[C] Struct + zapis i odczyt z pliku

0

Witam, mam takie zadanie :

Założyć rejestr operacji na kontach bankowych (plik struktur, plik dyskowy bank.dat). O każdej operacji bankowej mają być pamiętane następujące informacje: nr konta, data wykonanej operacji, kwota operacji.
Wyprowadzić informacje o operacjach dla danego numeru konta (numer czytany z klawiatury) w maju 2005 roku.

Ma to byc w ANSI C. Robię tak:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>


 struct konta{
 int nr_konta;
 int _rok,_dzien,_miesiac;
 double kwota;
 };

 void zapisz();
 void odczyt(int n);

void zapisz(){
   FILE *plik;
   struct konta rec;
   long lc; 
   
   plik = fopen("konta.txt","w");
    system("CLS");

   printf("\nLiczba rekordw %5.0lf ",lc);
   printf("\nNumer konta : ");
   scanf("%d",&rec.nr_konta);
   printf("Data operacja ( dzien miesiac rok ) : ");
   scanf("%d%d%d",&rec._dzien,&rec._miesiac,&rec._rok);
   printf("Kwota operacji : ");
   scanf("%lf",&rec.kwota);
   
 
   fwrite(&rec,sizeof(rec),1,plik);

   fclose(plik);
   printf("\n Zapisano do pliku...");
   getch();
   }void odczyt(int n){
   FILE *plik;
   struct konta rec;
   long k;
   
   plik = fopen("napisy.txt","r+b");
   fseek(plik,1,0);

   fread(&rec,sizeof(rec),1,plik);

   printf("Numer konta : %d ",rec.nr_konta);
   printf("Kwota    : %d ",rec.kwota);
   fclose(plik);
   getch();
   }

I do pliku zapisuje tylko i wyłącznie JEDEN rekord. Natomiast przy probie odczytu program sie wykrzacza :/ W Pascalu/delphi nie mam z takimi rzeczami problemu, ale jezeli chodzi o C/C++ to jest bida :/ Czytalem jakies kursy itd ale nadal to samo :/
Moglby mi ktos pomoc ? Kompilator to DEV C++

0

Poprawiłem trochę programik powinien już działać lepiej.
Poprawiłem tylko tak aby poprawnie zapisywał ten jeden rekord i go odczytywał.
Natomiast jeśli to ma być jakaś większa baza polecam "Liste" której implementacje zamieściłem troche pozycji niżej, może ci się przydać.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

 struct konta{
 int nr_konta;
 int _rok,_dzien,_miesiac;
 double kwota;
 };

 void zapisz();
 void odczyt(int n);
int main(void)
{
  zapisz();
  system("pause");
  odczyt(1);
  system("pause");
}

void zapisz(){
   FILE *plik;
   struct konta rec;
   long lc =0; 
   
   plik = fopen("konta.txt","wb");
    system("CLS");

   printf("\nLiczba rekordw %5.0ld ",lc);
   printf("\nNumer konta : ");
   scanf("%d",&rec.nr_konta);
   printf("Data operacja ( dzien miesiac rok ) : ");
   scanf("%d%d%d",&rec._dzien,&rec._miesiac,&rec._rok);
   printf("Kwota operacji : ");
   scanf("%ld",&rec.kwota);
   
 
   fwrite(&rec,sizeof(rec),1,plik);

   fclose(plik);
   printf("\n Zapisano do pliku...");
   getch();
   }

void odczyt(int n){
   FILE *plik;
   struct konta rec;
   long k;
   
   plik = fopen("konta.txt","r+b");
   fseek(plik,0,SEEK_SET);

   fread(&rec,sizeof(rec),1,plik);

   printf("Numer konta : %d ",rec.nr_konta);
   printf("Kwota    : %d ",rec.kwota);
   fclose(plik);
   getch();
   }
0

Ok, zrobione.

