Lista dwukierunkowa [C] - struktury.

0

Witam! Usiłuję napisać listę wiązaną dwukierunkową korzystając ze struktur. Po wielu h udało mi się napisać, jednak program nie działa. Prosiłbym o pomoc,wskazanie błędów i ewentualne poprawienie.

 #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

typedef struct element
{
  int v;
  struct lista_dwukierunkowa *nast, *pop;
}elementy;

struct element *pocz=NULL;
struct element *koniec=NULL;
int sizee=0;

 struct element *push_front(elementy *p, int w)
 {
   p->nast = pocz; 
   p->pop = NULL;
   if(pocz) 
     pocz->pop = p;
   pocz = p;
   if(!koniec) 
     koniec = pocz;
   p->v=w;
   sizee++;
   return pocz;
 }

 struct element *push_back(elementy *p, int w)
 {
   if(koniec) 
     koniec->nast = p;
   p->nast = NULL;
   p->pop = koniec;
   koniec = p;
   if(!pocz) 
     pocz = koniec;
   p->v=w;
   sizee++;
   return koniec;
 }

 struct element *insert(elementy *p1, elementy *p2, int w)
 {
   int temp;
   p1->nast = p2->nast; 
   p1->pop = p2;
   p2->nast = p1;
   if(p1->pop) 
     p1->nast->pop = p1;
   else koniec = p1;
   p1->v=temp;
   p2->v=p1->v;
   p1->v=w;
   sizee++;
   return p1;
 }

struct element *pop_front()
{
   elementy *p;   
   if(pocz)
   {
    p = pocz;
    pocz = pocz->nast;
    if(!pocz) 
      koniec = NULL;
    else pocz->pop = NULL;
    sizee--;
    return p;
   }
   else return NULL;
}

struct element *pop_back()
{
   elementy *p;   
   if(koniec)
   {
    p = koniec;
    if(p == pocz) 
      pocz = koniec = NULL;
    else
      {
        koniec = koniec->pop;
        koniec->nast = NULL;
      }
    sizee--;
    return p;
   }
   else return NULL;
}

struct element *remove(elementy *p)
{
  elementy *p1;

  if(p->pop)
    p->pop->nast = p->nast;
  else pocz = p->nast;
  if(p->nast) 
    p->nast->pop = p->pop;
  else koniec = p->pop;
  sizee--;
  return p;
} 

void print()
{
  elementy *p;
  if(!pocz) 
    printf("Lista jest pusta \n");
   else
   {
    p = pocz;
    while(p)
    {
     printf("%d", p->v);
     p = p->nast;
    }
    printf("\n");
   }
}

void print_backward()
{
  elementy *p;
  if(!koniec) 
    printf("Lista jest pusta \n");
   else
   {
    p = koniec;
    while(p)
    {
     printf("%d", p->v);
     p = p->pop;
    }
    printf("\n");
   }
}

struct element *at(int n)
{
   elementy *p;

   if((!n) || (n > sizee)) 
     return NULL;
   else if(n == sizee) 
     return koniec;
   else if(n < sizee / 2)
   {
    p = pocz;
    while(--n) p = p->nast;
    return p;
   }
   else
   {
    p = koniec;
    while(sizee > n++) p = p->pop;
    return p;
   } 
}

int front()
{
  return pocz->v;
}

int back()
{
  return koniec->v;
}

int size()
{
  return sizee;
}

int isEmpty(elementy *p)
{
  if (p==NULL)
    return 0;
  else if(p!=NULL)
    return 1;
}

int main()
{
  int s,t,war, il, kt,z, us,i,ktr,wart;
  struct element el; 

  printf("\n\nAktualna liczba elementow listy %d\n\n", size());

  printf("\n\nCo chcesz zrobic?\n");
  printf("1. Wpisac elementy od poczatku listy\n");
  printf("2. Wpisac element od konca listy\n\n");
  scanf("%d", &s);
  system("cls");
  switch(s)
  {
    case 1:
        printf("Ile elementow chcesz wpisac?\n");
        scanf("%d", &il);
        for(i=1; i<il; i++)
        {
          printf("Podaj wartosc elementu?\n");
          scanf("%d", &war);
          push_front(&el, war);
        }
        break;
    case 2:
        printf("Ile elementow chcesz wpisac?\n");
        scanf("%d", &il);
        for(i=1; i<il; i++)
        {
          printf("Podaj wartosc elementu?\n");
          scanf("%d", &war);
          push_back(&el, war);
        }
  }
  system("CLS");

  printf("\n\nAktualna liczba elementow listy %d\n\n", size());

