C drzewo binarne wyszukiwanie

Odpowiedz Nowy wątek
2014-03-28 12:03

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Witam
Zacząłem pisać program do drzewa binarnego, jednak po wywołaniu funkcji Search, crashuje mi się program. Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define ILOSC_NUMEROW 20    

typedef struct dane{
  char imie[20];
  char nazwisko[20];
  int numer[ILOSC_NUMEROW];
}Dane;

typedef struct drzewo{
  struct drzewo *lewy;
  struct drzewo *prawy;
  Dane dane;
}Drzewo;

void Insert(Drzewo *drzewo); 
void InOrder(Drzewo *root, Drzewo *temp);
//void SearchMin(Drzewo *drzewo);
//void SearchMax(Drzewo *drzewo);
void Search(Drzewo *root); 
//void Wysokosc(Drzewo *drzewo);
Drzewo *Compare(Drzewo *root, char *nazwisko);

int main(){

  fprintf(stderr, "test");
  int liczba_wezlow = 0;
  int wysokoc = 0;
  char ch;
  Drzewo root;
  root.lewy = NULL;
  root.prawy = NULL;

  printf("Wpisz a - aby dodac dane, b - aby wyszukac minimalne, "
    "c - aby wyszukac maksymalne, d - wyszukac, q - aby wyjsc\n");

  while ((ch = getchar()) != 'q'){

    switch (ch){
      case 'a':
        Insert(&root);
        break;
      case 'b':
        //SearchMin(&root);
        break;
      case 'c':
        //SearchMax(&root);
        break;
      case 'd':
        Search(&root);
        break;
      case 'e':
        //Wysokosc(&root);
        break;
      case 'f':
        printf("%d", liczba_wezlow);
        break;
      default:
        printf("Blad w instrukcji switch!\n");

    }
    printf("Wpisz a - aby dodac dane, b - aby wyszukac minimalne, "
    "c - aby wyszukac maksymalne, d - wyszukac, e - ilosc wezlow "
    "f - wysokosc, q - wyjscie\n");

    while(getchar () != '\n')
      continue;

    }

  return 0;
}

//WPROWADZA NOWA POZYCJE
void Insert(Drzewo *root){

  printf("insert!\n");
  int i, ilosc;
  Drzewo temp;

  printf("Podaj imie");
  scanf("%s", temp.dane.imie);
  printf("Podaj nazwisko");
  scanf("%s",temp.dane.nazwisko);
  printf("Podaj liczbe numerow ktore chcesz dodac");
  scanf("%d", &ilosc);

  for (i = 0; i < ilosc; i++)
    scanf("%d", &(temp.dane.numer[i]));

  temp.lewy = NULL;
  temp.prawy = NULL;

  InOrder(root, &temp);
  printf("Koniec Insert");
}

//REKURENCYJNIE PRZECHODZI PO DRZEWIE I DODAJE POZYCJE 
void InOrder(Drzewo *root, Drzewo *temp){
  printf("jest!");
  if (strcmp(temp->dane.nazwisko, root->dane.nazwisko) > 0){
    if (root->prawy == NULL)
       root->prawy = temp;
    InOrder(root->prawy, temp);
  }
  else if (strcmp(temp->dane.nazwisko, root->dane.nazwisko) < 0){
    if (root ->lewy == NULL)
      root->lewy = temp;
    InOrder(root->lewy, temp);
  }
}

//WYSZUKIWANIE POZYCJI
void Search(Drzewo *root){

  char nazwisko[20];
  Drzewo *temp;

  printf("Wpisz nazwisko do wyszukania: ");
  scanf("%s", nazwisko);

  temp = Compare(root, nazwisko);
  if (temp == NULL)
    fprintf(stderr, "Brak pozycji!");

  printf("Imie: %s", temp->dane.imie);

}

//REKURENCYJNIE SPRAWDZA CZY JEST POZYCJA
Drzewo *Compare(Drzewo *root, char *nazwisko){
  printf("compare!");
  if (strcmp(nazwisko, root->dane.nazwisko) > 0){
    if (root->prawy == NULL){
      printf("brak pozycji!");
      return NULL;
    }
    Compare(root->prawy, nazwisko);
  }
  else if (strcmp(nazwisko, root->dane.nazwisko) < 0){
    if (root ->lewy == NULL){
      printf("brak pozycji!");
      return NULL;
    }
    Compare(root->lewy, nazwisko);
  }
  else
    return root;
} 

Pozostało 580 znaków

2014-03-28 12:14

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 3 dni temu

2

Przerób to w ten sposób:

...
typedef struct galaz
 {
  struct galaz *lewy,*prawy;
  Dane dane;
 } Galaz;
typedef struct drzewo
 {
  struct galaz *korzen;
 } Drzewo;

void Insert(Drzewo *drzewo,Dane dane);
void InOrder(Galaz *root);
void Search(Drzewo *drzewo,const char *nazwisko);
int Compare(Galaz *root,const char *nazwisko);

int main()
 {
  Drzewo drzewo={NULL};
  ...

bo tak jak zacząłeś to praktycznie nie da rady.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2014-03-28 12:45

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

A jak funkcja InOrder ma dodać nową pozycję, mając tylko Galaz?

Pozostało 580 znaków

2014-03-28 12:54

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 3 dni temu

0
kry5 napisał(a):

A jak funkcja InOrder ma dodać nową pozycję, mając tylko Galaz?

To ciekawa koncepcja! Co ma niby dodawać funkcja InOrder?


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2014-03-28 12:59

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

hmm ma sprawdzać czy pozycja powinna znaleźć się po lewej stronie, czy po prawej i ustawić nową gałąź w odpowiednie miejsce. Dobrze myślę?

