Pracuje w Buiderze C++ 6
potrzebuje wczytać plik txt zawierający naprzemian
tekst1 tekst2
które chce wczytać do Vectora;
Jak najlepiej przygotować taki plik?
Czym odzielić tekst1 od tekst2?
Jaki komponent wybrać i jak go użyć? (np.OpenDialog)

Jeszcze podobnie chciałbym postąpić z plikiem XML, i do tego podpuntku identyczne pytania?
Jak stworzyć taki plik XML i jak go odczytać ? (np.XMLDocument)