Witam
Chce wykonać kolejkę priorytetową przy użyciu STL'a. Czy ktoś orientuje się może jak ma wyglądać deklaracja takiej listy list oraz wstawianie danych procesów w określone miejsce listy priorytetów. Chodzi mi o sytuację, kiedy wstawiamy proces np. o priorytecie wysoki, który już wcześniej został dodany i musimy znaleźć miejsce w liście, które przechowuję listę zadań o tym priorytecie. Może lepiej zobrazuje rysunek:

obrazek

Napisałem już coś takiego, tylko teraz nie wiem jak odwołać się do listy z listy:

int main()

{
  list<int> l_prio;
  list<string> l_zad;
  list< list<int> > listoflists;

char ch;

  do 
  {
    cout<<"============MEnU=============||"<<endl;
    cout<<"wcisnij 1 by dodac zadanie"<<endl;
    cout<<"wcisnij 2 by pobrac element z listy"<<endl;
    cout<<"wcisnij 3 by wypisac wszystkie zadania"<<endl;
    cout<<"wcisnij 4 by wypisac zadania o danym priorytecie"<<endl;
    cout<<"wcisnij q by wyjsc z programu"<<endl;
    cout<<"podaj liczbe: ";
    cin>>ch;
    switch (ch)
    {
      case '1': 

        {
          system("CLS");

          string nazw_zad;
          cout<<"Podaj nazwe zadania: ";
          cin>>nazw_zad;

          int prio;
          cout<<"Podaj priorytet zadania od 1 do 6 (1-highest priority): ";
          cin>>prio;

          list<int>::const_iterator i;

          bool jest=false;
          for(i=l_prio.begin(); i!=l_prio.end(); ++i)
            if (*i==prio) {jest=true; break;}
            if (jest==false)  
                        {
                           l_prio.push_front(prio);
                           listoflists.push_front(l_prio); 
                         }
            else 

           l_zad.push_front(nazw_zad);
           listoflists.push_front(l_prio);

          system("CLS");
          break;
        }

      case '2':
        { 
          cout<<"Podaj priorytet zadania od 1 do 6 (1-highest priority): ";

        }
    }
  }
  while(ch != 'q');
  return 0;