// program nr 27
// napisane w Dev-C++ 4.9.9.2

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

//-----------------------------
 struct konta{
 int nr_konta;
 int _rok,_dzien,_miesiac;
 double kwota;
 };
//-----------------------------
//-----------------------------
 void zapisz();
 void odczyt(int n);

//-----------------------------
 
 int main(){
 int x,k;
 
 do{
       system("CLS"); // czyszczenie ekranu
       printf(" 1 - Nowa transakcja ");
       printf("\n 2 - Wyszukaj dane ");
       printf("\n 3 - Zakoncz program ");
       printf("\n\n Wybieram opcje nr : ");
       scanf("%d",&x);
       
       switch(x){
        case 1 : zapisz();
          break;
        case 2 : {
          system("CLS");
          printf("Podaj numer konta dla ktorego chcesz sprawdzic operacje : ");
          scanf("%d",&k);
          odczyt(k);}break;
        default : break;
        }
}while(x!=3);

 return 0;
}
//==============================================================================
void zapisz(){
   FILE *plik;
   struct konta rec;
   long lc; 
   
  plik = fopen("konta.txt","a+b");

   system("CLS");
   
   printf(" ---- NOWA TRANSAKCJA ---- ");
   printf("\n\n Numer konta : ");
   scanf("%d",&rec.nr_konta);
   printf(" Data operacja ( dzien miesiac rok ) : ");
   scanf("%d%d%d",&rec._dzien,&rec._miesiac,&rec._rok);
   printf(" Kwota operacji : ");
   scanf("%lf",&rec.kwota);
   
 
   fwrite(&rec,sizeof(rec),1,plik);

   fclose(plik);
   printf("\n\n Zapisano do pliku...");
   getch();
   }
//==============================================================================
 void odczyt(int n){
   FILE *plik;
   struct konta rec;
   int i=0,z=0;
   
   system("CLS");
   plik = fopen("konta.txt","r+b");//otwarcie pliku do odczytu binarnego
  
   while(1){
    fseek(plik, i*sizeof(rec), 1);
    fread(&rec,sizeof(rec),1,plik);
    if(feof(plik)) break;
   
     if( (rec.nr_konta == n) && (rec._rok == 2005)){

        printf("\n Numer konta  : %d",rec.nr_konta);
        printf("\n Kwota     : %8.3lf zl",rec.kwota);
        printf("\n Data operacji : %d-%d-%d",rec._dzien,rec._miesiac,rec._rok);
        printf("\n");
        z++;
         } i++;
    } 
   if(z<=0){ printf("Przykro mi, nie ma takiego konta");
        printf("\n Wcisnij ENTER zeby przejsc do menu...");}
 fclose(plik);
 getch();
}
 
0
#include <stdio.h>
#include <cstdlib>
#include <string.h>

#ifdef linux
#define CZYSC(); system("clear");
#else
#define CZYSC(); system("cls");
#endif


using namespace std;

struct OCENA
{
    char data[11];
    float oc;

    OCENA(char* _data, float _oc);
};

OCENA::OCENA(char* _data, float _oc)
{
    strcpy(data,_data);
    oc=_oc;
}

struct STUDENT
{
    char imie[25], nazwisko[25];
    long int numer_indeksu;
    unsigned liczba_ocen;
    OCENA *stopnie[10];

    STUDENT(char* _imie, char* _nazwisko,long int _numer_indeksu);
};

STUDENT::STUDENT(char* _imie, char* _nazwisko,long int _numer_indeksu)
{
    strcpy(imie,_imie);
    strcpy(nazwisko,_nazwisko);
    numer_indeksu=_numer_indeksu;
    liczba_ocen=0;
}

STUDENT *Grupa[30];
STUDENT* dodajStudenta();
int narysujMenu();
int wczytaj(int);
void zapisz(int);
void powrot();
void wyswietlStudenta(int);
void wyswietlGrupe(int);
void wyswietlSredniaStudenta(int);
void wyswietlSredniaGrupy(int);
void dadajOcene(int);

int main()
{
    int choose;
    int iloscStudentow=0;/*2;
    Grupa[0]=new STUDENT("przemek0", "bierut0", 123456);
    Grupa[0]->stopnie[0]=new OCENA("21.21.2121",3);
    Grupa[0]->stopnie[1]=new OCENA("11.03.3241",4);
    Grupa[0]->liczba_ocen=2;

    Grupa[1]=new STUDENT("przemek1", "bierut1", 234567);
    Grupa[1]->stopnie[0]=new OCENA("21.21.2176",3);
    Grupa[1]->stopnie[1]=new OCENA("32.03.3431",4);
    Grupa[1]->stopnie[2]=new OCENA("24.1.2534",3);
    Grupa[1]->stopnie[3]=new OCENA("54.03.8741",4);
    Grupa[1]->liczba_ocen=4;

