Zmiana tablicy statycznej na dynamiczna

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-18 16:04
0

Witam chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób na tym konkretnym przykładzie zmienić tablice statyczną na dynamiczną.
Mianowicie w pierwszym wierszu jest zadeklarowana tablica statyczna która pobiera z wczytanego PGMa wartość szarości i wymiary. Problem jest taki że czyni to tylko dla zdefiniowanego wcześniej maksymalnego rozmiaru obrazu. Prosiłbym o zmodyfikowanie tego kodu na taki który może pobrać to samo z tym że będzie to zapisane jako tablica dynamiczna. Już w ogóle byłbym bardzo wdzięczny gdyby tą tablicę dynamiczną zapisać jako jakąś prostę strukturę np

typedef struct{
~kod tablicy dynamicznej
}dynamiczny_obraz; 

Kod źródłowy:

#define MAX 512
#define DL_LINII 1024
int czytaj(FILE *plik_we,int obraz_pgm[][MAX],int *wymx,int *wymy, int *szarosci) {
 char buf[DL_LINII];                          /* bufor pomocniczy do czytania naglowka i komentarzy */
 int znak;                              /* zmienna pomocnicza do czytania komentarzy */
 int koniec=0;                             /* czy napotkano koniec danych w pliku */
 int i,j;

                                     /*Sprawdzenie czy podano prawidłowy uchwyt pliku */
 if (plik_we==NULL) {
  fprintf(stderr,"Blad: Nie podano uchwytu do pliku\n");
  return(0);
 }

                                /* Sprawdzenie "numeru magicznego" - powinien być P2 */
 if (fgets(buf,DL_LINII,plik_we)==NULL)            /* Wczytanie pierwszej linii pliku do bufora */
  koniec=1;                         /* Nie udalo sie? Koniec danych! */

 if ( (buf[0]!='P') || (buf[1]!='2') || koniec) {        /* Czy jest magiczne "P2"? */
  fprintf(stderr,"Blad: To nie jest plik PGM\n");
  return(0);
 }

                               /* Pominiecie komentarzy */
 do {
  if ((znak=fgetc(plik_we))=='#') {       /* Czy linia rozpoczyna sie od znaku '#'? */
   if (fgets(buf,DL_LINII,plik_we)==NULL)   /* Przeczytaj ja do bufora        */
  koniec=1;                   /* Zapamietaj ewentualny koniec danych */
  } else {
   ungetc(znak,plik_we);          /* Gdy przeczytany znak z poczatku linii */
  }                     /* nie jest '#' zwroc go         */
 } while (znak=='#' && !koniec);      /* Powtarzaj dopoki sa linie komentarza */
                        /* i nie nastapil koniec danych     */

 /* Pobranie wymiarow obrazu i liczby odcieni szarosci */
 if (fscanf(plik_we,"%d %d %d",wymx,wymy,szarosci)!=3) {
  fprintf(stderr,"Blad: Brak wymiarow obrazu lub liczby stopni szarosci\n");
  return(0);
 }
 /* Pobranie obrazu i zapisanie w tablicy obraz_pgm*/
 for (i=0;i<*wymy;i++) {
  for (j=0;j<*wymx;j++) {
   if (fscanf(plik_we,"%d",&(obraz_pgm[i][j]))!=1) {
  fprintf(stderr,"Blad: Niewlasciwe wymiary obrazu\n");
  return(0);
   }
  }
 }
 return *wymx**wymy;  /* Czytanie zakonczone sukcesem  */
}            /* Zwroc liczbe wczytanych pikseli */ 

Pozostało 580 znaków

2014-12-18 16:39
0

mi sie cos wydaje ze tego w ogole nie zrobiles tylko od kogos dostales

uzyj malloc

Pozostało 580 znaków

2014-12-18 17:08
0

Zrobiłem na razie taką strukturę ale ona nie chce działać

#ifndef STRUKTURA_H
#define STRUKTURA_H
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct {
int wym_x, wym_y;
int szarosci;
int (*obrazek)[wym_x];
obrazek = (int(*)[wym_x]) malloc(wym_x*wym_y*sizeof(int));
}t_obraz;
#endif 

Kompilator wybija takie błędy

 struktury.h:8:16: error: ‘wym_x’ undeclared here (not in a function)
 int (*obrazek)[wym_x];
        ^
struktury.h:9:1: error: expected specifier-qualifier-list before ‘obrazek’
 obrazek = (int(*)[wym_x]) malloc(wym_x*wym_y*sizeof(int));
 ^

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0