Uzyskanie identyfikatora procesu

0

Witam!

Czy mógłbym prosić o podpowiedź w jaki sposób w języku c uzyskać pid procesu znając jego nazwę?

0

Unix? Windows? Biblioteka?

2
pid_t proc_find(const char* name) 
{
  DIR* dir;
  struct dirent* ent;
  char* endptr;
  char buf[512];

  if (!(dir = opendir("/proc"))) {
    perror("can't open /proc");
    return -1;
  }

  while((ent = readdir(dir)) != NULL) {
    /* if endptr is not a null character, the directory is not
     * entirely numeric, so ignore it */
    long lpid = strtol(ent->d_name, &endptr, 10);
    if (*endptr != '\0') {
      continue;
    }

    /* try to open the cmdline file */
    snprintf(buf, sizeof(buf), "/proc/%ld/cmdline", lpid);
    FILE* fp = fopen(buf, "r");

    if (fp) {
      if (fgets(buf, sizeof(buf), fp) != NULL) {
        /* check the first token in the file, the program name */
        char* first = strtok(buf, " ");
        if (!strcmp(first, name)) {
          fclose(fp);
          closedir(dir);
          return (pid_t)lpid;
        }
      }
      fclose(fp);
    }

  }

  closedir(dir);
  return -1;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0