<C> Zabezpiecznie błędów, program szyfujący/deszyfrujący

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-16 23:57
0

Witam,

mam pewne problemy z zabezpieczeniem błędów programu szyfrującego i deszyfrując, szyfr jest prosty i mono-alfabetyczny(a=11,b=12,c=13,d=14,e=15,f=21 itd.), nie o niego tutaj chodzi, chciałem jeszcze dodać, że wydaje mi się, że nie powinienem deklarować struktur globalnie, bo przez to mam dwie funkcje wypisz, no ale tak już napisałem i już nie będę tego zmieniał, chyba, że przez to są te błędy o które mi chodzi.

-uruchamiam program, za pierwszym razem chcę coś zaszyfrować następnie chcę coś odszyfrować i od razu błąd

-chcę coś odszyfrować(wciskam 1), wprowadzam inny znak niż litera i nagle błąd, jeśli dalej, nie na pierwszym miejscu wpiszę jakiś znak różny od litery to ten fragment kodu, spełnia swoje zadanie i taki znak odrzuca:

 if( literaSzyfrowana >='a' && literaSzyfrowana <='z' || literaSzyfrowana >= 'A' && literaSzyfrowana <= 'Z')
      {
         literaZaszyfrowana=tablicaPolibiuszSzyfrowanie(literaSzyfrowana);
      }
      else if(literaSzyfrowana=='\n')
        break;
      else
        continue; 

Zdaje sobie sprawę, że przekopywanie się przez ten kod to nic przyjemnego, ale od czegoś trzeba zacząć, więc proszę o pomoc :)

cały kod:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int tablicaPolibiuszSzyfrowanie(char litera);
char tablicaPolibiuszDeszyfrowanie(int litera);
int dodajLitere(int litera);
int dodajOdkodowane(char a);
void wypisz();
void wypisz2();
void gwiazdki();

struct zakodowane
{
  struct zakodowane *next;
  int wartosci;
};

struct odkodowane
{
  struct odkodowane *next;
  char litery ;
};

struct zakodowane *kolejneLitery;
struct odkodowane *odkodwaneLitery;

int main()
{
  //do szyfrowania
  char literaSzyfrowana;
  int literaZaszyfrowana;
  //do deszyfrowania
  int literaDoOdszyfrowania;
  char literaOdszyfrowana;

  int i=0;
  int wybor=0;

while(1)
{
  gwiazdki();
  printf("\t\tPROGRAM SZYFRUJACY I DESZYFRUJACY METODA POLIBIUSZA\n");
  gwiazdki();

  printf("Co chcesz zrobic?\n");
  printf("1.Szyfrowanie tekstu\n");
  printf("2.Deszyfrowanie tekstu\n");
  printf("3.Zakoncz\n");

  scanf("%d", &wybor);
  getchar();

  if(wybor==1)
  {
   gwiazdki();
   printf("TEKST:\n");
  while(1)
   {
    scanf("%c",&literaSzyfrowana);

     if( literaSzyfrowana >='a' && literaSzyfrowana <='z' || literaSzyfrowana >= 'A' && literaSzyfrowana <= 'Z')
      {
         literaZaszyfrowana=tablicaPolibiuszSzyfrowanie(literaSzyfrowana);
      }
      else if(literaSzyfrowana=='\n')
        break;
      else
        continue;

      if(i==0)

      {
        kolejneLitery=(struct zakodowane*)malloc(sizeof(struct zakodowane));
        kolejneLitery->wartosci=literaZaszyfrowana;
        kolejneLitery->next=NULL;
      }
      else
      {
      dodajLitere(literaZaszyfrowana);

      }
      i++;
    }
    printf("ZASZYFROWANY:\n");
    wypisz();

    printf("\n");
    gwiazdki();
  }

  else if(wybor==2)
  {
    gwiazdki();
    printf("ZDANIE DO ODSZYFROWANIA(aby przerwac wcisnij ZERO):\n");
    while(1)
    {

    scanf("%d",&literaDoOdszyfrowania);

   if( literaDoOdszyfrowania >= 11 && literaDoOdszyfrowania <= 15 || literaDoOdszyfrowania >= 21 && literaDoOdszyfrowania <= 25 || literaDoOdszyfrowania >= 31 && literaDoOdszyfrowania <= 35 || literaDoOdszyfrowania >= 41 && literaDoOdszyfrowania <= 45 || literaDoOdszyfrowania >= 51 && literaDoOdszyfrowania <= 55 )
    {
    literaOdszyfrowana=tablicaPolibiuszDeszyfrowanie(literaDoOdszyfrowania);

