wektro klasy pochodne

Odpowiedz Nowy wątek
mateusz1795
2014-05-06 22:51
mateusz1795
0

Witam moglby mi ktos pomoc z zadaniem, klasa Bazafigur to klasa abstrakcyjna. Wszystke metody są
wirtualne.Klasa kwadrat to klasa pochodna BazyFigur typu public. Chce zeby wektor przechowywal obiekty klas pochodnych,nastepnie Po dodaniu obiektu do wektora,chce zeby wyswietlil potem wszystkie figury do ktorych nalezy podany punkt.

include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
#include <math.h>

class BazaFigur
{
protected:
double length;
double width;
double x;
double y;

public:
virtual bool czy_zawiera(double x, double y) = 0;
BazaFigur()
{

      cout << "Pole figury to:";
  }

      virtual double pole() = 0;

      virtual double obwod() = 0;*/

};
class kwadrat :public BazaFigur
{

public:
virtual bool czy_zawiera(double x, double y)
{
if (x >x&&x<x + length&&y<y&&y>y - length)
return 1;

      else return 0;

  }

  kwadrat(double length, int x,int y)
  {
      this->length = length;

      this->x = x;
      this->y = y;
  }

  virtual double obliczpole()
  {
      return length*length;
  }
  virtual double obliczobwod()
  {
      return (4 * length);
  }

};

class prostokat :public BazaFigur
{

public:

  virtual bool czy_zawiera(double x, double y)
  {

      if (x > x&&x<x + length&&y<y&&y>y - width)
          return 1;

      else return 0;

  }
  prostokat(double length, double width, int x,int y)
  {
      this->length = length;
      this->width = width;
      this->x = x;
      this->y = y;

  }

  virtual double pole()

  {
      return(length*width);
  }
  virtual double obwod(double length, double width)
  {
      return((2 * length) + (2 * width));
  }

};
class kolo : public BazaFigur
{

public:

  virtual bool czy_zawiera(double x, double y)
  {

      if (x*x + y*y == length*length)
          return true;
      else
          return false;
  }

  kolo(double r,int x,int y)
  {
      this->length = r;
      this->x = x;
      this->y = y;

  }
  virtual double pole()
  {
      return 3.14*length*length;
  }
  virtual double obwod()
  {
      return 2 * 3.14*length;
  }

};
class elipsa : public BazaFigur
{

public:

  virtual bool czy_zawiera(double x, double y)
  {
      if (((x*x) / (length*length)) + ((y*y) / (width*width)) == 1)
          return true;
      else
          return false;

  }

  elipsa(double a, double b, int x,int y)
  {
      this->length = a;
      this->width = b;
      this->x = x;
      this->y = y;
  }

  virtual double pole()
  {
      return 3.14*length*width;
  }

  virtual double obwod()
  {
      return (3.14*((3 / 2)*(length + width) - sqrt(length + width)));
  }

};
int main()
{
char zx;
int j, k;

               double z;
               double f;
               int a;

               int x, y;

               vector<BazaFigur*>wektor;
               cout << "Wybierz figure jaka chcesz doda /1-kwadrat\n \2-Prostokat \3-Kolo \4-elipsa";
               cin >> a;
               do
               {

                   switch (a)
                   {
                   case 1:
                   {

                              for (int i = 0; i < 5; i++)
                              {

                                  cout << "1:podaj wspolrzedne \n x:";
                                  cin >> x;
                                  cout << "y: ";
                                  cin >> y;
                                  cout << "Podaj dlugosc";
                                  cin >> z;

                                  wektor.push_back(new kwadrat(z, x, y));

                              }

                              int k, l;
                              for (int i = 0; i < wektor.size(); i++)
                              {
                                  cout << "2:Podaj wspolrzedne";
                                  cin >> k;
                                  cin >> l;
                                  if (wektor.back().czy_zawiera(k, l) == true)
                                  {

