Rozwiązanie zadania.

0

Witam, czy mógłbym prosić kogoś o zrobienie tego zadania, po prostu niezbyt rozumiem struktury i chciałbym zobaczyć jak to powinno być zrobione.

Zaprojektować i zaimplementować funkcje:

• obliczającą punkty przecięcia prostej danej równaniem kierunkowym y = ax + b, z okręgiem danym równaniem (x − a)2 + (y - b)2 = r^2 , korzystając z definicji funkcji zadeklarowanych poniżej:

– int rozw_rown(SRownanie r, SPunkt& x1, SPunkt& x2)
– int pkt_przec(SProsta& prosta, SOkrag& okrag, SPunkt& x1, SPunkt& x2)
– wykorzystującej wcześniej zdefiniowaną funkcję rozwiązującą równanie kwadratowe, (rozw_rown)

• orzekającą, czy dwie proste są do siebie prostopadłe (bool czy prostopadle(SProsta a, SProsta b)).
W celu rozwiązania zadania utworzyć struktury opisujące:

• punkt,
• prostą,
• okrąg,
• rówananie kwadratowe.

Zdefiniowane funkcje przetestować dla następujących danych wejściowych:

SProsta prosta1 = {1.0, 3.0};
SOkrag okrag = {0.0, 1.0, 2.0};
SProsta prosta2 = {-1.0, -33.2};

0

Jak działa:

int rozw_rown(SRownanie r, SPunkt& x1, SPunkt& x2)
  {
   cout<<"r.a="<<r.a<<"; r.b="<<r.b<<";"<<endl;
   x1.x=1;
   x1.y=2;
   x2.x=1;
   x2.y=2;
   return 0;
  }

Nie jest to rozwiązaniem zadania, tylko demonstracją dostępu do podanych parametrów, czyli tego z czym ma problem pytający.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1