silnia z dużych liczb

0

Witam, napisałem program liczący silnie, który ma jednak ograniczenia jako że zmienne są w stanie przechować bardzo ograniczoną liczbę cyfr; w jaki sposób przy użyciu tablic można napisać program zdolny policzyć silnie z dużych liczb np 1000, 10000, 1000000, 1000000000? Chodzi mi o to, jak można dużą liczbę pofragmentować na krótkie ciągi liczb zapisywalne do tablicy, i jak je mnożyć?

1

gmplib.org albo podejrzyj źródła klasy BigInteger z Javy.

0

Chodziłoby mi raczej o niekorzystanie z żadnych bibliotek itp; tylko najbardziej podstawowe narzędzia tzn, normalne zmienne int, tablice, nic poza tym.

0

"prawie" elementarnie policzyłem 30'000! w mniej niż sekundę. Piwa do dziś nie przysłali.

0

Najprostszym sposobem (poza użyciem GMP czy innego bignuma) byłoby liczenie na tekstowej reprezentacji liczby. Działania robisz niemal jak na papierze. ;)
Innym, nieco lepszym jeśli chodzi o wykorzystaniem pamięci ale wymagającym podstawowej znajomości systemu binarnego sposobem byłoby działanie na tablicy bitów (choćby vector<bool>, dla wygody), traktując całość jako jedną wielką liczbę binarną. Wykorzystanie pamięci miałbyś takie samo jak zwykłe liczby w pamięci - bajt: 256 wartości, itd. Dodawanie byłoby dość proste, a mnożenie możesz zrobić jako dodawanie w pętli, jeśli innego pomysłu nie masz. ;)
Działać będzie, ale liczenie silni z miliona to raczej porządną "chwilę" potrwa. ;P

0

Prosta implementacja podstawowych działań na bardzo dużych liczbach w C:

 #include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

typedef struct _liczba
{
 int dlugosc;
 char *cyfry;
} Liczba;

#define ALOKUJ(CZEGO, ILE) (CZEGO*) malloc(sizeof(CZEGO) * ILE)
#define A_DLUZSZE_OD_B \
if(a->dlugosc < b->dlugosc)\
{\
 Liczba *temp = a;\
 a = b;\
 b = temp;\
}

#define MAKSYMALNY_ROZMIAR_LICZBY 100

#define ABS(LICZBA) (LICZBA<0)?-LICZBA:LICZBA
Liczba *Utworz(int liczbaCyfr);
Liczba *stdinNaLiczbe();
void  Usun(Liczba *liczba);
void  Wyswietl(Liczba *liczba);
Liczba *Dodaj(Liczba *a, Liczba *b);
Liczba *Odejmij(Liczba *a, Liczba *b);
Liczba *Pomnoz(Liczba *a, Liczba *b);
//Liczba *Podziel(Liczba *a, Liczba *b);

//-----------------------------------------------------------------------------
int main()
{
 char dzialanie;
 Liczba *skladnik1, *skladnik2, *wynik;
 while(1)
 {
  if((dzialanie = getchar()) == EOF)
   break;

  skladnik1 = stdinNaLiczbe();
  skladnik2 = stdinNaLiczbe();
  switch(dzialanie)
  {
  case '+':
   wynik = Dodaj(skladnik1, skladnik2);
   break;
  case '-':
   wynik = Odejmij(skladnik1, skladnik2);
   break;
  case '*':
   wynik = Pomnoz(skladnik1, skladnik2);
   break;
//  case '/':
//   wynik = Podziel(skladnik1, skladnik2);
//   break;
  }

  Wyswietl(wynik);
  Usun(wynik);
  Usun(skladnik1);
  Usun(skladnik2);
 }
 return 0;
}

//-----------------------------------------------------------------------------
Liczba *Utworz(int liczbaCyfr)
{
 Liczba *wynik = ALOKUJ(Liczba, 1);
 wynik->dlugosc = liczbaCyfr;
 wynik->cyfry = ALOKUJ(char, liczbaCyfr);
 return wynik;
}

//-----------------------------------------------------------------------------
Liczba *stdinNaLiczbe()
{
 char *bufor = ALOKUJ(char, MAKSYMALNY_ROZMIAR_LICZBY+1);
 char *kursor = bufor;
 unsigned int iloscCyfr = 1;
 while(1)
 {
  *kursor = getchar();
  if(*kursor != ' ' && *kursor != '0')
   break;
 }

 while(1)
 {
  *(++kursor) = getchar();
  if(*kursor == ' ' || *kursor == '\n')
   break;
  else iloscCyfr++;
 }

 Liczba *wynik = Utworz(iloscCyfr);
 memcpy(wynik->cyfry, bufor, iloscCyfr);
 free(bufor);
 return wynik;
}

//-----------------------------------------------------------------------------
void Usun(Liczba *liczba)
{
 free(liczba->cyfry);
 free(liczba);
}

//-----------------------------------------------------------------------------
void Wyswietl(Liczba *liczba)
{
 char *kursor = liczba->cyfry;
 for(unsigned int i = liczba->dlugosc; i>0; i--)
 {
  putchar(*(kursor++));
 }
 putchar('\n');
}