                                      cout << "Punkt " << k << endl << l << "Zawiera sie w figurze";
                                  }
                                  else
                                  {
                                      cout << "punkt nie zawiera siw w figurze";
                                  }

                              }
                              break;
                   }

                   case 2:
                   {
                              for (int i = 0; i < 5; i++)
                              {

                                  cout << "podaj wspolrzedne \n x:";
                                  cin >> x;
                                  cout << "y: ";
                                  cin >> y;
                                  cout << "Podaj dlugosc";
                                  cin >> z;
                                  cout << "Podaj dlugosc";
                                  cin >> f;

                                  wektor.push_back(new prostokat(z, f, x, y));
                              }
                              int k, l;
                              for (int i = 0; i < wektor.size(); i++)
                              {
                                  cout << "Podaj wspolrzedne";
                                  cin >> k;
                                  cin >> l;
                                  if (wektor[i]->czy_zawiera(k, l) == true)
                                  {

                                      cout << "Punkt " << k << endl << l << "Zawiera sie w figurze";
                                  }
                                  else
                                  {
                                      cout << "punkt nie zawiera siw w figurze";
                                  }

                              }
                              break;

                   }
                   case 3:
                   {
                              for (int i = 0; i < 5; i++)
                              {

                                  cout << "podaj wspolrzedne \n x:";
                                  cin >> x;
                                  cout << "y: ";
                                  cin >> y;
                                  cout << "Podaj dlugosc";
                                  cin >> z;

                                  wektor.push_back(new kolo(z, x, y));
                              }
                              int k, l;
                              for (int i = 0; i < wektor.size(); i++)
                              {
                                  cout << "Podaj wspolrzedne";
                                  cin >> k;
                                  cin >> l;
                                  if (wektor[i]->czy_zawiera(k,l)) == true)
                                  {

                                      cout << "Punkt " << k << endl << l << "Zawiera sie w figurze";
                                  }
                                  else
                                  {
                                      cout << "punkt nie zawiera siw w figurze";
                                  }

                              }
                              break;

                   }
                   case 4:
                   {
                              for (int i = 0; i < 5; i++)
                              {

                                  cout << "podaj wspolrzedne \n x:";
                                  cin >> x;
                                  cout << "y: ";
                                  cin >> y;
                                  cout << "Podaj dlugosc";
                                  cin >> z;
                                  cout << "Podaj dlugosc";
                                  cin >> f;

                                  wektor.push_back(new elipsa(z, f, x, y));
                              }

                              int k, l;
                              int k, l;
                              for (int i = 0; i < wektor.size(); i++)
                              {
                                  cout << "Podaj wspolrzedne";
                                  cin >> k;
                                  cin >> l;
                                  if (wektor[i]->czy_zawiera(k, l) == true)
                                  {

                                      cout << "Punkt " << k << endl << l << "Zawiera sie w figurze";
                                  }
                                  else
                                  {
                                      cout << "punkt nie zawiera siw w figurze";
                                  }

                              }
                   }

                   }
                   cout << "Czy chcesz kontynuowac -t:tak -n:nie";
                   cin >> z;

               } while (zx != 't');

               break;

      }

      }

      return 0;
  }

Pozostało 580 znaków

2014-05-06 23:16

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 1 minuta temu

0

Mylisz klasę bazową z kontenerem.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

msm
2014-05-06 23:22
msm
Administrator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Wrzuciłeś kod z błędem składniowym - przy próbie reformatowania:
src.cpp:304 Error: Unexpected ')' for 'VBRACE_OPEN', which was on line 304

if (wektor[i]->czy_zawiera(k,l)) == true)

Poprawiłem to, tak czy inaczej kod dalej nie jest poprawny (ostatnie linie nie zamykają niczego):

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
#include <math.h>

class BazaFigur {
protected:
  double length;
  double width;
  double x;
  double y;

public:
  virtual bool czy_zawiera(double x, double y) = 0;

