Program działa ale nie kompiluje się

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-30 15:00
0

Witam.

Mój problem polega na tym że kod źródłowy się kompiluje ale w trakcie jego wykonywania otrzymuje błąd z którym nie mogę sobie poradzić.

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <random>
#include <cmath>
#include "chartdir.h"
#include <cstdio>

using namespace std;
char *os_x_wykres[100];
double os_y_wykres[100];

double proba_losowa_we[200];
double proba_referencyjan1[200];
double proba_referencyjna2[200];
double proba_referencyjna3[200];

int wybor, liczebnosc_proby,wartosc_oczekiwana,odchylenie;
int liczebnosc_referencyjnej1,war_odch_referencyjna1,war_ocz_referencyjna1;
int liczebnosc_referencyjnej2,war_odch_referencyjna2,war_ocz_referencyjna2;
int liczebnosc_referencyjnej3,war_odch_referencyjna3,war_ocz_referencyjna3;

void wyswietl(double tab[], int liczebnosc);
void sortowanie(double tab[], int ilosc_elementow);
void zaokraglanie(double tab[],int ilosc_elementow);
void standardowa_metoda_opracowan_wynikow(double tab[],int liczebnosc);
void gen_prob_ref(double tab[],int liczebnosc,int oczekiwana,int odchylenie);
void createChart(int img, const char *filename,double data[],char* labels[],int liczba1, int liczba2);

void main()
{
for(int rep=0;rep<200;rep++)
{
cout<<"Wybierz odpowiednią opcje \n";
cout<<"1. Wygeneruj próbe losową nie większą niż 100 \n";
cout<<"2. Przeprowadz opracowanie wyników standardową metodą \n";
cout<<"3. Wygeneruj próby referencyjne \n";
cout<<"4. Przeprowadz opracowanie wyników przybliżoną metodą prób referencyjnych \n";
cin >>wybor;
  switch(wybor) 
  {
  case 1: {
        cout<<"Podaj liczebnosc proby nie wieksza niz 200 \n";
        cin >> liczebnosc_proby;
        if (liczebnosc_proby <0)
        {cout<<"Zbyt mała liczebnosc próby losowej podaj inna \n"; wybor=1;}
        if (liczebnosc_proby >200)
        {cout<<"Zbyt duza liczebnosc próby losowej podaj inna \n"; wybor=1;}
        cout<<"Podaj maximum i minimum rozkldadu \n";
        cout <<"wartosc oczekiwana \n";
        cin>> wartosc_oczekiwana;
        cout <<"odchylenie \n";
        cin>> odchylenie;

          random_device rd;  // non-deterministic generator
          mt19937 gen(rd()); // to seed mersenne twister.
          normal_distribution<> dist(wartosc_oczekiwana,odchylenie); // distribute results between 1 and 6 inclusive.
          for (int i = 0; i < liczebnosc_proby; ++i) {
          proba_losowa_we[i]=dist(gen);}// pass the generator to the distribution.

          sortowanie(proba_losowa_we,liczebnosc_proby);
          zaokraglanie(proba_losowa_we,liczebnosc_proby);
          wyswietl(proba_losowa_we,liczebnosc_proby);
          cout<<"  \n";
          break;
      }
  case 2: {standardowa_metoda_opracowan_wynikow(proba_losowa_we,liczebnosc_proby); cout<<" \n";break;}
  case 3: {cout<<"Podaj liczebnosc próby referencyjnej \n";
      cin>>liczebnosc_referencyjnej1;
      cout<<"Podaj wartość oczekiwaną próby oraz odchylenie \n"<<"Wartosc oczekiwana \n";
      cin>>war_ocz_referencyjna1;
      cout<<"Odchylenie próby";
      cin>>war_odch_referencyjna1;
      gen_prob_ref(proba_referencyjan1,liczebnosc_referencyjnej1,war_ocz_referencyjna1,war_odch_referencyjna1);
      wyswietl(proba_referencyjan1,liczebnosc_referencyjnej1);
      cout<<" \n";
      //II próba
      cout<<"Podaj liczebnosc próby referencyjnej \n";
      cin>>liczebnosc_referencyjnej2;
      cout<<"Podaj wartość oczekiwaną próby oraz odchylenie \n"<<"Wartosc oczekiwana \n";
      cin>>war_ocz_referencyjna2;
      cout<<"Odchylenie próby";
      cin>>war_odch_referencyjna2;
      gen_prob_ref(proba_referencyjna2,liczebnosc_referencyjnej2,war_ocz_referencyjna2,war_odch_referencyjna2);
      wyswietl(proba_referencyjna2,liczebnosc_referencyjnej2);
      cout<<" \n";
      //III próba
      cout<<"Podaj liczebnosc próby referencyjnej \n";
      cin>>liczebnosc_referencyjnej3;
      cout<<"Podaj wartość oczekiwaną próby oraz odchylenie \n"<<"Wartosc oczekiwana \n";
      cin>>war_ocz_referencyjna3;
      cout<<"Odchylenie próby";
      cin>>war_odch_referencyjna3;
      gen_prob_ref(proba_referencyjna3,liczebnosc_referencyjnej3,war_ocz_referencyjna3,war_odch_referencyjna3);
      wyswietl(proba_referencyjna3,liczebnosc_referencyjnej3);
      cout<<" \n";
      break;
      }
    }
  }
}

void sortowanie(double tab[], int ilosc_elementow)
{ double pomocnicza;

  for(int i=0;i<ilosc_elementow;i++)
    for(int j=0;j<ilosc_elementow;j++)
      if(tab[i]<tab[j])
        {pomocnicza=tab[i];
        tab[i]=tab[j];
        tab[j]=pomocnicza;}
}

void zaokraglanie(double tab[],int ilosc_elementow)
{
    for(int i=0;i<ilosc_elementow;i++)
    tab[i]=floor(tab[i]);