    Grupa[2]=new STUDENT("przemek2", "bierut2", 345678);
    Grupa[2]->stopnie[0]=new OCENA("21.21.7821",3);
    Grupa[2]->stopnie[1]=new OCENA("32.03.3561",4);
    Grupa[2]->stopnie[2]=new OCENA("12.03.3871",4);
    Grupa[2]->liczba_ocen=3;*/

    while((choose=narysujMenu())!=9)
    {
        CZYSC();
        switch(choose)
        {
            case 1:
                Grupa[iloscStudentow]=dodajStudenta();
                iloscStudentow++;
            break;
            case 2:
                dadajOcene(iloscStudentow);
            break;
            case 3:
                wyswietlStudenta(iloscStudentow);
            break;
            case 4:
                wyswietlGrupe(iloscStudentow);
            break;
            case 5:
                wyswietlSredniaStudenta(iloscStudentow);
            break;
            case 6:
                wyswietlSredniaGrupy(iloscStudentow);
            break;
            case 7:
                zapisz(iloscStudentow);
            break;
            case 8:
                iloscStudentow=wczytaj(iloscStudentow);
            break;
            default:
                printf("Zly wybor\n");
            break;
        }
        powrot();
    }
    return 0;
}

void dadajOcene(int lS)
{
    long int nI;
    printf("Podaj numer indeksu studenta: ");
    scanf("%ld",&nI);
    int i=-1;
    do
    {    ++i;
        if(Grupa[i]->numer_indeksu==nI)
		{
            char tempChar[11];
            float tempFloat;
            printf("Student: %s %s, %ld\nPodaj date: ", Grupa[i]->imie, Grupa[i]->nazwisko,Grupa[i]->numer_indeksu);
		    scanf("%s", tempChar);
            printf("Podaj ocene: ");
            scanf("%f", &tempFloat);
            Grupa[i]->stopnie[Grupa[i]->liczba_ocen]=new OCENA(tempChar,tempFloat);
            ++Grupa[i]->liczba_ocen;
		}
		if(i==lS-1&&Grupa[i]->numer_indeksu!=nI)
		{
			printf("Nie znaleziono studenta posiadajacego indeks o numerze: %ld\n",nI);
		}
    }while(i<lS&&Grupa[i]->numer_indeksu!=nI);
}

void wyswietlGrupe(int lS)
{
    for(int i =0;i<lS;++i)
    {
        printf("Student: %s %s, %ld\n", Grupa[i]->imie, Grupa[i]->nazwisko,Grupa[i]->numer_indeksu);
        for(int ii=0;ii<Grupa[i]->liczba_ocen;++ii)
        {
            printf("\t%s: %4.1f",Grupa[i]->stopnie[ii]->data,Grupa[i]->stopnie[ii]->oc);
            if(ii%2==0&&ii!=0)printf("\n");
        }
        printf("\n\n");
    }scanf("%d",&lS);
}

void wyswietlStudenta(int lS)
{
    long int nI;
    printf("Podaj numer indeksu studenta: ");
    scanf("%ld",&nI);
    int i=-1;
    do
    {    ++i;
        if(Grupa[i]->numer_indeksu==nI)
		{
            printf("Student: %s %s, %ld\n", Grupa[i]->imie, Grupa[i]->nazwisko,Grupa[i]->numer_indeksu);
            for(int ii=0;ii<Grupa[i]->liczba_ocen;ii++)
            {
                printf("\t%s: %4.1f",Grupa[i]->stopnie[ii]->data,Grupa[i]->stopnie[ii]->oc);
                if(ii%2==0&&ii!=0)printf("\n");
            }
		}
		if(i==lS-1&&Grupa[i]->numer_indeksu!=nI)
		{
			printf("Nie znaleziono studenta posiadajacego indeks o numerze: %ld\n",nI);
		}
    }while(i<lS&&Grupa[i]->numer_indeksu!=nI);
    printf("\n");
}

