Witam , jestem początkującym programistą , napisałem program w C , umiściłem plik makefile , program skompilowany bez problemu do formatu
PBP

#include <pspkernel.h>
#include <pspdebug.h>
PSP_MODULE_INFO("Nasz program", 0, 1, 1);
#define printf pspDebugScreenPrintf
/* Exit callback */
int exit_callback(int arg1, int arg2, void *common) {
     sceKernelExitGame();
     return 0;
}

/* Callback thread */
int CallbackThread(SceSize args, void *argp) {
     int cbid;

     cbid = sceKernelCreateCallback("Exit Callback", exit_callback, NULL);
     sceKernelRegisterExitCallback(cbid);

     sceKernelSleepThreadCB();

     return 0;
}

/* Sets up the callback thread and returns its thread id */
int SetupCallbacks(void) {
     int thid = 0;

     thid = sceKernelCreateThread("update_thread", CallbackThread, 0x11, 0xFA0, 0, 0);
     if(thid >= 0) {
          sceKernelStartThread(thid, 0, 0);
     }

     return thid;
}
int main() {

pspDebugScreenInit();
SetupCallbacks();

printf("Hello World");

sceKernelSleepThread();

return 0;

} 

Lecz wgrywając program na PSP wyskakuje mi błąd Game cant be pleyed. w czym może być problem?

Tu kod makefile:
TARGET = hello
OBJS = main.o

CFLAGS = -O2 -G0 -Wall
CXXFLAGS = $(CFLAGS) -fno-exceptions -fno-rtti
ASFLAGS = $(CFLAGS)

EXTRA_TARGETS = EBOOT.PBP
PSP_EBOOT_TITLE = Hello World

PSPSDK=$(shell psp-config --pspsdk-path)
include $(PSPSDK)/lib/build.mak