wielowątkowość, kontrola wykonywania wątków

0

witam,

jestem w trakcie pisania wielowatkowego programu, z zalozenia sama idea nie jest dobra ma obrazowac tlyko wykonywnaia wielu watkow pomijamy tu problem waskeigo gardla jakim jest dostep do dysku

program listuje pliki z folderu i jego podfolderu

program znajduje katalog i tworzy watek ktory listuje pliki z niego, calkiem ciekawie to wyglada widac ze koeljnosc lsitowania katalogow nie jest zawsze taka sama

moje pytanie jest nastepujace, wiem ze nie jest to elegancko zrobione chodzi mi o funkcje uspienia sleep() na koncu, jak proboje inaczej to zrobic to nie chce dzialac, dodatkowo powiniem kozystac z funkcji _beginthreadex() ale nie moge uruchomic

bardzo bym byl wdzieczny za pomoc w ujeciu tego w bardziej elegancji sposob, identyfikacja watku i zaczekanie na wykonanie wszysktich

z gory dzieki

oto kod(uruchamiany na vs2008, windows vista premium):

#include <windows.h>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <process.h>

const int BUFOR = 13333; // wielkosc bufora BUFOR
const int MAX_LIST_PLIK = 133333; // ograniczenie na ilosc listowanych plikow

struct folder { // struktura danych do ktorej zapiszemy dane wylistowanych plikow
    char sciezka[MAX_PATH+1]; // przechowamy to sciezke do pliku ktory listujemy - zmienna tekstowa typu char
    char nazwa[MAX_PATH+1]; // przechowamy tu nazwe pliku listowanego - zmienna tekstowa typu char
    int rozmiar; // przechowmay tu rozmiar pliku
};

typedef TCHAR* TCHARptr; // definicja typu char - unicode, dalej bedziemy uzywac funkcji strncpy wiec przy kompilacji z kodowaniem znakow unicode by sie posypalo
typedef folder* folder_ptr; // definicja typu wskaznika na struktura, powodem tej definicji sa klpoty przy deklaracji funkcji exportu dla biblioteki dll

using namespace std; // ustawienie przestrzeni nazw

//unsigned __stdcall listowanie_plikow(void * sciezkastart2);
DWORD listowanie_plikow(void * sciezkastart2);

int main () {

  HANDLE hWatki[1000];
  DWORD IdentWatku[1000];

  int liczbaFolderow = 0;
  int znacznikczytania = 0;
  int znacznikzapisania = 0;
  int ilePlikowZnaleziono = 0;
  int i = 0;
  int ilePlikowZnalezionoZnacznik = 0;

  TCHAR NazwaPliku[MAX_PATH+1];
  TCHAR glownyfolder[MAX_PATH+1];
  TCHAR folderznazwapliku[MAX_PATH+1];
  TCHAR bierzacyfolder[MAX_PATH+1];

  HANDLE hFile; // handler pliku
  WIN32_FIND_DATA kontener; // inicjowanie winapi find data, jest to tablica struktur w ktorej sa dane na temat kolejno znajdywanych plikow

  folder* allFilesFound; // wskaznik na strukture folder

  TCHAR filename[MAX_PATH] = "";
  TCHAR sciezka[MAX_PATH] = "";
  TCHAR filefound[MAX_PATH] = "";
  TCHAR filenamefound[MAX_PATH] = "";

  strncpy_s(NazwaPliku,"*",MAX_PATH); // dodanie * na poczatek glownej sciezki aby wylistowac wszsytkie pliki i foldery w katalogu glownym
  strncpy_s(glownyfolder,"C:/wamp/www/roi/",MAX_PATH); // skopiowanie przygotowanej sciezki do zmiennej glownego folderu

  // tworzymy tablice dynamiczna aby przechowac w niej drzewko katalogow
  folder* folderArray = new folder[BUFOR];
  strncpy_s(folderArray[znacznikzapisania].sciezka,glownyfolder,MAX_PATH);
  znacznikzapisania = znacznikzapisania + 1;
  allFilesFound = new folder[MAX_LIST_PLIK];