}

void standardowa_metoda_opracowan_wynikow(double tab[],int liczebnosc)
{int suma,j,k;
int pomocnicza1[200];
double pomocnicza2[200];
double srednia,odchylenie,wariancja;
srednia=0;
suma=0;
odchylenie=0;
wariancja=0;
//średnia
  for(int i=0;i<liczebnosc;i++)
     suma=suma+tab[i];
  srednia=suma/liczebnosc;
  cout<<"Srednia="<<srednia<<" \n";
//wariancja
  suma=0;
  for(int i=0;i<liczebnosc;i++)
  suma=suma+((tab[i]-srednia)*(tab[i]-srednia));
  wariancja=suma/liczebnosc;
  cout<<"wariancja="<<wariancja<<" \n";

//odchylenie stand
  odchylenie=sqrt(wariancja);
  cout<<"Odchylenie standardowe="<<odchylenie<<" \n";

//dystrybuanta
  j=-1;
  for(int i=0;i<liczebnosc;i++)
    if(pomocnicza1[j]!=tab[i])
    { j++;
      pomocnicza1[j]=tab[i];
    }
  j++;
  pomocnicza1[j]=tab[liczebnosc];

//zliczanie
k=0;
  for(int i=0;i<j;i++)
      pomocnicza2[i]=0;

  for(int i=0;i<liczebnosc;i++)
    if(pomocnicza1[k]==tab[i])
      pomocnicza2[k]++;
    else
    {
      k++;
      pomocnicza2[k]++;
    }

  for (int i =0; i<j;i++)
  cout<<pomocnicza1[i]<<" ";
  cout<<"  \n";
  for (int i = 0; i < j; i++)
  cout<<pomocnicza2[i]<<" ";

  for (int i=0;i<j;i++)
    if(tab[i]<0)
    {
    //pomocnicza1[i]=sqrt(pomocnicza1[i]*pomocnicza1[i]);
    sprintf(os_x_wykres[i], "%d", pomocnicza1[i]);}

    else
      sprintf(os_x_wykres[i], "%d", pomocnicza1[i]);

  createChart(0,"wykres.bmp",pomocnicza2,os_x_wykres,j,liczebnosc);
}

void wyswietl(double tab[], int liczebnosc)
{
            for (int i = 0; i < liczebnosc; ++i)
            cout<<tab[i]<<" ";
            cout<" \n";
}

void gen_prob_ref(double tab[],int liczebnosc,int oczekiwana,int odchylenie)
{
          random_device rd;  // non-deterministic generator
          mt19937 gen(rd()); // to seed mersenne twister.
          normal_distribution<> dist(oczekiwana,odchylenie); // distribute results between 1 and 6 inclusive.
          for (int i = 0; i < liczebnosc; ++i) {
          tab[i]=dist(gen);}// pass the generator to the distribution.
          sortowanie(tab,liczebnosc);
          zaokraglanie(tab,liczebnosc);
}

void createChart(int img, const char *filename,double data[],char* labels[],int liczba1, int liczba2)
{
  char buffer[256];

  double bargap = img * 0.25 - 0.25;

  // The data for the bar chart

  // The labels for the bar chart
  // const char *labels[] = {"Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri"};

  // Create a XYChart object of size 150 x 150 pixels
  XYChart *c = new XYChart(150, 150);

  // Set the plotarea at (27, 20) and of size 120 x 100 pixels
  c->setPlotArea(27, 20, 120, 100);

  // Set the labels on the x axis
  c->xAxis()->setLabels(StringArray(labels,liczba2));

  if (bargap >= 0) {
    // Add a title to display to bar gap using 8 pts Arial font
    sprintf(buffer, "   Bar Gap = %g", bargap);
    c->addTitle(buffer, "arial.ttf", 8);
  } else {
    // Use negative value to mean TouchBar
    c->addTitle("   Bar Gap = TouchBar", "arial.ttf", 8);
    bargap = Chart::TouchBar;
  }

  // Add a bar chart layer using the given data and set the bar gap
  c->addBarLayer(DoubleArray(data,liczba1))->setBarGap(bargap);

  // Output the chart
  c->makeChart(filename);

  //free up resources
  delete c;
}

a to błąd
Bez tytułu.png

edytowany 1x, ostatnio: Qwr2, 2014-12-30 15:01
co to robi ? - Laflx 2014-12-30 16:19
cały program po zakończeniu prac ma symulować opracowywanie wyników przybliżoną metodą prób referencyjnych - Qwr2 2014-12-30 16:26
czyli co? ze porownuje cos do czegos? - Laflx 2014-12-30 16:29

Pozostało 580 znaków

2014-12-30 15:07
char *os_x_wykres[100];
...
sprintf(os_x_wykres[i], "%d", pomocnicza1[i]);

Mażesz po pamięci.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2014-12-30 15:16
0

jakaś podpowiedzi jak to naprawić?

Pozostało 580 znaków

2014-12-30 15:21
1

Podać do sprintf przydzieloną pamięć.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2014-12-30 16:14
0

dzięki za szybką odpowiedz:)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0