Witam.
Jak edytować wartość w kluczu rejestru?
bo siedzę nad tym sporo czasu i nie mogę tego zrobić.
chodzi mi że w ścieżce np

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\PowerPoint\AddIns\MultiMgrAddIn.AddInDesigner1

chcę w LoadBehavior dać jakąś wartość.
jak to zrobić? proszę o pomoc.
Na wiem jak otworzyć ten folder z LoadBehavior ale jak dalej to już nie

#include <windows.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  HKEY hKey = 0;
  char buf[255] = {0};
  DWORD dwType = 0;
  DWORD dwBufSize = sizeof(buf);
  const char* subkey = "Software\\Microsoft\\Office\\PowerPoint\\AddIns\\MultiMgrAddIn.AddInDesigner1";

  if( RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE,subkey,&hKey) == ERROR_SUCCESS)
  {
    dwType = REG_DWORD;
    if( RegQueryValueEx(hKey,"Description",0, &dwType, (BYTE*)buf, &dwBufSize) == ERROR_SUCCESS)
    {
     cout << "key value is '" << buf << "'\n";
    }
    else
      cout << "can not query for key value\n";
    RegCloseKey(hKey);

  }
  else
    cout << "Can not open key\n";
  cin.ignore();

  return 0;
}