  // tworzymy liste drzewka katalogow i podkatalogow aby nastepnie wybrac z nich pliki
  while ((znacznikczytania < znacznikzapisania) && (znacznikzapisania < BUFOR)) {

    strncpy_s(folderznazwapliku,folderArray[znacznikczytania].sciezka,MAX_PATH);
    strncpy_s(bierzacyfolder,folderArray[znacznikczytania].sciezka,MAX_PATH);
    strncat_s(folderznazwapliku,"*",1);// dodanie * aby szukac dalej plikow wew folderu
    znacznikczytania = znacznikczytania + 1;

    hFile = FindFirstFile (folderznazwapliku, &kontener); // pocztek wyszukiwania plikow w drzewku
    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {

    } else {

      while ( (FindNextFile(hFile, &kontener))) {

        if (((kontener.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) == FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) && ((strcmp(kontener.cFileName,"..")))) {
          if ((znacznikzapisania) >= BUFOR) {
            // zatrzymuje szukanie folderow do wylistowania, poprzez przekroczenie ilosci folderow przewidzianego przez bufor
            cout << endl;
          }
          else {
            strncpy_s(folderArray[znacznikzapisania].sciezka,bierzacyfolder,MAX_PATH);
            strncat_s(folderArray[znacznikzapisania].sciezka,kontener.cFileName,MAX_PATH);
            strncat_s(folderArray[znacznikzapisania].sciezka,"\\",1);// dolacza na koniec backslasha "\"  

            //listowanie_plikow(folderArray[znacznikzapisania].sciezka);

            //hWatki[znacznikzapisania] = (HANDLE)_beginthreadex(NULL, 0, &listowanie_plikow, folderArray[znacznikzapisania].sciezka, 0, &IdentWatku[znacznikzapisania]);
            hWatki[znacznikzapisania] = (HANDLE)CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)listowanie_plikow,folderArray[znacznikzapisania].sciezka,0,&IdentWatku[znacznikzapisania]);

            znacznikzapisania = znacznikzapisania + 1;

          }  
        } // if
       } // while

       FindClose(hFile);
    }
  } // while (znacznikczytania != znacznikzapisania

// oczekiwanie na zakończenie wykonywania wątków
//WaitForMultipleObjects(znacznikzapisania, hWatki, TRUE, INFINITE );

Sleep (100000);

  return 0;
}
DWORD listowanie_plikow(void * sciezkastart2) {
//unsigned __stdcall listowanie_plikow(void * sciezkastart2) {

  TCHAR folderznazwapliku2[MAX_PATH+1];
  TCHAR bierzacyfolder2[MAX_PATH+1];

  HANDLE hFile2; // handler pliku
  WIN32_FIND_DATA kontener2; // inicjowanie winapi find data, jest to tablica struktur w ktorej sa dane na temat kolejno znajdywanych plikow

    strncpy_s(bierzacyfolder2,(char*)sciezkastart2,MAX_PATH);
    strncpy_s(folderznazwapliku2,(char*)sciezkastart2,MAX_PATH);
    strncat_s(folderznazwapliku2,"*",1);

    hFile2 = FindFirstFile (folderznazwapliku2, &kontener2);

    if (hFile2 == INVALID_HANDLE_VALUE) {
      // gdy podamy nieprawidlowa sciezke
      cout << sciezkastart2 << endl;
    } else {

       while (FindNextFile(hFile2, &kontener2)) {

        if ((kontener2.dwFileAttributes == FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY))
        {
          // gdy znajdujemy folder to pomijamy go, byl on zapisany juz wczesniej wiec petla i tak wroci i wyslistuje pliki z tego foldera
        }
        else {

            cout << kontener2.cFileName << " | " << bierzacyfolder2 << endl;
        }

       }// while

       FindClose(hFile2);

    } // else

return 0;
}
0

Źle policzyłeś uruchomione wątki.

folder* folderArray = new folder[BUFOR];
strncpy_s(folderArray[znacznikzapisania].sciezka,glownyfolder,MAX_PATH);
znacznikzapisania = znacznikzapisania + 1;
Hmmm, tu też zwiększasz 'znacznikzapisania' ? Więc licz się, że będzie o jeden za dużo. W ogóle pomieszane to wszytsko jest strasznie.

W każdym razie żeby działało:

hWatki[znacznikzapisania - 1] = (HANDLE)CreateThread ...

WaitForMultipleObjects(znacznikzapisania - 1, hWatki, TRUE, INFINITE );

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0