Witam.
Jak edytować wartość w kluczu rejestru?
bo siedzę nad tym sporo czasu i nie mogę tego zrobić.
chodzi mi że w ścieżce np

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\PowerPoint\AddIns\MultiMgrAddIn.AddInDesigner1

chcę w LoadBehavior dać jakąś wartość.
jak to zrobić? proszę o pomoc.
Na wiem jak otworzyć ten folder z LoadBehavior ale jak dalej to już nie

#include <windows.h>
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    HKEY hKey = 0;
    char buf[255] = {0};
    DWORD dwType = 0;
    DWORD dwBufSize = sizeof(buf);
    const char* subkey = "Software\\Microsoft\\Office\\PowerPoint\\AddIns\\MultiMgrAddIn.AddInDesigner1";
 
    if( RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE,subkey,&hKey) == ERROR_SUCCESS)
    {
        dwType = REG_DWORD;
        if( RegQueryValueEx(hKey,"Description",0, &dwType, (BYTE*)buf, &dwBufSize) == ERROR_SUCCESS)
        {
         cout << "key value is '" << buf << "'\n";
        }
        else
            cout << "can not query for key value\n";
        RegCloseKey(hKey);
 
    }
    else
        cout << "Can not open key\n";
    cin.ignore();
 
    return 0;
}