losowanie bez powtórzeń w dwóch wymiarach

0

mam program, który ma za zadanie wpisać liczby do kwadratu, tak aby nie powtarzały się.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main()
{
  int temp, blad, roz_K, kwadrat;

  cout << "Podaj wielkosc boku kwadratu.\n";
  cin >> roz_K;

  int tab[roz_K][roz_K];

  kwadrat = roz_K * roz_K;
  for(int i = 0; i < roz_K; i++)
    for(int j = 0; j < roz_K; j++)
      {
        do
        {
          blad = 0;
          temp = rand() % kwadrat + 1;
          for(int k = 0; k < i; k++)
            for(int l = 0; l < j; l++)
              if(tab[k][l] == temp)
                blad = 1;

        }  while(blad);

      tab[i][j] = temp;
      }

  system("cls");  
  for(int k = 0; k < roz_K; k++)
  {
    for(int l = 0; l < roz_K; l++)
      cout << tab[k][l] << " ";

    cout << endl;
  }

  getch();
  return 0;
}

Niestety coś jest nie tak. Program powtarza liczby ale tylko wtedy gdy identyczna liczba leży w innym rzędzie.

0
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

bool value_exist(int** tab, size_t size, int val) {
  for(size_t i = 0; i < size; ++i)
    for(size_t o = 0; o < size; ++o)
      if(tab[i][o] == val) return true;
  return false;
}

int main() {
  int temp, blad, roz_K, kwadrat;

  cout << "Podaj wielkosc boku kwadratu.\n";
  cin >> roz_K;

  // int tab[roz_K][roz_K]; <-- tak się nie da (wg standardu)
  int** tab = new int*[roz_K];
  for(int i = 0; i < roz_K; ++i) tab[i] = new int[roz_K];

  kwadrat = roz_K * roz_K;
  for(int i = 0; i < roz_K; i++)
    for(int j = 0; j < roz_K; j++) {
      do {
        temp = rand() % kwadrat + 1;        
      } while(value_exist(tab, roz_K, temp));     
      tab[i][j] = temp;
    }

  system("cls"); 
  for(int k = 0; k < roz_K; k++) {
    for(int l = 0; l < roz_K; l++)
      cout << tab[k][l] << " ";

    cout << endl;
  }

  for(int i = 0; i < roz_K; ++i) delete [] tab[i];
  delete [] tab;

  cin.sync();
  cin.get();
  return 0;
}

Powinno działać, ale ręki nie dam urwać bo pisane z głowy bez sprawdzenia.

0

Dzięki wielkie działa : ]

ale za każdym razem wypisuje ten sam wynik ; /

ok już wiem ... : ]
brakowało srand(time(NULL)); ; ]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0