c++ wątki pod linuxem

0

Witam
Moj problem polega na tym ze nie moge sobie poradzic z wątkiem który ma wykonać metode bez argumentów. O to mój kod:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h> //funkcja ntoa
#include <iostream>
#include <list> // listy
#include <pthread.h> //watki
void error(const char *msg)
{
    perror(msg);
    exit(1);
 }
 using namespace std;
class sesja
{
    public:
    void *run()
    {
        sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
        if (sockfd < 0)
            error("ERROR Nie moge otworzyæ gniazda");
        bzero((char *) &serv_addr, sizeof(serv_addr));
        portno = atoi("2000");
        serv_addr.sin_family = AF_INET;
        serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
        serv_addr.sin_port = htons(portno);
        if (bind(sockfd, (struct sockaddr *) &serv_addr,sizeof(serv_addr)) < 0)
        {
            error("ERROR on binding");
        }
        listen(sockfd,5);
        clilen = sizeof(cli_addr);
        while(true)
        {
            newsockfd = accept(sockfd,(struct sockaddr *) &cli_addr,&clilen);
            if (newsockfd < 0)
                error("ERROR on accept");
            cout << "Polaczenie z hostem " << inet_ntoa(cli_addr.sin_addr) << endl;
            bzero(buffer,256);
        }
        close(sockfd);
        return NULL;
    }
    void *listens()
    {
        while(true)
        {
             memset (buffer, 0, 256 );
            n = read(newsockfd,buffer,255);
            if (n < 0)
            {
                error("ERROR odczyt z gniazda");
            }
            if (!strncmp(buffer, "/exit", 5))
            {
                n = write(newsockfd,"Wylaczam server",15);
                 break;
            }
        }
        close(newsockfd);
        return NULL;
    }
    //sesja(string nick,tcpklient,
    private:
    int sockfd, newsockfd, portno;
    socklen_t clilen;
    char buffer[256];
    struct sockaddr_in serv_addr, cli_addr;
    int n;
//   list<string> lista;
//   string user = null;
 };
int main(int argc, char *argv[])
{
    pthread_t wconnect;
    sesja *connect = new sesja;
    pthread_create(&wconnect,NULL,connect->run,NULL);
    //pthread_create(&wconnect,NULL,run,NULL);
    return 0;
}

Po kompilacji poleceniem: g++ -Wall start.cpp -g -o start.exe -lpthread
wyskakuje mi taki o to error:

start.cpp: In function ‘int main(int, char)’:
start.cpp:85: error: argument of type ‘void* (sesja::)()’ does not match ‘void* ()(void)’**

Wygląda jak bym miał błędne rzutowanie ale np tutaj mam tworzenie wątka podobne a kompilacja przebiega prawidłowo.

 
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void* NewThread(void* arg)
{
    int id = *static_cast<int*>(arg);
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        std::cout << id << " " << std::flush;
        sleep(1);
    }
    return NULL;
}
int main()
{
    pthread_t thread;
    int id1 = 1;
    if (pthread_create(&thread, NULL, NewThread, (void *)(&id1)))
    {
        std::cerr << "bład podczas tworzenia watku nr 1" << std::endl;
        exit(1);

    }
    pthread_detach(thread);
    int id2 = 2;
    if (pthread_create(&thread, NULL, NewThread, (void *)(&id2)))
    {
        std::cerr << "bład podczas tworzenia watku nr 2" << std::endl;
        exit(1);
    }
    pthread_detach(thread);
    pthread_exit(NULL);
}

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

1

w klasie Sesja zrób metodę statyczną, która będzie odpalać twoją metodę z klasy:

class Sesja
{
...
static void static_run(void param)
{
(Sesja*)param->run();
}
}

i jako parametr do wątku podawaj wskaźnik na klasę na której chcesz wykonać a jako funkcję Sesja::static_run.

0

Faktycznie zadziała ale problem wtedy mam ze zmiennymi musiałbym ustawić je jako statyczne. Tak czy inaczej nie za bardzo moge to zrobić bo z metody run bede chciał odpalać kolejny wątek do nasłuchiwania gniazda i problem rodzi się taki ze wątków ma się tworzyć tyle ile klientów miejać metody statyczne nie jestem w stanie tego w ten sposób rozwiązać.Tym bardziej żę pewnie listens to bedzie metoda innego obiektu. Więc moje pytanie brzmi czy nie mogę uruchomić takiego wątku bez metod statycznych?

0

nie zrozumiałeś do końca. dam ci przykład na wątkach na windowsa:

#include <stdio.h>
#include <windows.h>

volatile int koniec = 0;

class Sesja
{
public:
 static DWORD RUN(void* p)
  {
   return reinterpret_cast<Sesja*>(p)->run();
  }

 Sesja(int jakiespole): jakiespole(jakiespole) {}
protected:
 int jakiespole;
 virtual DWORD run()=0;
};

class A: public Sesja
{
public:
 A(int _): Sesja(_) {}
private:
 DWORD run()
  {
   printf("klasa A wypisuje wartosc jakiespole: %d\n",jakiespole);
   ++koniec;
  }
};

class B: public Sesja
{
public:
 B(int _): Sesja(_) {}
private:
 DWORD run()
  {
   printf("klasa B wypisuje wartosc jakiespole: %d\n",jakiespole);
   ++koniec;
  }
};

int main()
{
 Sesja* ses1 = new A(2);
 Sesja* ses2 = new B(7);

 CreateThread(0,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Sesja::RUN,(void*)ses1,0,NULL);
 Sleep(1); // zeby sobie zdazyl spokojnie wypisac na ekran
 CreateThread(0,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Sesja::RUN,(void*)ses2,0,NULL);

 // czekanie na watki
 while (koniec!=2)
  Sleep(1);

 delete ses1;
 delete ses2;
 return 0;
}

problem synchronizacji wątków powinien być w tym przykładzie rozwiązany inaczej, chciałem jednak żeby było jak najprościej

0

Dziękuje chyba już łapie:) - zaraz będę testował

0

możesz się pokusić (w zasadzie powinieneś) o zrobienie metody w stylu:
void runinthread() // wymysl madrzejsza nazwe
{
CreateThread(0,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Sesja::RUN,(void*)this,0,NULL);
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1