STUDENT* dodajStudenta()
{
    char imie[25], nazwisko[25];
    long int nI;
	printf("Podaj imie: ");
    scanf("%s", imie);
    printf("Podaj nazwisko: ");
    scanf("%s", nazwisko);
    printf("Podaj numer indeksu: ");
    scanf("%ld", &nI);
    return new STUDENT(imie, nazwisko, nI);
}

void wyswietlSredniaStudenta(int lS)
{
    long int nI;
    printf("Podaj numer indeksu studenta: ");
    scanf("%ld",&nI);
    CZYSC();
    int i=-1;
    do
    {    ++i;
        if(Grupa[i]->numer_indeksu==nI)
		{
            printf("Student: %s %s, %ld\n", Grupa[i]->imie, Grupa[i]->nazwisko,Grupa[i]->numer_indeksu);
            float sumaOcen=0;
            for(int ii=0;ii<Grupa[i]->liczba_ocen;++ii)
            {
                sumaOcen+=Grupa[i]->stopnie[ii]->oc;
            }
            printf("Srednia: %0.2f",sumaOcen/Grupa[i]->liczba_ocen);
		}
		if(i==lS-1&&Grupa[i]->numer_indeksu!=nI)
		{
			printf("Nie znaleziono studenta posiadajacego indeks o numerze: %ld\n",nI);
		}
    }while(i<lS&&Grupa[i]->numer_indeksu!=nI);
    printf("\n");
}

void wyswietlSredniaGrupy(int lS)
{
    float sumaOcen=0, sumaSrednich=0;
    for(int i=0;i<lS;++i)
    {
        for(int ii=0;ii<Grupa[i]->liczba_ocen;++ii)
        {
            sumaOcen+=Grupa[i]->stopnie[ii]->oc;
        }
        sumaSrednich+=sumaOcen/Grupa[i]->liczba_ocen;
    }
    printf("Srednia grupy wynosi: %f",sumaSrednich/lS);
}

int narysujMenu()
{
    int choose;
    printf("-----------Menu-----------\n");
    printf("1-Dodaj studenta\n");
    printf("2-Dodaj ocene dla studenta\n");
    printf("3-Wyswietl oceny studenta\n");
    printf("4-Wyswietl oceny grupy\n");
    printf("5-Oblicz srednia studenta\n");
    printf("6-Oblicz srednia grupy\n");
    printf("7-Zapisz dane\n");
    printf("8-Wczytaj dane\n");
    printf("9-Zakoncz program\n");
    printf("--------------------------\n");
    printf("Wybierz opcje: ");
    scanf("%d",&choose);
    return choose;
}

void powrot()
{
    system("pause");
    CZYSC();
}

void zapisz(int lS)
{
    char adresPliku[30];
    printf("Podaj nazwe pliku do zapisu danych: \n");
    scanf("%s", adresPliku);
    FILE *plik=fopen(adresPliku, "w");
    for (int i=0;i<lS;++i)
    {
        fwrite(Grupa[i], sizeof(STUDENT), 1, plik);
        for (int ii=0;ii<Grupa[i]->liczba_ocen;++ii)
        {
            fwrite(Grupa[i]->stopnie[ii], sizeof(OCENA), 1, plik);
        }
    }
    fclose(plik);
}

int wczytaj(int lS)
{
    for (int i=0;i<lS;++i)
    {
        for (int ii=0;ii<Grupa[i]->liczba_ocen;++ii)
        {
            free(Grupa[i]->stopnie[ii]);
        }
        free(Grupa[i]);
    }
    lS =-1;
    char adresPliku[30];
    printf("Podaj nazwe pliku do odczytu danych:\n");
    scanf("%s", adresPliku);
    FILE *plik=fopen(adresPliku, "r");
    while (!feof(plik))
    {
		++lS;
		Grupa[lS] = (STUDENT*) malloc(sizeof(STUDENT));
        fread(Grupa[lS], sizeof(STUDENT), 1, plik);
        if (Grupa[lS]->liczba_ocen>0)
		{
            for (int ii=0;ii<Grupa[lS]->liczba_ocen;++ii)
            {
                Grupa[lS]->stopnie[ii] = (OCENA*) malloc(sizeof(OCENA));
                fread(Grupa[lS]->stopnie[ii], sizeof(OCENA), 1, plik);
            }
        }
    }
    fclose(plik);
    return lS;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1