baza danych c++

Odpowiedz Nowy wątek
2011-09-21 16:46
0

Witam, jestem uczniem klasy IV technikum informatycznego i narobiłem sobie lekkich zaległości byłbym bardzo wdzięczny jeżeli ktoś mógłby opisać/ wytłumaczyć ten o to program co w którym momencie się dzieje. Za najlepsze wytłumaczenie oferuję doładowanie o kwocie 5/10 zł. Liczę na waszą pomoc

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
using namespace std;

struct Slownik
{
  int numer;     ///  numer w bazie
  string pol;
  string ang;

};

void
dodaj_do_bazy(char *in,Slownik *s,int n)

{

ofstream plik;

plik.open(in);
for(int i=0;i<n;++i)

{

s[i].numer = i+1;

plik<<s[i].numer<<endl;

cout<<
"Podaj slowko polskie :\n";

cin>>s[i].pol;

plik<<s[i].pol<<endl;

cout<<
"Podaj slowko angielskie :\n";

cin>>s[i].ang;
if (i==n-1)

plik<<s[i].ang;
else

plik<<s[i].ang<<endl;
//plik<<"\n\n";

}

plik.close();

}

///funkcja liczaca rozmiar tablicy struktur 
///do ktorej wpisujemy dane

int rozmiar(char *in)
{
  string pol, ang;
  int numer;

  ifstream plik;
  plik.open(in);
  int rozm = 0;

  while(!plik.eof())
  {
    plik>>numer;
    plik>>pol;
    plik>>ang;

    rozm += 1;
  }

  plik.close();
  return rozm;
}

///funkcja wyciagajaca z pliku wyrazy do tablicy struktur
void zpliku(char *in,Slownik *s,int n)
{
  ifstream plik;
  plik.open(in);

  for(int i=0;i<n;++i)
  {
    plik>>s[i].numer;
    plik>>s[i].pol;
    plik>>s[i].ang;
  }
}

/// funkja wypisujaca wszystkie wyrazy na ekran

void wypisz(Slownik *s,int n)
{
  for(int i=0;i<n;++i)
  {
    cout<<"Nr."<<s[i].numer<<endl;
    cout<<"Slowko polskie :       "<<s[i].pol<<endl;
    cout<<"Slowko angielskie :     "<<s[i].ang<<endl;

    cout<<"-----------------------------------\n";
  }
}

void pol_ang(Slownik *s,int n)
{
 string wzor;

 bool k = 0;
 cout << "polsko - angielski" << endl;
 cout << "wpisz szukane slowo: "; cin >> wzor;

 for(int i=0;i<n;++i)
 {
  if(wzor == s[i].pol)
  {
   cout << s[i].pol << " - " << s[i].ang;
   cout << "\n";
   k = 1;
  }
 }
 if(k == 0) cout << "nie ma takiego slowa w bazie\n";
}

void ang_pol(Slownik *s,int n)
{
 string wzor;

 bool k = 0;
 cout << "angielsko - polski" << endl;
 cout << "wpisz szukane slowo: "; cin >> wzor;

 for(int i=0;i<n;++i)
 {
  if(wzor == s[i].ang)
  {
   cout << s[i].ang << " - " << s[i].pol;
   cout << "\n";
   k = 1;
  }
 }
 if(k == 0) cout << "nie ma takiego slowa w bazie\n";
}

int main(int argc,char **argv)
{
  cout<<argc<<endl;
  cout<<argv[1]<<endl;
  cout<<"   =======================================================\n";
  cout<<"   ========================SLOWNIK========================\n";
    cout<<"   ======================BAZA DANYCH======================\n";
  cout<<"   =======================================================\n";

  int znak;

  ///przykladowa nazwa bazy danych

  argv[1] = "baza.txt";

  do
  {
  cout<<"   1. Utworz baze danych (plik)        wcisnij - 1\n";
  cout<<"   2. Dopisz nowe slowo            wcisnij - 2\n";
  cout<<"   3. Pokaz wszystkie slowa w slowniku     wcisnij - 3\n";
    cout<<"   4. Slownik pol - ang            wcisnij - 4\n";
  cout<<"   5. Slownik ang - pol            wcisnij - 5\n";
  cout<<"   6. Usuwanie wybranego slowa         wcisnij - 6\n";

  cout<<"   -------------------------------------------------------\n";
  cout<<"   Wyjdz z programu             wcisnij - 0\n";
  cout<<"   -------------------------------------------------------\n";

  cin>>znak;

  switch(znak)
  {
    case 1:
    {
      int n;
      cout<<"Ile slowek wprowadzasz do bazy ?\n";
      cin>>n;
      Slownik *s = new Slownik [n];
      dodaj_do_bazy(argv[1],s,n);
      delete [] s;
      break;
    }
    case 2:
    {

      int ile;
      cout<<"Ile slowek dopisujesz do bazy ?\n";
      cin>>ile;
      int roz = rozmiar(argv[1])+ile;
      int rozm = rozmiar(argv[1]);

