Wyznaczanie wartości największej oraz najmniejszej

0

Witam, mam za zadanie napisać program obliczajacy sumę, iloczyn, średnią arytmetyczną oraz wartość największą i najmniejszą, Poniższy program dodaj liczby natomiast nie zgadzadzają mi się wyniki z mnożenia oraz ze średniej, nie również jak wyznaczyć największą wartość oraz najmniejszą.

#include <iostream>
#include<math.h>>

using namespace std;
int main()
{
 int ile=0;
    int suma=0;
    int iloczyn=0;
   double srednia;
  int liczba;
  char wybor='t';
  do
  {
  cout<<"podaj liczbe"<<endl;
  cin>>liczba;

if(liczba%3==0)
{

  suma+=liczba;
  iloczyn*=liczba;
  ile++;
srednia=suma/ile;
}
  cout<<"czy chesz wczytac kolejna liczbe"<<endl;
  cin>>wybor;

}while(wybor=='t');
cout<<"suma "<<suma<<endl;
cout<<"iloczyn "<<iloczyn<<endl;
cout<<"srednia wynosi"<<ile<<endl;
}
1

Po pierwsze, obsługujesz wyłącznie liczby podzielne przez trzy.

Po drugie przemnażasz pierwszą wartość zmiennej iloczyn przez kolejne podane wartości. Ile jest 0*cokolwiek? Podpowiem: zero.

Po trzecie, aby policzyć średnią bez reszty potrzebujesz aby co najmniej jedna z liczb była zmiennoprzecinkowa, więc np. srednia=(double)suma/ile;

Po czwarte, liczenie średniej wyrzuć poza pętlę, nie ma potrzeby liczenia tego wewnątrz.

Po piąte: #include<math.h>> - błąd kompilacji.

0
 #include <iostream>
#include<math.h>>

using namespace std;
int main()
{
 int ile=0;
    double suma=0;
    int iloczyn;
   double srednia;
  int liczba;
  char wybor='t';
  do
  {
  cout<<"podaj liczbe"<<endl;
  cin>>liczba;

if(liczba%3==0)
{

  suma+=liczba;
  iloczyn*=liczba;
  ile++;

}
  cout<<"czy chesz wczytac kolejna liczbe"<<endl;
  cin>>wybor;

}while(wybor=='t');
srednia=suma/ile;
cout<<"suma "<<suma<<endl;
cout<<"iloczyn "<<iloczyn<<endl;

cout<<"srednia wynosi"<<ile<<endl;
}

Średnia nadal się nie zgadza i wartość z mnożenia również

1

Nie ustawiasz wartości początkowej iloczynu. W jaki sposób w/g Ciebie to działa?

0

Nie ustawiłam wartości początkowej iloczynu, a program ma wyznaczyć iloczyn wprowadzonych liczn

2

Ale musisz ustawić jakąś wartość początkową.

int iloczyn;

Teraz iloczyn ma wartość jakąkolwiek.

Pierwszy obieg pętli:

iloczyn*=liczba;

Czyli iloczyn = iloczyn * liczba, czyli iloczyn = COKOLWIEK * liczba. Jak to ma działać? Oczywiście wartością początkową musi być liczba neutralna dla mnożenia tj. 1.

Po co jest ten if?

0

Ok wszystko już działa, tylko zastanawiam się nad wyznaczeniem wartości max i min.

0
#include <iostream>
#include <cmath> 
using namespace std;

int main()
 {
  while(true)
   {
   unsigned count=0;
   double sum=0,min=0,max=0;
   while(true)
    {
     cout<<"\rPodaj liczbe nr "<<(count+1)<<" lub znak wykrzyknika aby zakonczyc wprowadzenie: ";
     double V;
     if(cin>>V)
      {
      if(count)
       {
        sum+=V;
        if(min>V) min=V;
        else if(max<V) max=V;
       }
      else sum=min=max=V;
      ++count;
      }
     else
      {
      cin.clear();
      if(cin.get()=='!') break;
      cout<<"Blad wprowadzenia"<<endl<<endl;
      }
     while(cin.get()!='\n') {}
    }
   if(!count) break;
   cout<<endl<<"Ilosc "<<count<<endl<<"Min "<<min<<endl<<"Max "<<max<<endl<<"Suma "<<sum<<endl<<"Srednia "<<sum/count<<endl;
   }
  return 0;
 }

http://ideone.com/5A67HI

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0