  BazaFigur(){
    cout << "Pole figury to:";
  }

  virtual double pole() = 0;

  virtual double obwod() = 0; * /
};

class kwadrat : public BazaFigur {
public:
  virtual bool czy_zawiera(double x, double y){
    if (x > x && x < x + length && y < y && y > y - length) {
      return 1;
    } else{
      return 0;
    }
  }

  kwadrat(double length, int x, int y){
    this->length = length;

    this->x = x;
    this->y = y;
  }

  virtual double obliczpole(){
    return length * length;
  }
  virtual double obliczobwod(){
    return (4 * length);
  }
};

class prostokat : public BazaFigur {
public:

  virtual bool czy_zawiera(double x, double y){
    if (x > x && x < x + length && y < y && y > y - width) {
      return 1;
    } else{
      return 0;
    }
  }
  prostokat(double length, double width, int x, int y){
    this->length = length;
    this->width = width;
    this->x = x;
    this->y = y;
  }

  virtual double pole(){
    return(length * width);
  }
  virtual double obwod(double length, double width){
    return((2 * length) + (2 * width));
  }
};

class kolo : public BazaFigur {
public:

  virtual bool czy_zawiera(double x, double y){
    if (x * x + y * y == length * length) {
      return true;
    } else{
      return false;
    }
  }

  kolo(double r, int x, int y){
    this->length = r;
    this->x = x;
    this->y = y;
  }
  virtual double pole(){
    return 3.14 * length * length;
  }
  virtual double obwod(){
    return 2 * 3.14 * length;
  }
};

class elipsa : public BazaFigur {
public:

  virtual bool czy_zawiera(double x, double y){
    if (((x * x) / (length * length)) + ((y * y) / (width * width)) == 1) {
      return true;
    } else{
      return false;
    }
  }

  elipsa(double a, double b, int x, int y){
    this->length = a;
    this->width = b;
    this->x = x;
    this->y = y;
  }

  virtual double pole(){
    return 3.14 * length * width;
  }

  virtual double obwod(){
    return (3.14 * ((3 / 2) * (length + width) - sqrt(length + width)));
  }
};

int main() {
  char zx;
  int j, k;

  double z;
  double f;
  int a;

  int x, y;

  vector<BazaFigur *>wektor;
  cout << "Wybierz figure jaka chcesz doda /1-kwadrat\n \2-Prostokat \3-Kolo \4-elipsa";
  cin >> a;
  do {
    switch (a) {
      case 1: {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          cout << "1:podaj wspolrzedne \n x:";
          cin >> x;
          cout << "y: ";
          cin >> y;
          cout << "Podaj dlugosc";
          cin >> z;

          wektor.push_back(new kwadrat(z, x, y));
        }

        int k, l;
        for (int i = 0; i < wektor.size(); i++) {
          cout << "2:Podaj wspolrzedne";
          cin >> k;
          cin >> l;
          if (wektor.back().czy_zawiera(k, l) == true) {
            cout << "Punkt " << k << endl << l << "Zawiera sie w figurze";
          }else {
            cout << "punkt nie zawiera siw w figurze";
          }
        }
        break;
      }

      case 2: {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          cout << "podaj wspolrzedne \n x:";
          cin >> x;
          cout << "y: ";
          cin >> y;
          cout << "Podaj dlugosc";
          cin >> z;
          cout << "Podaj dlugosc";
          cin >> f;

          wektor.push_back(new prostokat(z, f, x, y));
        }
        int k, l;
        for (int i = 0; i < wektor.size(); i++) {
          cout << "Podaj wspolrzedne";
          cin >> k;
          cin >> l;
          if (wektor[i]->czy_zawiera(k, l) == true) {
            cout << "Punkt " << k << endl << l << "Zawiera sie w figurze";
          }else {
            cout << "punkt nie zawiera siw w figurze";
          }
        }
        break;
      }
      case 3: {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          cout << "podaj wspolrzedne \n x:";
          cin >> x;
          cout << "y: ";
          cin >> y;
          cout << "Podaj dlugosc";
          cin >> z;