    }
  else if (literaDoOdszyfrowania == 0 )
   {

    break;
   }
  else
    continue;

    if(i==0)
    {
        odkodwaneLitery=(struct odkodowane*)malloc(sizeof(struct odkodowane));
        odkodwaneLitery->litery=literaOdszyfrowana;
        odkodwaneLitery->next=NULL;

    }
    else
    {

      dodajOdkodowane(literaOdszyfrowana);

    }

    i++;
    }

    wypisz2();

  }
  else if( wybor==3 )
    {
    break;
    }
  else
    continue;
}

return 0;
}

int tablicaPolibiuszSzyfrowanie(char litera)
{

      if(litera=='a' || litera=='A')
        return 11;
      else if(litera=='b' || litera=='B')
        return 12;
      else if(litera=='c' || litera=='C')
        return 13;
      else if(litera=='d' || litera=='D')
        return 14;
      else if(litera=='e' || litera=='E')
        return 15;
      else if(litera=='f' || litera=='F')
        return 21;
      else if(litera=='g' || litera=='G')
        return 22;
      else if(litera=='h' || litera=='H')
        return 23;
      else if(litera=='i' || litera=='j' || litera=='J' || litera=='I')
        return 24;
      else if(litera=='k' || litera=='K' )
        return 25;
      else if(litera=='l' || litera=='L' )
        return 31;
      else if(litera=='m' || litera=='M' )
        return 32;
      else if(litera=='n' || litera=='N' )
        return 33;
      else if(litera=='o' || litera=='O' )
        return 34;
      else if(litera=='p' || litera=='P' )
        return 35;
      else if(litera=='q' || litera=='Q' )
        return 41;
      else if(litera=='r' || litera=='R' )
        return 42;
      else if(litera=='s' || litera=='S' )
        return 43;
      else if(litera=='t' || litera=='T' )
        return 44;
      else if(litera=='u' || litera=='U' )
        return 45;
      else if(litera=='v' || litera=='V' )
        return 51;
      else if(litera=='w' || litera=='W' )
        return 52;
      else if(litera=='x' || litera=='X' )
        return 53;
      else if(litera=='y' || litera=='Y' )
        return 54;
      else if(litera=='z' || litera=='Z' )
        return 55;

}

char tablicaPolibiuszDeszyfrowanie(int litera)
{

      if(litera==11)
        return 'a';
      else if(litera==12)
        return 'b';
      else if(litera==13)
        return 'c';
      else if(litera==14)
        return 'd';
      else if(litera==15)
        return 'e';
      else if(litera==21)
        return 'f';
      else if(litera==22)
        return 'g';
      else if(litera==23)
        return 'h';
      else if(litera==24)
        return 'i';
      else if(litera==25 )
        return 'k';
      else if(litera==31 )
        return 'l';
      else if(litera==32 )
        return 'm';
      else if(litera==33)
        return 'n';
      else if(litera==34)
        return 'o';
      else if(litera==35 )
        return 'p';
      else if(litera==41 )
        return 'q';
      else if(litera==42)
        return 'r';
      else if(litera==43)
        return 's';
      else if(litera==44 )
        return 't';
      else if(litera==45 )
        return 'u';
      else if(litera==51 )
        return 'v';
      else if(litera==52)
        return 'w';
      else if(litera==53 )
        return 'x';
      else if(litera==54)
        return 'y';
      else if(litera==55)
        return 'z';

