Witam!

Ostatnio przypominam sobie algorytmy i mamy sobie takie sortowanie przez scalanie. Napisałem kod w C++ ale w żaden sposób nie mogę dopatrzeć się błędu. Sortowanie oczywiście nie działa - dostaję nieuporządkowany ciąg albo pojawiają się powielone wartości.

void merge(int a[], int f, int q, int b){
 int lsize = q - f + 1;
 int rsize = b - q;
 int * l = new int[lsize];
 int * r = new int[rsize];

 for(int i = 0; i < lsize; ++i)
  l[i] = a[f + i];

 for(int i = 0; i < rsize; ++i)
  r[i] = a[q + i];

 int i, j;
 i = j = 0;
 for(int k = f; k < b; ++k){
  if(l[i] <= r[j])
   a[k] = l[i++];
  else
   a[k] = r[j++];

 }

 delete [] l;
 delete [] r;
}

void merge_sort(int a[], int f, int b){
 if(f < b){
  int q = (f + b) / 2;
  merge_sort(a, f, q);
  merge_sort(a, q + 1, b);
  merge(a, f, q, b);
 }
}

Naprawdę nie widzę co tu jest nie tak, a leciałem debuggerem nie raz i dalej nie wiem. Dajcie jakąś wskazówkę, bo chyba już ślepy jestem ;)

pozdrawiam.