Problem z baza danych książek

0

Witam.
Jestem w trakcie robienia bazy danych z książkami.
Znalazłem fajny kod w internecie, przerobiłem go, ale klapa.
Ktoś może mi pomóc co jest źle?

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <fstream>
using namespace std;

struct ksiazka
{
  int numer;     ///  numer w bazie
  string tytul; //tytul
  string autor; //autor
  int rok;          ///  rok produkcji
  float cena;
};

void dodaj_do_bazy(char *in,ksiazka *s,int n)
{
  ofstream plik;
  plik.open(in);

  for(int i=0;i<n;++i)
  {
    s[i].numer = i+1;
    plik<<s[i].numer<<endl;
    cout<<"Podaj tytul :\n";
    cin>>s[i].tytul;
    plik<<s[i].tytul<<endl;
    cout<<"Podaj autora :\n";
    cin>>s[i].autor;
    plik<<s[i].autor<<endl;
    cout<<"Podaj rok wydania :\n";
    cin>>s[i].rok;
    plik<<s[i].rok<<endl;
    cout<<"Podaj cene ksiazki :\n";
    cin>>s[i].cena;
    plik<<s[i].cena<<endl;

    plik<<"\n\n";
  }
  plik.close();
}

///funkcja liczaca rozmiar tablicy z ksiazkami, zwroci liczbe do ktorej dodamy nowe pozycje

int rozmiar(char *in)
{
  string autor , tytul;
  int rok , numer;
  double cena;

  ifstream plik;
  plik.open(in);
  int rozm = 0;

  while(!plik.eof())
  {
    plik>>numer;
    plik>>tytul;
    plik>>autor;
    plik>>rok;
    plik>>cena;

    rozm += 1;
  }

  plik.close();
  return rozm;
}

//wczytanie to tablicy
void zpliku(char *in,ksiazka *s,int n)
{
  ifstream plik;
  plik.open(in);

  for(int i=0;i<n;++i)
  {
    plik>>s[i].numer;
    plik>>s[i].tytul;
    plik>>s[i].autor;
    plik>>s[i].rok;
    plik>>s[i].cena;
  }
}

/// funkja wypisujaca wszystkie ksiazki

void wypisz(ksiazka *s,int n)
{
  for(int i=0;i<n;++i)
  {
    cout<<"Nr."<<s[i].numer<<endl;
    cout<<"Tytul :     "<<s[i].tytul<<endl;
    cout<<"Autor :     "<<s[i].autor<<endl;
    cout<<"Rok wydania : "<<s[i].rok<<endl;
    cout<<"Cena :     "<<s[i].cena<<endl;
    cout<<"- - - - - - - - - - - - -\n";
  }
}

/// funkcja sortuje po nazwie 

void sort2(ksiazka *s,int n)
{
  ksiazka tmp;
  for(int i=0;i<n;++i)
  {
    for(int j=0;j<n-1;++j)
    {
      if(s[j].tytul > s[j+1].tytul)
      {
        tmp = s[j+1];
        s[j+1] = s[j];
        s[j] = tmp;
      }
      if(s[j].tytul == s[j+1].tytul)
      {
        if(s[j].autor > s[j+1].autor)
        {
          tmp = s[j+1];
          s[j+1] = s[j];
          s[j] = tmp;
        }
      }
    }    
  }
}  

/// funkcja usuwajaca ksiazke bazy

void usun(ksiazka *s,int n,int ktory)
{
  int tmp;
  for(int i=0;i<n;++i)
  {
    if(i+1 == ktory)
    {
      tmp = i;
    }
  }

  for(int i=tmp;i<n;++i)
  {
    //s[i] = s[i+1];

    s[i].tytul = s[i+1].tytul;
    s[i].autor = s[i+1].autor;
    s[i].rok  = s[i+1].rok;
    s[i].cena = s[i+1].cena;
  }
}

int main(int argc,char **argv)
{  
  int znak;  

  strcpy(argv[1],"baza.txt");
  //argv[1] = "baza.txt";