}

int dodajLitere(int a)
{

  struct zakodowane *wsk;
  struct zakodowane *nowy;

  wsk = kolejneLitery;
  while( wsk->next != NULL )
  {
    wsk=wsk->next;
  }
  nowy=(struct zakodowane*)malloc(sizeof(struct zakodowane));
  nowy->wartosci=a;
  nowy->next=NULL;
  wsk->next=nowy;
  wsk = nowy;
 }

 int dodajOdkodowane(char a)
{

  struct odkodowane *wsk;
  struct odkodowane *nowy;
  wsk = odkodwaneLitery;
  while( wsk->next != NULL )
  {
    wsk=wsk->next;
  }
  nowy=(struct odkodowane*)malloc(sizeof(struct odkodowane));
  nowy->litery=a;
  nowy->next=NULL;
  wsk->next=nowy;
  wsk = nowy;
}

void wypisz()
{
  struct zakodowane *pomocniczy;
  struct zakodowane *pomocniczy2;
  pomocniczy=kolejneLitery;
  pomocniczy2=kolejneLitery;
  FILE *zakodowaneLitery;
  zakodowaneLitery=fopen("zakodowaneLitery.txt", "w");

  while( pomocniczy->next != NULL)//zapis na ekran
  {
    printf("%d ",pomocniczy->wartosci);
    pomocniczy=pomocniczy->next;
  }
    printf("%d ",pomocniczy->wartosci);

  while( pomocniczy2->next != NULL) //zapis do pliku
  {
    fprintf(zakodowaneLitery,"%d ",pomocniczy2->wartosci);
    pomocniczy2=pomocniczy2->next;
  }
    fprintf(zakodowaneLitery,"%d ",pomocniczy2->wartosci);
    fclose(zakodowaneLitery);
}
void wypisz2()
{
  struct odkodowane *pomocniczy;
  struct odkodowane *pomocniczy2;

  pomocniczy=odkodwaneLitery;
  pomocniczy2=odkodwaneLitery;
  FILE *odkodowaneLitery;
  odkodowaneLitery=fopen("odkodowaneLitery.txt", "w");

  printf("\nODKODOWANE:");
  while( pomocniczy->next != NULL)
  {
    printf("%c",pomocniczy->litery);
    pomocniczy=pomocniczy->next;
  }
    printf("%c\n",pomocniczy->litery);

    while( pomocniczy2->next != NULL)
  {
    fprintf(odkodowaneLitery, "%c" , pomocniczy2->litery);
    pomocniczy2=pomocniczy2->next;
  }
    fprintf(odkodowaneLitery,"%c",pomocniczy2->litery);
    fclose(odkodowaneLitery);

}

void gwiazdki()
{
printf("********************************************************************************");
}

Pozostało 580 znaków

2015-01-17 00:10
0
int tablicaPolibiuszSzyfrowanie(char litera) { return litera+11-(isupper(litera)?'A':'a'); }
char tablicaPolibiuszDeszyfrowanie(int litera) { return litera+'a'-11; }

Zauważ że znaki mogą przechowywać małe liczby.
Więc że wszystkich struktur jedynie czego potrzebujesz to ciągu znaków.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2015-01-17 12:11
0

ok zmienię to, te dwa poprzednie błędy już wyeliminowałem, w ifach, gdzie alokuje pamięć wystarczyło dopisać i=0

ale teraz mam nowy problem, nie mogę zwolnić listy próbowałem w sposób jak niżej, ale nie zwalnia i dodatkowo wyskakuje błąd przy zapętleniu programu

void usunListe()
{
   struct zakodowane *wsk;
   wsk=kolejneLitery;
   while( wsk->next != NULL )
   {

   free(wsk);
   wsk=wsk->next;

   }
   kolejneLitery->next=NULL;
}
edytowany 1x, ostatnio: dominik123, 2015-01-17 12:12

Pozostało 580 znaków

2015-01-17 13:42
0

Zwalniasz pamięć, a potem próbujesz przesunąć wskaźnik wsk na wskaźnik next, ale tam nic nie ma.
Po wywołaniu funkcji free(wsk), zmienna wsk nie ma wartości null, więc nawet jakbyś sprawdził

if(wsk == NULL) return;

bo wsk jest "wiszącym wskaźnikiem", przemień kolejność w pętli.

edytowany 2x, ostatnio: _borisov8, 2015-01-17 13:44

Pozostało 580 znaków

2015-01-17 16:23
0

Dzięki, zrobiłem tak i działa:

void usunListe()
{
struct struktura *wsk;
struct struktura *temp;
wsk = doZlamania;
while(wsk != NULL)
  {
  temp = wsk;
  wsk = node->next;
  free(temp);
  }
doZlamania=NULL;

}
Też pare razy sie naciąłem na takie coś, niby wskaźnik nie był NULL ale sigsegv był :p - _borisov8 2015-01-17 16:26

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0