      Slownik *s = new Slownik [roz];
      zpliku(argv[1],s,rozm);

      for(int i=rozm;i<roz;++i)
      {
        s[i].numer = i+1;
        cout<<"Podaj slowko polskie :\n";
        cin>>s[i].pol;
        cout<<"Podaj slowko angielskie :\n";
        cin>>s[i].ang;

      }

      ofstream plik;
      plik.open(argv[1]);
      for(int i=0;i<roz;++i)
      {
        plik<<s[i].numer<<endl;
        plik<<s[i].pol<<endl;
        if (i==roz-1)
          plik<<s[i].ang;
        else
          plik<<s[i].ang<<endl;
        //plik<<"\n\n";
      }
      plik.close();
      delete [] s;
      break;
    }
    case 3:
    {
      cout<<"Słowa w slowniku :\n\n";

      int n = rozmiar(argv[1]);
      Slownik *s = new Slownik [n];
      zpliku(argv[1],s,n);
      wypisz(s,n);

      delete [] s;
      break;
    }

   case 4 :{

      int n = rozmiar(argv[1]);
      Slownik *s = new Slownik [n];
      zpliku(argv[1],s,n);
      pol_ang(s,n);

      delete [] s;
      break;

     }

   case 5 :{

      int n = rozmiar(argv[1]);
      Slownik *s = new Slownik [n];
      zpliku(argv[1],s,n);
      ang_pol(s,n);

      delete [] s;
      break;

     }
   case 6: {
      int n=rozmiar(argv[1]);
      Slownik *s = new Slownik[n];
      zpliku(argv[1],s,n);
      cout<<"Ktore slowo chcesz usunac?\n";
      string slowo;
      cin>>slowo;
      ofstream plik;
      plik.open(argv[1]);
      int c=0;
      for (int i=0;i<n;i++)
      {
        if ((slowo!=s[i].pol) and (slowo!=s[i].ang))
        {
        c+=1;
        plik<<c<<endl;
        plik<<s[i].pol<<endl;
        if ((i==n-1) or (c==n-1))
        plik<<s[i].ang;
        else
        plik<<s[i].ang<<endl;
        }
      }
      break;
      delete [] s;
   }

    case 0:
    {
      cout<<"Zakonczono prace z baza danych\n";

      break;
    }
  }
  }while(znak != 0);

  return 0;
}
A jak ty to sobie wyobrażasz, uważasz, że ktoś Ci komentarze będzie pisał przy każdej linijce? - ujemny 2011-09-21 18:13
ej, podał wynagrodzenie, powinny lecieć plusy :D - krwq 2011-09-22 01:39
Nom kuszące strasznie, ale swoją drogą dziwne, że w czwartej klasie ma takie rzeczy u mnie było trochę ciekawiej. - ujemny 2011-09-22 10:33

Pozostało 580 znaków

2011-09-22 11:07
0

masz dwie pierwsze dwie funkcje, na reszte nie mam sily (szybciej bym to od poczatku napisal i mialbys 3x mniej kodu):

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>

using namespace std;

// struktura (rekord) przechowujacy dane
struct Slownik
{
 int numer;
 string pol;
 string ang;
};

// procedura dodajaca tlumaczenia wyrazow pol-ang (rekord) do bazy
// poza tym funkcja ta, poza tym ze ma zapisywac te rekordy rowniez
// prosi uzytkownika zeby te rekordy dodal (taki gratis niepotrzebny)
// parametry:
// in - plik do ktorego jest zapisany rekord (dlaczego ten parametr nazywa sie in to ja nie wiem)
// s - tablica rekordow
// n - ilosc dodawanych rekordow
void dodaj_do_bazy(char* in, Slownik* s, int n)
{
 // strumien (plik) wyjsciowy - czyli taki do ktorego bedzie zapis do ktorego beda zapisywane rekordy
 ofstream plik;

 // przypisanie strumieniowi fizycznego pliku na dysku (otwarcie do zapisu)
 plik.open(in);