Pozostało 580 znaków

2014-03-28 18:34

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Zrobiłem coś takiego, jednak dalej nie działa...

 #include <stdio.h>
#include <string.h>
#define ILOSC_NUMEROW 20    

typedef struct dane{
  char imie[20];
  char nazwisko[20];
  int numer[20];
}Dane;

typedef struct drzewo{
  struct galaz *korzen;
}Drzewo;

typedef struct galaz{
  struct galaz *lewy, *prawy;
  Dane dane;
}Galaz;

void Insert(Drzewo *drzewo); 
void InOrder(Galaz *root, Galaz *temp);
//void SearchMin(Drzewo *drzewo);
//void SearchMax(Drzewo *drzewo);
void Search(Drzewo *wdrzewo); 
//void Wysokosc(Drzewo *drzewo);
void Compare(Galaz *root, const char *nazwisko, Galaz *temp);

int main(){

  fprintf(stderr, "test");
  int liczba_wezlow = 0;
  int wysokoc = 0;
  char ch;
  Drzewo wdrzewo;
  Galaz root;
  fprintf(stderr, "test");
  root.lewy = NULL;
  root.prawy = NULL;
  wdrzewo.korzen = &root;

  printf("Wpisz a - aby dodac dane, b - aby wyszukac minimalne, "
    "c - aby wyszukac maksymalne, d - wyszukac, q - aby wyjsc\n");

  while ((ch = getchar()) != 'q'){

    switch (ch){
      case 'a':
        Insert(&wdrzewo);
        break;
      case 'b':
        //SearchMin(&root);
        break;
      case 'c':
        //SearchMax(&root);
        break;
      case 'd':
        Search(&wdrzewo);
        break;
      case 'e':
        //Wysokosc(&root);
        break;
      case 'f':
        printf("%d", liczba_wezlow);
        break;
      default:
        printf("Blad w instrukcji switch!\n");

    }
    printf("Wpisz a - aby dodac dane, b - aby wyszukac minimalne, "
    "c - aby wyszukac maksymalne, d - wyszukac, e - ilosc wezlow "
    "f - wysokosc, q - wyjscie\n");

    while(getchar () != '\n')
      continue;

    }

  return 0;
}

//WPROWADZA NOWA POZYCJE
void Insert(Drzewo *wdrzewo){

  printf("insert!\n");
  int i, ilosc;
  Galaz temp;

  printf("Podaj imie");
  scanf("%s", temp.dane.imie);
  printf("Podaj nazwisko");
  scanf("%s",temp.dane.nazwisko);
  printf("Podaj liczbe numerow ktore chcesz dodac");
  scanf("%d", &ilosc);

  for (i = 0; i < ilosc; i++)
    scanf("%d", &(temp.dane.numer[i]));

  temp.lewy = NULL;
  temp.prawy = NULL;

  InOrder(wdrzewo->korzen, &temp);
  printf("Koniec Insert");
}

//REKURENCYJNIE PRZECHODZI PO DRZEWIE I DODAJE POZYCJE 
void InOrder(Galaz *root, Galaz *temp){
  printf("jest!");
  if (strcmp(temp->dane.nazwisko, root->dane.nazwisko) > 0){
    if (root->prawy == NULL)
       root->prawy = temp;
    InOrder(root->prawy, temp);
  }
  else if (strcmp(temp->dane.nazwisko, root->dane.nazwisko) < 0){
    if (root ->lewy == NULL)
      root->lewy = temp;
    InOrder(root->lewy, temp);
  }
}

//WYSZUKIWANIE POZYCJI
void Search(Drzewo *wdrzewo){

  char nazwisko[20];
  Galaz *temp;

  printf("Wpisz nazwisko do wyszukania: ");
  scanf("%s", nazwisko);

  Compare(wdrzewo->korzen, nazwisko, temp);
  if (temp == NULL)
    fprintf(stderr, "Brak pozycji!");

  printf("Imie: %s", temp->dane.imie);

}

//REKURENCYJNIE SPRAWDZA CZY JEST POZYCJA
void Compare(Galaz *root, const char *nazwisko, Galaz *temp){
  printf("compare!");
  if (strcmp(nazwisko, root->dane.nazwisko) > 0){
    if (root->prawy == NULL){
      temp = NULL;
      fprintf(stderr, "Brak pozycji!");
    }
    Compare(root->prawy, nazwisko, temp);
  }
  else if (strcmp(nazwisko, root->dane.nazwisko) < 0){
    if (root ->lewy == NULL){
      fprintf(stderr, "Brak pozycji!");
      temp = NULL;
    }
    Compare(root->lewy, nazwisko, temp);
  }
  else
    temp = root;
}

Pozostało 580 znaków

2014-03-28 22:57

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 3 dni temu

0
_13th_Dragon napisał(a):

...

int main()
{
Drzewo drzewo={NULL};
...

Oczywiście możesz ignorować to co piszę częściowo lub w całości, to twoje prawo.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2014-03-29 00:02

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Nie zignorowałem, przyznaję się, że nie zauważyłem tej linijki... Jednak co ta linijka zmienia? Stworzyłem zmienną typu Galaz i od razu przypisałem ją drzewu, natomiast jej wskaźniki lewy i prawy ustawiłem na NULL.

Pozostało 580 znaków

2014-03-29 00:21

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 3 dni temu

0

... a w nazwisku jakieś śmieci, które porównujesz za pomocą strcmp w funkcji Compare wywołanej z Search


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2014-03-29 08:32

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 5 lat temu

0

Nic już z tego nie rozumiem...

Pozostało 580 znaków

2014-03-29 11:21

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 3 dni temu

0

Podpiąłeś od drzewo jakiś fikcyjny węzeł bez danych i myślisz że nadal to może działać?


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0