Witam ALL,
usiłuję wysłać dane POST na serwer korzystając z wininet za pomocą następującego kodu:

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
{
  HINTERNET hInt;
  HINTERNET hConn;
  HINTERNET hInternet;
  HINTERNET hData;
  DWORD dwRead, dwFlags, dwStatus;
  char buffer[2048];
  String m_strContents;
  bool Wyslij;

  hInt = InternetOpen("Mozilla", 0, NULL, NULL, 0);
  hConn = InternetConnect(hInt, "nazwa_domeny.info", 80, NULL, NULL, INTERNET_SERVICE_HTTP, 0, 0);
  hInternet = HttpOpenRequest(hConn, "POST", "/test/odbiorca.php", NULL, "command", 0, 0,0);
  Wyslij = HttpSendRequest(hInternet, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n", 49, "nazwa=wartosc", 15);
  if(!Wyslij)
  {
    ShowMessage(GetLastError());
  }

  while(InternetReadFile(hInternet, buffer, 255, &dwRead ))
  {
    if ( dwRead == 0 ) return;
    buffer[dwRead] = 0;
    m_strContents += buffer;
    RichEdit1->Lines->Add(m_strContents);
  }
  InternetCloseHandle(hInternet);
  InternetCloseHandle(hConn);
  InternetCloseHandle(hInt);
}

do odbiorcy, pliku PHP o kodzie:
KOD

<?
echo'<pre>';
print_r($_POST);
echo'</pre>';
?>

który w wypadku odebrania danych post powinien je wyświetlić print_r($_POST); jednak tak się nie dzieje Dane POST nazwa=wartosc nie są wysyłane. Męczę się, googlam już prawie dwa dni i nie mam koncepcji co robie nie tak w związku z tym zwracam się o pomoc.

/ po dłużeszj chwili i kolejnym wypitym Tigerze /

Więc doszedłem w końcu co robiłem nie tak :)

Na serwerze mam przekierowanie 301 z adresu bez www czyli: domena.pl adres z www.domena.pl wiec wystarczyło adres serwera wpisać z www i działa.

Pozdrawiam