 // petla, ktora wykonuje czynnosci po kolei na kazdym rekordzie
 // aktualnie przetwarzany rekord to 's[i]', a numer przetwarzanego rekordu
 // liczony od 0 to 'i'
 for (int i=0; i<n; ++i)
  {
   // przypisanie numeru aktualnemu rekordowi,
   // wczesniej napisalem ze i przechowuje numer liczony od 0,
   // ktos przypisuje tuaj numerowi numer liczony od 0
   // nie bede komentowal sensownosci tego pola, bo nie wiem czemu to ma sluzyc
   s[i].numer = i+1;

   // zapisanie do strumienia (pliku) numeru oraz znaku konca linii (entera)
   // endl poza dodaniem nowej linii powoduje rowniez ze strumien jest automatycznie zapisany na dysku (flush)
   // co zupelnie nie ma sensu z tego powodu ze bedzie to tylko spowalniac
   plik << s[i].numer << endl;

   // wtf
   // funkcja powinna zapisac do bazy a nie prosic o podanie slowka
   // a jesli juz ma tak dzialac to po co ta tablica w parametrze
   // kolejna bezsensowna rzecz...
   cout << "Podaj slowko polskie :\n";

   // zapisanie wprowadzonego (w konsoli) przez uzytkownika wyrazu polskiego do pola pol aktualnego rekordu
   // czyli dalsza czesc tej bezsensownosci
   cin >> s[i].pol;

   // zapisanie do strumienia rekordu pol aktualnego rekordu, czyli tego wprowadzonego przez uzytkownika
   // w koncu ktos robi to co powinien od samego poczatku
   plik << s[i].pol << endl;

   // prosba o podanie slowka angielskiego wypisana na konsoli
   // ta funkcja mija sie z celem...
   cout << "Podaj slowko angielskie:\n";

   // zapisanie do pola 'ang' aktualnie przetwarzanego rekordu slowka angielskiego
   cin >> s[i].ang;

   // jesli jest to ostatni rekord
   if (i==n-1)
    // to zapisz slowko angielskie bez entera na koncu
    plik << s[i].ang;
   else
    // jesli nie (jest ostatni) to zapisz slowko z enterem na koncu
    plik << s[i].ang << endl;
   // (to nie ma sensu)
  }

 // zapisuje jeszcze nie przeslane dane ze strumienia do pliku
 // oraz zamyka strumien (plik), przez co nie jest on juz skojarzony z plikiem
 plik.close();

}

// komentarz do opisu funkcji
///funkcja liczaca rozmiar tablicy struktur
///do ktorej wpisujemy dane

// liczy ile slowek jest w pliku
// parametr in oznacza nazwe pliku w ktorym jest baza
int rozmiar(char* in)
{
 // zmienne tymczasowe, ktore beda przechowywac wczytane slowka oraz numer rekordu
 string pol, ang;
 int numer;

 // strumien wejsciowy (plik odczytywany)
 ifstream plik;

 // otwarcie pliku / skojarzenie strumienia z plikiem
 plik.open(in);

 // zmienna ktora bedzie przechowywac ile rekordow udalo sie juz wczytac
 int rozm = 0;

 // dopoki nie koniec pliku
 while (!plik.eof())
  {
   // wczytuj numer, wyraz polski, wyraz angielski
   plik>>numer;
   plik>>pol;
   plik>>ang;

   // zwiekszenie ilosci wczytanych rekordow
   rozm += 1;
  }

 // ta petle mozna bylo zrobic tak i dzialalaby tak samo:
 // while(!plik.eof())
 //  plik >> numer >> pol >> ang;
 // rozm = numer;

 // zamkniecie pliku (plik po otwarciu jest w systemie w pewien sposob blokowany
 // i to jest moment w ktorym go odblokowujemy)
 plik.close();

 // zwrocenie rozmiaru
 return rozm;
}

░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░

Pozostało 580 znaków

2011-09-22 12:07
1

Napisane od nowa (wyszlo jednak 2x krocej)

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <map>

using namespace std;

typedef map<string,string> Tlumaczenia;

class Slownik
{
public:
 Tlumaczenia pol_ang,ang_pol;

 void clear()
  {
   pol_ang.clear();
   ang_pol.clear();
  }
 void dodaj(const string& pol, const string& ang)
  {
   pol_ang[pol] = ang;
   ang_pol[ang] = pol;
  }
 void usun_pl(const string& pol)
  {
   Tlumaczenia::iterator it = pol_ang.find(pol);
   if (it==pol_ang.end())
    return;
   ang_pol.erase(it->second);
   pol_ang.erase(pol);
  }
 size_t size() { return pol_ang.size(); }
 void wczytaj(const string& nazwapliku)
  {
  clear();
  ifstream plik(nazwapliku);
  if (plik.fail())
   return;
  string pol,ang;
  while (!plik.eof())
   {
    plik >> pol >> ang;
    dodaj(pol,ang);
   }
  plik.close();
 }
 bool zapisz(const string& nazwapliku)
 {
  ofstream plik(nazwapliku);
  if (plik.fail())
   return false;
  for (Tlumaczenia::iterator it = pol_ang.begin(); it!=pol_ang.end(); ++it)
   plik << it->first << "\t" << it->second << "\n";
  return true;
 }
 void wypisz()
 {
  if (size()==0)
   {
    cout << "Slownik jest pusty!" << endl;
    return;
   }

