zabawa z uchwytami ;-/

0

witam,

ponizej przedstawiam programik do MATLABA acz zawierajacy wiekszosc kodu w C++, ktory wysylac cos na COMa otwierajac go wczesniej za pomoca funkcji WinAPI Create File i uchwytu. mam taki problem, ze: tutaj to ja mam jakby "stwarzanie portu". a za zadanie mam otworzyc port za pomoca funkcji, ktora potem ma zwracac ten uchwyt i go uzyc jako parametru wejsciowego do np innych funkcji, ktore np beda wysylac cos i zamykac port. jak to zrealizowac ?? [???]

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>
#include "mex.h"

//#define CBR_9600      9600

  DCB dcb;              //struktura Data Control Block
  HANDLE PortHandle;         //uchwyt do portu
  LPSTR PortNum = "COM1";

  DWORD  fdwEvtMask;
 //COMSTAT Stat;
 //DWORD  Errors;
  DWORD NumberOfBytesWritten;
  DWORD NumberOfBytesRead;
 //DWORD WINAPI ReadThreadFunc( LPVOID );
  unsigned int SendByte;
  bool Succes;

//poczatek mexFunkcji  
void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[])
{
 int port;
 int CBR = 9600;

   port = mxGetScalar(prhs[0]);   //pobiera numer portu z wejscia
   CBR = mxGetScalar(prhs[1]);    //pobiera predkosc przesylu

  switch (port)
      {
      case 1 : PortNum = "COM1";
          break;
      case 2 : PortNum = "COM2";
          break;
      case 3 : PortNum = "COM3";
          break;
      case 4 : PortNum = "COM4";
          break;
      default : PortNum = "COM1";
          break;
      }
  mexPrintf("Wybrano port COM%d\n",port);

  PortHandle = CreateFile(PortNum , GENERIC_WRITE|GENERIC_READ , 0 , NULL , OPEN_EXISTING , 0 , NULL);  

  if(PortHandle == INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
    mexPrintf("Proba otwarcia portu nie powiodla sie!\n");
    return;
  }

  SetupComm(PortHandle , 1 , 1);     // inicjalizuje parametry komunikacyjne portu (wskaznik i bufory)

  dcb.DCBlength = sizeof(dcb);      //dlugosc struktury
    GetCommState(PortHandle , &dcb);  //udostepnienie aktualnych parametrow DCB 

  dcb.BaudRate = CBR;          //szybkosc transmisji
 //dcb.fBinary = TRUE;          //tryb binarny wlaczony - w windows musi byc TRUE                  
  dcb.fParity = FALSE;          //TRUE - wlaczone sprawdzanie parzystosci i raportowanie bledow         
 //dcb.fParity = TRUE;
 //dcb.Parity = NOPARITY;
  dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
  dcb.ByteSize = 8;           //od 5 do 8
  dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE; //DTR wylaczony gdy urzadzenie jest otwarte
  dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;

  Succes = SetCommState(PortHandle , &dcb);

  if(!Succes)
  {
    mexPrintf("Wystapil blad dostepu do portu!\n");
    return;
  }  

  GetCommMask(PortHandle, &fdwEvtMask);
    SetCommMask(PortHandle, EV_RXCHAR);  

  SendByte = mxGetScalar(prhs[2]);

  WriteFile(PortHandle , &SendByte , 1 , &NumberOfBytesWritten , NULL);
    mexPrintf("Wyslano %d bajtow zawierajacych %d\n", NumberOfBytesWritten, SendByte); 

  CloseHandle(PortHandle);  

  return;  
}
0

CreateFile z parametrem OPEN_EXISTING nie 'tworzy portu', tylko uchwyt do 'pliku' urządzenia portu. Zauważ, że to co ona zwraca, jest tym, czego potrzebujesz - używasz tego uchwytu zarówno przy ustawianiu portu (SetCommState), jak i przy wysyłaniu (WriteFile). Ostatecznie też zamykasz go, aby inne procesy miały do portu dostęp (CloseHandle).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0