szablon klas i przeciążenie [] i =

0

mam taką klasę:

#include "ipcs.h"
#include <sys/shm.h>
/*!
klasa generyczna obslugi pamieci wspoldzielonej.
*/
template<typename Ttype>
class memory :public ipcs
{
private:
  bool enable;
  /// bufor przechowujacy dane
  Ttype *buf;
  /// maksymala liczba zmiennych umieszczonych w tablicy buf
  int MaxSize;

public:
  /// konstruktor pobierajacy maksymalny rozmiar pamieci wspoldzielonej
  memory(unsigned int size);
  memory();
  ~memory();

  void setSize(unsigned int size);
  /*!
  Przeladowany operator rownosci. Pozwala na bezposrednie przypisanie elementow znakiem =
   */
  void operator=(Ttype value);

  /*!
  Przeladowany operator []. Dzieki temu na obiekcie mozemy operowac jak na normalnej tablic
  */
  Ttype &operator[](int number);

};

template<typename Ttype>
 memory<Ttype>::memory(unsigned int size)
{
  this->ID = shmget(IPC_PRIVATE,sizeof(Ttype)*size,IPC_CREAT|0666);

  this->buf = (Ttype*)shmat(this->ID,NULL,0);

  this->MaxSize = size;
  this->enable = true;
}
template<typename Ttype>
 memory<Ttype>::memory()
{

  this->enable = false;
}

template<typename Ttype>
Ttype &memory<Ttype>::operator[](int element)
{
  if(element > this->MaxSize-1)
    throw "Blad naruszenia pamieci";

  Ttype *pointer = this->buf;

  // pointer+= element;

  return *this->buf[0];
}

template<typename Ttype>
void memory<Ttype>::operator=(Ttype value)
{
  buf = &value;
}

template<typename Ttype>
memory<Ttype>::~memory()
{ // zwalnianie pamieci
  //if(this->buf)
  // delete buf;

}
template<typename Ttype>
void memory<Ttype>::setSize(unsigned int size)
{ 
  if(this->enable == false)
  {
   this->ID = shmget(IPC_PRIVATE,sizeof(Ttype)*size,IPC_CREAT|0666);
   this->buf = (Ttype*)shmat(this->ID,NULL,0);

   this->MaxSize = size;
   this->enable = true;
  }
}

i probujac przypisac wartosc do inta:

  int mem2 = shmget(IPC_PRIVATE,sizeof( memory<int> ),IPC_CREAT|0666);
    memory<int> *buff = (memory<int>*)shmat(mem2,NULL,0);

    buff->setSize(10);
     tmp = buff[j%10];

pokazuje ze nie moze przekonwertowac z memory<int> do int. Co jest źle w tym przeciążeniu ??

0
template<typename Ttype>
Ttype& memory<Ttype>::operator[](int element)
{
  if(element >= MaxSize) throw "Blad naruszenia pamieci";
  return buf[element];
}
tmp = (*buff)[j%10];

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0