Witam
Piszę program do nagrywania obrazu z kamerki zamontowanej w laptopie (na razie)

#include "wideowindow.h"
#include "ui_wideowindow.h"
#include "qDebug"

wideoWindow::wideoWindow(QWidget *parent) :
  QWidget(parent),
  ui(new Ui::wideoWindow)
{
  ui->setupUi(this);
  //camera = cvCreateCameraCapture(0);
  camera = cvCreateFileCapture("cat.avi");
  int w,h,f;
  CvSize size = cvSize (
    (int)cvGetCaptureProperty(camera,CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH),
    (int)cvGetCaptureProperty(camera,CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
  );
  cvSetCaptureProperty(camera,CV_CAP_PROP_FPS,25);
  writer = cvCreateVideoWriter(
    "plik.avi",
    -1,
    25, // set fps
    size
  );
  startTimer(100);
}

wideoWindow::~wideoWindow()
{
  delete ui;
  cvReleaseCapture(&camera);
  cvReleaseVideoWriter( &writer );
}

void wideoWindow::timerEvent(QTimerEvent*) {
  image1=cvQueryFrame(camera);
  this->putImage(image1);
  this->saveImage(image1);
}

void wideoWindow::putImage(IplImage *cvimage) {
  int cvIndex, cvLineStart;
  // switch between bit depths
  switch (cvimage->depth) {
    case IPL_DEPTH_8U:
      switch (cvimage->nChannels) {
        case 3:
          if ( (cvimage->width != image.width()) || (cvimage->height != image.height()) ) {
            QImage temp(cvimage->width, cvimage->height, QImage::Format_RGB32);
            image = temp;
          }
          cvIndex = 0; cvLineStart = 0;
          for (int y = 0; y < cvimage->height; y++) {
            unsigned char red,green,blue;
            cvIndex = cvLineStart;
            for (int x = 0; x < cvimage->width; x++) {
              // DO it
              red = cvimage->imageData[cvIndex+2];
              green = cvimage->imageData[cvIndex+1];
              blue = cvimage->imageData[cvIndex+0];

              image.setPixel(x,y,qRgb(red, green, blue));
              cvIndex += 3;
            }
            cvLineStart += cvimage->widthStep;
          }
          break;
        default:
          //printf("This number of channels is not supported\n");
          break;
      }
      break;
    default:
      //printf("This type of IplImage is not implemented in QOpenCVWidget\n");
      break;
  }
  ui->label->setPixmap(QPixmap::fromImage(image));
}

void wideoWindow::saveImage(IplImage *cvimage)
{
  cvWriteFrame( writer, cvimage);

}

Wszytko niby ok film się nagrywa ale zbyt szybko.
Prawdopodobnie winą tego jest że ja nagrywam z fps 25 a kamera daje mniej.
Próbowałem odczytać z kamery jakie daje fps

int fps = (int)cvGetCaptureProperty(camera,CV_CAP_PROP_FPS); 

ale otrzymuję 0.
Czy ktoś z was wie jak poprawnie nagrać obraz z kamery ??