//-----------------------------------------------------------------------------
Liczba *Dodaj(Liczba *a, Liczba *b)
{
 A_DLUZSZE_OD_B
 char *bufor = ALOKUJ(char, a->dlugosc + 1);
 char *kursorW = bufor + a->dlugosc;
 char *kursorA = a->cyfry + a->dlugosc - 1;
 char *kursorB = b->cyfry + b->dlugosc - 1;
 unsigned int pamiec = 0;

 while(kursorB >= b->cyfry)
 {
  pamiec += (*(kursorA--)-'0') + (*(kursorB--)-'0');
  *(kursorW--) = pamiec % 10 + '0';
  pamiec /= 10;
 }

 while(kursorA >= a->cyfry)
 {
  pamiec += *(kursorA--)-'0';
  *(kursorW--) = pamiec % 10 + '0';
  pamiec /= 10;
 }

 Liczba *wynik;
 if(pamiec>0)
 {
  *kursorW = pamiec + '0';
  wynik = Utworz(a->dlugosc+1);
  memcpy(wynik->cyfry, bufor, wynik->dlugosc);
 }
 else
 {
  wynik = Utworz(a->dlugosc);
  memcpy(wynik->cyfry, bufor+1, a->dlugosc);
 }

 free(bufor);
 return wynik;
}

//-----------------------------------------------------------------------------
Liczba *Odejmij(Liczba *a, Liczba *b)
{
 A_DLUZSZE_OD_B
 char *bufor = ALOKUJ(char, a->dlugosc);
 char *kursorW = bufor + a->dlugosc - 1;
 char *kursorA = a->cyfry + a->dlugosc - 1;
 char *kursorB = b->cyfry + b->dlugosc - 1;
 int pamiec = 0;

 while(kursorB >= b->cyfry)
 {
  pamiec += (*(kursorA--)-'0') - (*(kursorB--)-'0');
  if(pamiec>=0)
  {
   *(kursorW--) = pamiec + '0';
   pamiec = 0;
  }
  else
  {
   *(kursorW--) = 10 + pamiec + '0';
   pamiec = -1;
  }
 }

 while(kursorA >= a->cyfry)
 {
  pamiec += *(kursorA--)-'0';
  if(pamiec>=0)
  {
   *(kursorW--) = pamiec + '0';
   pamiec = 0;
  }
  else
  {
   *(kursorW--) = 10 + pamiec + '0';
   pamiec = -1;
  }
 }

 while(*(++kursorW)=='0');

 unsigned int dlugoscWyniku = bufor + a->dlugosc - kursorW;
 if(dlugoscWyniku == 0)
 {
  kursorW--;
  dlugoscWyniku++;
 }
 Liczba *wynik = Utworz(dlugoscWyniku);
 memcpy(wynik->cyfry, kursorW, dlugoscWyniku);

 free(bufor);
 return wynik;
}

//-----------------------------------------------------------------------------
Liczba *Pomnoz(Liczba *a, Liczba *b)
{
 A_DLUZSZE_OD_B
 char *bufor = ALOKUJ(char, a->dlugosc + b->dlugosc);
 char *kursorW = bufor;
 for(unsigned int i = a->dlugosc+b->dlugosc; i>0; i--)
  *(kursorW++) = '0';
 char *kursorA;
 char *kursorB = b->cyfry + b->dlugosc - 1;
 unsigned int pamiec = 0;

 for(unsigned int i = b->dlugosc; i>0;)
 {
  i--;
  unsigned int liczbaB = *(kursorB--)-'0';
  kursorA = a->cyfry + a->dlugosc - 1;
  kursorW = bufor + a->dlugosc + i;
  for(unsigned int j = a->dlugosc; j>0;j--)
  {
   pamiec += (*(kursorA--)-'0') * liczbaB + (*kursorW - '0');
   *(kursorW--) = (pamiec % 10) + '0';
   pamiec /= 10;
  }

  while(pamiec>0)
  {
   *(kursorW--) = pamiec % 10 + '0';
   pamiec /= 10;
  }
 }

 kursorW++;

 unsigned int dlugoscWyniku = bufor + a->dlugosc + b->dlugosc - kursorW;
 Liczba *wynik = Utworz(dlugoscWyniku);
 memcpy(wynik->cyfry, kursorW, dlugoscWyniku);

 free(bufor);
 return wynik;
}

Aczkolwiek należy zaznaczyć, że jest to bardzo nieefektywne, na pewno nie dorasta gmp czy implementacjom z pythona czy innych języków. No, ale chyba lepszy rydz niż nic.

0

A może konkurs, kto lepiej to zrobi?

0

Proszę, silnia z dowolnie dużych liczb w scheme
(define (fact n) (if (> n 1) (* n (fact (- n 1))) 1))

Fajnie mieć w standardzie dowolnie duże liczby :P.

0

Już wspomniałem, że niektóre mają taki fajny ficzer, że liczą na każdych liczbach (ja akurat podałem pythona -- i tu prędzej człowiekowi spodoba składnia [aczkolwiek nic nie mam do schema]).

0

Hmmm, to może ja tak dam na szybko i chyba najprościej jak się da w paru językach:

 • Maxima: 1000000000!
 • Yacas: 10000000000!
  Jeśli ktoś przebije to bardzo chętnie zobaczę jak to zrobił.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0