std::out_of_range - proszę o pomoc

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-02 19:15
0

Witam mam problem z kodem, w który chyba polega na tym, że program odnosi się do elementu spoza zakresu wektora, ale nie mogę znaleźć błędu. Proszę o pomoc ew. radę dotyczącą kodu jeśli ktoś widzi jak można zwalczyć ten problem.
Z pozdrowieniami,
theCember

http://pastebin.com/kNk3HrJB , ewentualnie:

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <ctime>
#define N 200

using namespace std;

class zad
{
public:
  int zadanie;
  int operacja;
  int czas_trwania;
  bool czy_mozna;
  int miejsce_przerwy;
};
vector<zad> maszyna1;
vector<zad> maszyna2;
vector<zad> przerwy;
vector<int> rozw1;
vector<int> rozw2;

void generator()
{
  int suma_czasow=0;
  float liczba_przerw=0.0;
  int liczba_przerw1=0;
  for(int i=0; i<N; i++)
  {
    int a=(rand()%80)+20;
    maszyna1.at(i).czas_trwania=a;
    maszyna1.at(i).czy_mozna=1;
    maszyna1.at(i).zadanie=i;
    maszyna1.at(i).operacja=1;
    int b=(rand()%80)+20;
    maszyna2.at(i).czas_trwania=b;
    maszyna2.at(i).czy_mozna=1;
    maszyna2.at(i).operacja=2;
    maszyna2.at(i).zadanie=i;
  }
  for(int i=0; i<maszyna1.size(); i++)
  {
    suma_czasow=suma_czasow+maszyna1.at(i).czas_trwania+maszyna2.at(i).czas_trwania;
  }
  cout<<"Suma czasow: "<<suma_czasow;
  suma_czasow=suma_czasow/0.45;
  liczba_przerw=0.1*N;
  liczba_przerw1=(int)liczba_przerw;
  for(int i=0; i<liczba_przerw; i++)
  {
    przerwy.at(i).czas_trwania=(rand()%80)+20;
    przerwy.at(i).czy_mozna=0;
    przerwy.at(i).zadanie=-1;
    przerwy.at(i).operacja=(rand()%2)+1;
    przerwy.at(i).miejsce_przerwy=rand()%suma_czasow;
  }
  for(int j=0; j<N; j++)
  {
    int a=rand()%maszyna1.size();
    for(int i=rozw1.size(); i<(rozw1.size()-1)+maszyna1.at(a).czas_trwania; i++)
    {
      rozw1.at(i)=maszyna1.at(a).zadanie;
      maszyna1.erase(maszyna1.begin()+a);
    }
    int b=rand()%maszyna2.size();
    for(int i=rozw2.size(); i<(rozw2.size()-1)+maszyna2.at(a).czas_trwania; i++)
    {
      rozw2.at(i)=maszyna2.at(b).zadanie;
      maszyna2.erase(maszyna2.begin()+b);
    }
  }
  int tmp;
  for(int i=0; i<liczba_przerw; i++)
  {
    if(przerwy.at(i).operacja==1)
    {
      for(int j=przerwy.at(i).miejsce_przerwy; j<przerwy.at(i).miejsce_przerwy+przerwy.at(i).czas_trwania; j++)
      {
        rozw1.push_back(przerwy.at(i).zadanie);
        tmp=rozw1.at(j);
        rozw1.at(j)=rozw1.at(rozw1.size()-1);
        rozw1.at(rozw1.size()-1)=tmp;
      }
    }
    else if(przerwy.at(i).operacja==2)
    {
      for(int j=przerwy.at(i).miejsce_przerwy; j<przerwy.at(i).miejsce_przerwy+przerwy.at(i).czas_trwania; j++)
      {
        rozw2.push_back(przerwy.at(i).zadanie);
        tmp=rozw2.at(j);
        rozw2.at(j)=rozw2.at(rozw2.size()-1);
        rozw2.at(rozw2.size()-1)=tmp;
      }
    }
  }

}
int main()
{
  srand (time(NULL));
  generator();
  cout <<rozw2.at(5);

}

Pozostało 580 znaków

2015-01-02 19:21
0

Debuger w dłoń.
Twoim największym problemem jest fakt, że tylko udajesz, że piszesz W C++

edytowany 1x, ostatnio: spartanPAGE, 2015-01-02 19:21

Pozostało 580 znaków

2015-01-02 19:25
1

Serio?

Position of an element in the container.
If this is greater than or equal to the vector size, an exception of type out_of_range is thrown.

z http://www.cplusplus.com/reference/vector/vector/at/

A ile elementów mają te twoje PUSTE vectory? Bo ja myśle że całe 0. Więc zgodnie z oczekiwaniami cośtam.at(i) dla dowolnego i rzuca ci out_of_range. Nie wiem czego się niby spodziewałeś.


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...
edytowany 1x, ostatnio: Shalom, 2015-01-02 19:26

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0