[C] Operacje na plikach

0

Mam za zadanie napisać program, który będzie składał się z funkcji wczytującej dane z pliku csv i z funkcji wpisującej dane do pliku csv.

Funkcja która ma zapisywać dane do pliku csv działa. Ale wpisuje dane w jedną kolumne. A ma wpisywać dane w dwie kolumny. Nie wiem jak to zrobić.

Natomiast funkcja która pobiera dane z pliku i zapisuje je do tablicy coś nie działa.

Proszę o wyrozumiałość. Dopiero zaczynam ;)

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

void WyswietlMenu()
{
  cout << "MENU" << endl;
  cout << "1-Zapisz do tablicy" << endl;
  cout << "2-Zapisz do pliku" << endl;
  cout << "x-Wyjscie" << endl;
}

void ReadFile(char *FileName)
{
  int liczba1; 
  float liczba2; 
  int idx = 0;
  int tab1[100];
  float tab2[100];
  FILE *plik=fopen(FileName, "r+t");

  while(fscanf(plik,"%d,%f", &liczba1, &liczba2)>0)
  {
    tab1[idx]=liczba1;
    tab2[idx]=liczba2;
    idx++;
  }
  fclose(plik);
  for(int i =0; i<100; i++)
  {
    printf("%d ", tab1[i]);
    printf("%f", tab2[i]);
  }
}

void Export2File(char *FileName)
{
  float tab1[5];
  float tab2[5];

  float liczba;

  printf("Podaj 5 liczb: ");
  for (int i=0; i<5; i++)
  {
    scanf("%f", &liczba);
    tab1[i]=liczba;
    tab2[i]=liczba*liczba;
  }

  for(int i=0; i<5; i++)
    printf("%.2f ", tab1[i]);
  printf("\n");

  for(int i=0; i<5; i++)
    printf("%.2f ", tab2[i]);
  printf("\n");

  FILE *plik=fopen(FileName, "w+t");

  for(int i=0; i<5; i++)
    fprintf(plik, "%f\n, %f\n", tab1[i], tab2[i]);

  fclose(plik);
}

int main()
{
   char opcja='a';
   char *plik = "xxx.csv";

   while(1)
   {
     WyswietlMenu();
     cin>>opcja;
     switch(opcja)
     {
          case '1': ReadFile(plik); break;
        case '2': Export2File(plik); break;
          case 'x': 
      case 'X': return 0; 
     }    
   }   

}
0

Ale format pliku CSV to:

WartoscA1,WartoscB1
WartoscA2,WartoscB2
WartoscA3,WartoscB3
(...)

Czyli:

 1. Kolejne kolumny oddzielane są przecinkiem.
 2. Entera używamy dopiero, gdy zaczynamy nowy wiersz.
 3. Nie wiem, czy nie trzeba jeszcze byłoby sprawdzić opcji regionalnych - na przykład w polskim Excelu zamiast przecinków trzeba użyć średników.
0

czyli tak?

for(int i=0; i<5; i++)
  fprintf(plik, "%f, %f\n", tab1[i], tab2[i]);

ale tak też się poprawnie nie wyświetla. W pliku csv mam po prostu wartosc1, wartosc2 w kolumnie A.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0