Witam, zainstalowałem bibliotekę Allegro według tego poradnika :

i podczas budowania wyskakuje mi:

'Allegro.exe': Loaded 'C:\Users\Adi\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Allegro\Debug\Allegro.exe', Symbols loaded.
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\ntdll.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\kernel32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\KernelBase.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\allegro-5.0.10-monolith-md-debug.dll', Cannot find or open the PDB file
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\psapi.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\ole32.dll', Symbols loaded.
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\msvcrt.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\gdi32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\user32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\lpk.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\usp10.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\rpcrt4.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\shlwapi.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\winmm.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\shell32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17514_none_72d18a4386696c80\GdiPlus.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\comdlg32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.17514_none_ec83dffa859149af\comctl32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\advapi32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\sechost.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\opengl32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\glu32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\ddraw.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\dciman32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\setupapi.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\oleaut32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\devobj.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\dwmapi.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\msvcr100d.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\imm32.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\msctf.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\d3d9.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\version.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\d3d8thk.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Unloaded 'C:\Windows\System32\d3d9.dll'
'Allegro.exe': Unloaded 'C:\Windows\System32\d3d8thk.dll'
'Allegro.exe': Unloaded 'C:\Windows\System32\version.dll'
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\uxtheme.dll', Symbols loaded (source information stripped).
'Allegro.exe': Loaded 'C:\Windows\System32\cryptbase.dll', Symbols loaded (source information stripped).
The thread 'Win32 Thread' (0x938) has exited with code 0 (0x0).
The thread 'Win32 Thread' (0x6ac) has exited with code 1 (0x1).
The program '[944] Allegro.exe: Native' has exited with code 0 (0x0). 

Czy mógłby mi ktoś pomóc?