Problem z wyświetleniem pola struktury przez funkcję klasy !

0

Problem opisany w komentarzu ;)

#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

struct struktura
{
  string napis;
};

class klasa
{
  public:
    void WYPELNIJ(struktura &STRUCT);
};

void klasa::WYPELNIJ(struktura &STR)
{
  STR.napis = "napis";

  cout<<STR.napis<<'\n'; // Dlaczego nie mogę wyświetlić w VISUAL STUDIO 2010 
          // pola struktury typu string. Program podkreśla mi na czerwono opretor wyścia <<
            // dodam, że inne kompilatory nie wyświetlają mi takiego błędu.
                // Pozdrawiam i czekam na pomoc.
}

int main(void)
{
  struktura STR;
  klasa cls;

  cls.WYPELNIJ(STR);

  cin.ignore();
  getchar();

  return 0;
}
1

jaki komunikat ci wyświetla? string.h zamień na string.

0
 1>c:\users\radosław\documents\visual studio 2010\projects\próba\próba\kod.cpp(24): error C2679: binary '<<' : no operator found which takes a right-hand operand of type 'std::string' (or there is no acceptable conversion)
1>     c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(679): could be 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<<char,std::char_traits<char>>(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const char *)'
0

Działa zmieniłem bibliotekę na string jak napisałeś i lekancko kompiluje :D JESTEM HAPPY

0
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct struktura{
    string napis;
};
class klasa{
    public:
        void WYPELNIJ(struktura &STRUCT);
};
void klasa::WYPELNIJ(struktura &STR)
{
    STR.napis = "napis";
    cout<<STR.napis<<'\n';
}
int main(){
    struktura STR;
    klasa cls;
    cls.WYPELNIJ(STR);
    return 0;
}

To się kompiluję, ale np. dużymi literami zapisuję się instrukcje preprocesora i wg. dużo by mówić..

0

nagłówek <string.h> zawiera to samo co <cstring> z tą różnicą że ten pierwszy udostępnia wszystko w globalnej przestrzeni nazw, a drugi w std::.
zaś nagłówek <string> zawiera zupełnie co innego.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0