          wektor.push_back(new kolo(z, x, y));
        }
        int k, l;
        for (int i = 0; i < wektor.size(); i++) {
          cout << "Podaj wspolrzedne";
          cin >> k;
          cin >> l;
          if (wektor[i]->czy_zawiera(k, l) == true) {
            cout << "Punkt " << k << endl << l << "Zawiera sie w figurze";
          }else {
            cout << "punkt nie zawiera siw w figurze";
          }
        }
        break;
      }
      case 4: {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          cout << "podaj wspolrzedne \n x:";
          cin >> x;
          cout << "y: ";
          cin >> y;
          cout << "Podaj dlugosc";
          cin >> z;
          cout << "Podaj dlugosc";
          cin >> f;

          wektor.push_back(new elipsa(z, f, x, y));
        }

        int k, l;
        int k, l;
        for (int i = 0; i < wektor.size(); i++) {
          cout << "Podaj wspolrzedne";
          cin >> k;
          cin >> l;
          if (wektor[i]->czy_zawiera(k, l) == true) {
            cout << "Punkt " << k << endl << l << "Zawiera sie w figurze";
          }else {
            cout << "punkt nie zawiera siw w figurze";
          }
        }
      }
    }
    cout << "Czy chcesz kontynuowac -t:tak -n:nie";
    cin >> z;
  } while (zx != 't');

  break; // break z niczego (naprawdę, nie ma w mainie żadnej pętli poza while które jest zamykane powyżej)
}

// TE NAWIASY NIE ZAMYKAJĄ JUŻ NICZEGO.

}

return 0; // to chyba miało być w mainie?
}

Być może źle skopiowałem... Ale jesteś pewien że ten kod Ci działa (dowód że poprawne wcięcia to konieczność)?

Ok, nie pomogłem na właściwy problem bo nie rozumiem co się dzieje w kodzie i trochę nie mam siły czytać bo wygląda strasznie. Dobra rada: przepisanie kodu na czytelniejszy.

edytowany 1x, ostatnio: msm, 2014-05-06 23:24

Pozostało 580 znaków

2014-05-07 00:14

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

Lokalizacja: Szczecin

1

dla case 1 wszystko jest sprawdzane dla ostatniego elementu

 if (wektor.back().czy_zawiera(k, l) == true)
if (wektor.at(i)->czy_zawiera(k, l) == true)

lub

 if (wektor[i]->czy_zawiera(k, l) == true)

nie sprawdzałem więcej logiki;

inne uwagi:

brak wirtualnego destruktora w klasie bazowej;

brak sprzatania w ogóle w programie;

ten cały kod zawierający logikę spradzania umieść w jednej funckji i zawołaj w 4 miejscach jak musisz lub utwórz case 5 na te potrzebę

edytowany 1x, ostatnio: gośćabc, 2014-05-07 00:15
Pokaż pozostałe 2 komentarze
To akurat nie do @gośćabc pytanie, tak było w oryginalnym kodzie - który jest dość średni. - msm 2014-05-07 00:43
@gośćabc no bledem nie jest, tylko to takie troche powielanie informacji :) @MSM ah, oryginalu nie czytalem :P - n0name_l 2014-05-07 00:46
badam temat @n0name_l i tu wcale nie chodzi o powielanie informacji - gośćabc 2014-05-07 00:52
@gośćabc - po prostu niepotrzebne. Bardziej skrajny przykład to if (check_coś() == true) { return true; } else { return false; }. Takie elementy dla osoby mającej w miarę doświadczenie to po prostu szum informacyjny (świadczący najczęściej że osoba pisząca nie do końca rozumie koncept booli). - msm 2014-05-07 00:54
@MSM wiem wiem, ja nie porównuje do bool constant, bo tak mnie nauczono nie robić, bardziej chodzi mi o szkodliwośc tego rozwiązania. No ale na freenode mówią, że chodzi jedynie o czytelność, więc zrobiłem z igły widły ^^ - gośćabc 2014-05-07 01:03

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0