  printf("\n\nCo chcesz zrobic?\n");
  printf("1. Usunac pierwszy element listy\n");
  printf("2. Usunac ostatni element listy\n\n");
  printf("3. Usunac dowolny element listy\n");
  printf("4. Wpisać element w środku listy\n\n");
  printf("5. Wyswietlic liste\n\n");
  scanf("%d", &t);
  system("CLS");
  switch(t)
  {
    case 1: 
        pop_front();
        printf("Pierwszy element usuniety \n");
        break;
    case 2:
        pop_back();
        printf("Ostatni element usuniety \n");
        break;
    case 3:
        printf("Ktory elemnt chcesz usunac?\n");
        scanf("&d", &kt);
        remove(at(kt));
        printf("\nWybrany element zostal usuniety\n");
        break;
    case 4:
        printf("\n\nAktualna liczba elementow listy %d\n\n", size());
        printf("Ktory element chcesz wpisac?\n");
        scanf("%d", &ktr);
        printf("Podaj wartosc tego elementu\n");
        scanf("%d", &wart);
        insert(at(ktr), at(ktr-1), wart);
        printf("Element dodany\n");
    case 5:
        printf("\n\nCo chcesz zrobic?\n");
        printf("1. Wyswietlic pierwszy element listy\n");
        printf("2. Wyswietlic ostatni element listy\n\n");
        printf("3. Wyswietlic cala liste\n");
        printf("4. Wyswietlic cala liste od konca\n");
        scanf("%d", &z);
        switch(z)
        {
        case 1:
            printf("Pierwszy element listy = %d", front());
            system("PAUSE");
            break;
        case 2:
            printf("Ostatni element listy = %d", front());
            system("PAUSE");
            break;
        case 3:
            printf("Zawartosc listy: \n");
            print();
            system("PAUSE");
            break;
        case 4: 
            printf("Zawartosc list od konca: \n");
            print_backward();
            system("PAUSE");
            break;
        }

  }
  system("CLS");
  printf("Czy chcesz usunac cala liste?\n");
  printf("1. Tak\n");
  printf("2. Nie \n");

  if(us==1)
  {
    while(size())
      pop_front();
    printf("Lista wyczyszczona\n");
  }

  printf("\n\nAktualna liczba elementow listy %d\n\n", size());

  if(isEmpty(&el)==1)
    printf("Lista posiada elementy\n)");
  else printf("Lista jest pusta\n");

  system("PAUSE");
  return 0;
}
0
typedef struct element
{
    int v;
    struct lista_dwukierunkowa *nast, *pop;
}elementy;

jak robisz typedef struct to nie musisz potem wszędzie pisać struct element tylko elementy. co to za struktura lista_dwukierunkowa? nigdzie nie widzę definicji. powinno być raczej element. ja bym to tak napisał:

typedef struct element {
    int v;
    struct element *nastepny, *poprzedni;
} element;

z kolei zamiast zmiennych globalnych stworzył bym strukturę przechowującą listę:

typedef struct lista {
    element *poczatek, *koniec; // wskaźniki na 1 i ostatni element listy
    int rozmiar;
} lista;

no i funkcja która tworzy nową listę:

lista *new_list() {
    lista *t = (lista*)malloc(sizeof(lista));
    t->poczatek = NULL;
    t->koniec = NULL;
    t->rozmiar = 0;
}

a w funkcji main utworzył listę:

lista *mojaLista = new_list();

oczywiście wszystkie funkcje muszą przyjmować jako argument tą listę.
napiszę Ci jedną funkcję, który dodaje element na początek listy, resztę zrobisz analogicznie:

element *push_front(lista *l, int w) {
    element *nowyElement;
    nowyElementy = (element*)malloc(sizeof(element)); // alokujemy pamięć na nowy element
    nowyElement->v = w; // przypisujemy mu wartość
    nowyElement->nastepny = l->poczatek; // po nowym elemencie następuje element, który wcześniej był pierwszy
    nowyElement->poprzedni = NULL; // nowy element nie ma poprzednika
    l->poczatek->poprzedni = nowyElement; // poprzednikiem elementu, który wcześniej był pierwszy jest nowy pierwszy
    l->poczatek = nowyElement; // nowy element jest teraz pierwszym elementem listy
    // wazna jest kolejnosc wszystkich operacji ^
    l->rozmiar += 1; // zwiększa licznik elementów w liście o 1
    return nowyElement; // funkcja zwraca wskaznik na nowo dodany element listy
}

gdy chcemy wstawić liczbę 5:

push_front(mojaLista, 5);
0
element *wstaw(lista *l, element *poprzednik, int wartosc)
{
  element *nowy = (element*)malloc(sizeof(element));
  nowy->wartosc = wartosc;
  nowy->pop = poprzednik;
  nowy->nast = (poprzednik != NULL) ? poprzednik->nast : l->poczatek; 

  *(nowy->pop != NULL ? &nowy->pop->nast : &l->poczatek) = nowy;
  *(nowy->nast != NULL ? &nowy->nast->pop : &l->koniec) = nowy;
}

element *dodaj_z_przodu(lista *l, int wartosc)
{
  return wstaw(l, NULL);
}

element *dodaj_na_koncu(lista *l, int wartosc)
{
  return wstaw(l, l->koniec);
}
0

Wspólnymi siłami kilku forów odwalacie pracę dla nieroba.
http://forum.dobreprogramy.pl[...]unkowa-struktury-t491690.html

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0