Błąd w funkcji z klasą..

0
class Wymierna{
public:
    Wymierna(int licznik, int mianownik)
    {Licznik=licznik; Mianownik=mianownik;};
    const Wymierna operator*(const Wymierna& x) {return *this;};
    int Licznik, Mianownik; 
    void Out(){ cout<<Licznik<<"/"<<Mianownik,,endl;
};

int main()
{
   Wymierna jednaOsma(1,8);
     Wymierna jednaDruga(1,2);
     Wymierna wynik = jednaOsma*jednaDruga;
     cout<<wynik.Out();
     wynik = wynik*jednaDruga;
     cout<<wynik.Out();
     wynik = 2*jednaDruga;
     cout<<wynik.Out();
     wynik = jednaDruga*2;
     cout<<wynik.Out();
     return 0;
}
0

Od czego zacząć... może od tego że wszystko źle?
implementacja operatora * błędna
implementacja Out() niepotrzebna
użycie Out() błędne

operator * powinien wykonać mnożenie liczb wymiernych
metoda out nie ma sensu, zgodnie ze sztuką zaimplementuj operator << http://www.cplusplus.com/refe[...]tream/ostream/operator%3C%3C/

0

To powinno wyglądać tak:

#include <iostream>

class Wymierna
{
public:
  Wymierna(int Licznik = 0, int Mianownik = 1)
    : mLicznik(Licznik), mMianownik(Mianownik) {}

  Wymierna operator*(const Wymierna& arg) const
  {
    Wymierna temp;
    temp.mLicznik = mLicznik * arg.mLicznik;
    temp.mMianownik = mMianownik * arg.mMianownik;
    return temp;
  }

  Wymierna operator*(const int arg) const
  {
    Wymierna temp;
    temp.mLicznik = mLicznik * arg;
    temp.mMianownik = mMianownik;
    return temp;
  }

  int mLicznik, mMianownik; 

  void Out()
  {
    std::cout << mLicznik << "/" << mMianownik << std::endl;
  }
};

Wymierna operator*(int liczba, const Wymierna& ulamek)
{
  return ulamek * liczba;
}

int main()
{
  Wymierna jednaOsma(1,8);
  Wymierna jednaDruga(1,2);
  Wymierna wynik = jednaOsma*jednaDruga;
  wynik.Out();
  wynik = wynik*jednaDruga;
  wynik.Out();
  wynik = 2*jednaDruga;
  wynik.Out();
  wynik = jednaDruga*2;
  wynik.Out();
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0