Mam problem z tworzeniem dynamicznie komponentów na formularzu potomnym.Przy przydzielaniu pamięci ( Draw = new TDraw(this) ) wyskakuje mi kamunikat :
[Linker Error] Error: Unresolved external '__fastcall TDraw::TDraw(Classes::TComponent *)' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS...\BUILDER\DEBUG_BUILD\CHILDWIN.OBJ
Czy ktoś może mi pomóc. Czy można deklarować zmienną w pliku formularza potomnego.