  do
  {
  cout<<"   Utworz baze danych (plik)      wcisnij - 1\n"; 
  cout<<"   Dopisanie nowej ksiazki       wcisnij - 2\n";
  cout<<"   Wypisanie wszystkich ksiazek      wcisnij - 3\n"; 
  cout<<"   Usuniecie ksiazki z bazy        wcisnij - 4\n";
  cout<<"   Sortowanie ksiazek po nazwie      wcisnij - 5\n";

  cout<<"   Wyjscie z programu             wcisnij - 0\n";

  cout<<"Co chcesz robic ??\n";

  cin>>znak;

  switch(znak)
  {
    case 1:
    {
      int n;
      cout<<"Ile ksiazek zapisac w bazie ?\n";
      cin>>n;     
      ksiazka *s = new ksiazka [n];
      dodaj_do_bazy(argv[1],s,n);
      delete [] s;
      break;
    }
    case 2:
    {

      int ile;
      cout<<"Ile ksiazek chcesz dopisac do bazy ?\n";
      cin>>ile;  

      int roz = rozmiar(argv[1])+ile-1;
      int rozm = rozmiar(argv[1])-1;

      ksiazka *s = new ksiazka [roz];
      zpliku(argv[1],s,rozm);

      for(int i=rozm;i<roz;++i)
      {
        s[i].numer = i+1;
        cout<<"Podaj Tytul :\n";
        cin>>s[i].tytul;
        cout<<"Podaj Autora :\n";
        cin>>s[i].autor;
        cout<<"Podaj rok wydania :\n";
        cin>>s[i].rok;
        cout<<"Podaj cene :\n";
        cin>>s[i].cena;
      }

      ofstream plik;
      plik.open(argv[1]);
      for(int i=0;i<roz;++i)
      {
        plik<<s[i].numer<<endl;
        plik<<s[i].tytul<<endl;
        plik<<s[i].autor<<endl;
        plik<<s[i].rok<<endl;
        plik<<s[i].cena<<endl;
        plik<<"\n\n";
      }
      plik.close();
      delete [] s;
      break;
    }
    case 3:
    {
      cout<<"ksiazki w bazie :\n\n";

      int n = rozmiar(argv[1])-1;
      ksiazka *s = new ksiazka [n];
      zpliku(argv[1],s,n);
      wypisz(s,n);

      delete [] s;
      break;
    }

    case 4:
    {

      int n = rozmiar(argv[1])-1;
      ksiazka *s = new ksiazka [n];
      zpliku(argv[1],s,n);

      int ktory;
      cout<<"Ktora ksiazke usunac z bazy ?\n";
      cin>>ktory;
      usun(s,n,ktory);

      ofstream plik;
      plik.open(argv[1]);
      for(int i=0;i<n-1;++i)
      {
        plik<<s[i].numer<<endl;
        plik<<s[i].tytul<<endl;
        plik<<s[i].autor<<endl;
        plik<<s[i].rok<<endl;
        plik<<s[i].cena<<endl;
        plik<<"\n\n";
      }
      plik.close();

      delete [] s;
      break;
    }

    case 5:
    {
      cout<<"ksiazki z bazy posortowane po nazwie \n";
      int n = rozmiar(argv[1])-1;
      ksiazka *s = new ksiazka [n];
      zpliku(argv[1],s,n);
      sort2(s,n);
      wypisz(s,n);

      delete [] s;
      break;

    }

    case 0:
    {
      cout<<"Koniec \n";

      //break;
    }
  }
  }while(znak != 0);

  return 0;
} 

Pod linuksem kompiluje się ale przy włączeniu mam
"Naruszenie ochrony pamięci"
w dev c++ pod windowsem się nie kompiluje i są błędy

  cannot find -lmoldname 
 ld returned 1 exit status 

Proszę o pomoc

0

pewnie gdzieś przekraczasz zakres tablicy chyba ?
for(int i=0;i<n;++i) <- na pewno chcesz tak ? :
http://pytamy.pl/title,czym-w[...]nie.html?smclgnzlticaid=6d827

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0