów wygrania w grze

        }

      }
    }
  }

  cout<<"wynik:"<<(sposoby[n-1])%1000<<endl; //wypisanie wyniku, %1000 oznacza, że wypisujemy wynik modulo 1000 

   system("pause");
   return EXIT_SUCCESS;
  } 
Zad 1. Dziurawa plansza.
Na planszy o n polach (ponumerowanych od 1 do n) soi pionek na polu o numerze 1. Niestety plansza zniszczyła się z biegiem czasu i niektóre pola (poza 1 i n) są dziurawe. Jeden gracz wielokrotnie rzuca kostką sześcienną i przesuwa pionek o liczbę pól wskazaną na kostce (1,2,…, 6). Gra kończy się gdy:
•  pionek stanie na polu o numerze n (meta) – wtedy racz wygrywa,
•  pionek wpadnie w dziurę lub wyjdzie poza planszę – wtedy gracz przegrywa.
Napisz program obliczający liczbę różnych rozgrywek (ciągów wyników rzutu kostką) prowadzących do wygranej. 
Program powinien pobierać następujące dane w kolejnych liniach:
•  n – wielkość planszy 1<n<1000000
•  p1 p2 p3… pn – n cyfr 1 lub 0 (bez spacji) określających występowanie dziur na planszy (0 oznacza dziurę na i-tym miejscu)

Program powinien zwracać liczbę sposobów, na jaką można dojść z pola 1 do pola n, nie wpadając do dziury. 
Np. dla danych:
7
1101001
Poprawną odpowiedzią jest: 4
Usprawnienie 1*. Zadbaj o typy używanych zmiennych tak, aby zużywać tylko niezbędną ilość pamięci. 
Usprawnienie 2*. Obliczaj wyniki mod 1000, dzięki temu nie przekroczysz zakresu zmiennej zawierającej wynik. 
0

1) Pytanie nie pasuje do kodu
2) Kod nie pasuje do C++
3) tablica statystyczna w C++ nie występuje

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0