  cout << "Polskie\tAngielskie\n";
  for (Tlumaczenia::const_iterator it = pol_ang.begin(); it!=pol_ang.end(); ++it)
   cout << it->first << "\t" << it->second << "\n";
  cout << endl;
 }
};

int main()
{
 cout<<"   =======================================================\n";
 cout<<"   ========================SLOWNIK========================\n";
 cout<<"   ======================BAZA DANYCH======================\n";
 cout<<"   =======================================================\n";
 Slownik slownik;
 string line;

 bool koniec = false;
 while (!koniec)
  {
   cout<<"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n";
   cout<<"   1. Zapisz baze danych            wcisnij - 1\n";
   cout<<"   2. Wczytaj baze danych           wcisnij - 2\n";
   cout<<"   3. Dopisz nowe slowo            wcisnij - 3\n";
   cout<<"   4. Usuwanie wybranego slowa         wcisnij - 4\n";
   cout<<"   5. Pokaz wszystkie slowa w slowniku     wcisnij - 5\n";
   cout<<"   6. Slownik pol - ang            wcisnij - 6\n";
   cout<<"   7. Slownik ang - pol            wcisnij - 7\n";
   cout<<"   -------------------------------------------------------\n";
   cout<<"   0. Wyjdz z programu             wcisnij - 0\n";
   cout<<"   -------------------------------------------------------\n";

   int znak;
   cin >> znak;
   cin.ignore();

   switch (znak)
    {
     case 0: koniec = true; break;
     case 1:
      {
       string nazwa;
       cout << "Podaj nazwe pliku: ";
       getline(cin,nazwa);
       if (slownik.zapisz(nazwa))
        cout << "Baza zostala zapisana!\n";
       else
        cout << "Blad podczas zapisu!\n";
       break;
      }
     case 2:
      {
       string nazwa;
       cout << "Podaj nazwe pliku: ";
       getline(cin,nazwa);
       slownik.wczytaj(nazwa);
       cout << "Odczytano " << slownik.size() << " tlumaczen.\n";
       break;
      }
     case 3:
      {
       string pol,ang;
       cout << "Podaj slowko polskie: ";
       cin >> pol;
       cout << "Podaj slowko angielskie: ";
       cin >> ang;
       slownik.dodaj(pol,ang);
       cout << "Slowko zostalo dodane.\n";
       break;
      }
     case 4:
      {
       string pol;
       cout << "Podaj slowko polskie: ";
       cin >> pol;
       slownik.usun_pl(pol);
       cout << "Usunieto.\n";
       break;
      }
     case 5:
      {
       slownik.wypisz();
       break;
      }
     case 6:
      {
       string pol;
       cout << "Podaj slowko polskie: ";
       cin >> pol;
       Tlumaczenia::iterator it = slownik.pol_ang.find(pol);
       if (it==slownik.pol_ang.end())
        cout << "Podanego wyrazu nie ma w slowniku.\n";
       else
        cout << "Ang: " << it->second << "\n";
       break;
      }
     case 7:
      {
       string ang;
       cout << "Podaj slowko angielskie: ";
       cin >> ang;
       Tlumaczenia::iterator it = slownik.ang_pol.find(ang);
       if (it==slownik.ang_pol.end())
        cout << "Podanego wyrazu nie ma w slowniku.\n";
       else
        cout << "PL: " << it->second << "\n";
       break;
      }
     default: cout << "Nieprawidlowa opcja!\n";
    }
   if (znak!=0)
    {
     if (znak!=1 && znak!=2 && znak!=5)
      cin.ignore();
     cout << "Nacisnij ENTER, aby kontynuowac..." << endl;
     getline(cin,line);
    }
  }

 return 0;
}

░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░
Ty chyba się nudzisz :) - MiL 2011-09-22 12:12
nie, ale czasami muszę coś odmóżdżającego zrobić na pobudkę :P - krwq 2011-09-22 12:13
A może on dostał ten kod i musi tamten znać :D - xeo545x39 2011-09-22 14:06

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0