dzielenie duzych liczb

0

Napisałem program na dzielenie dużych liczb.

Dla zadanej pary liczb całkowitych a oraz b takich, że 1 <= b <= a <= 101000 należy odpowiedzieć na pytanie czy b jest dzielnikiem a, tzn. czy istnieje taka liczba c, że a = b * c.
Wejście

W pierwszej linii na wejściu podana została liczba zestawów testowych t <= 100. W kolejnych t liniach podane zostały pary liczb a b.
Wyjście

Dla każdego testu (pary liczb) należy wydrukować odpowiedź TAK lub NIE, w zależności od tego czy liczba b jest dzielnikiem liczby a czy nie jest.
Zestawy testowe

Dane wejściowe składają się z trzech zestawów testowych:

* pierwszy zestaw (za 5 pkt) zawiera liczby o wartościach z zakresu od 0 do 10^12,
* drugi zestaw (za 5 pkt) zawiera liczby o wartościach z zakresu od 0 do 10^100 o ilorazie nie przekraczającym 10000,
* trzeci zestaw (za 10 pkt) zawiera dowolne liczby z zakresu od 0 do 10^1000.

Przykład 1

Wejście:
4
737107165 138238716
895029855 829118347
877731309 137943
129577540 15020

Wyjście:
NIE
NIE
TAK
TAK

Przykład 2

Wejście:
4
3879851632967642997066477 186142673840800049769398
6826558408855795317681463 16529197115873596410851
413520334553845421371296 49135020740713571931
2485051131518365473435750 523168659267024310197

Wyjście:
NIE
TAK
TAK
TAK

Przykład 3

Wejście:
4
9740953732011264571090128203650791 947843766717637397084837304497637
62219940366834189343034718959652736 63415782292
21529935136031251449403318966831624 16283613240499194557170790487795798
96265206867283215696265189471683216 22826502544

Wyjście:
NIE
TAK
NIE
TAK

Program testy przechodzi mi bezblednie, ale jak wysyłam na strone www.spoj.pl/PP06MM to system pokazuje mi, że mój program przeszedł tylko 2. test. Moglibyście pomóc w znalezieniu błędu w moim programie ?

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void reverse(char a[],int len)
    {
    int k,l,c;
    for(k = 0, l = len-1; k<l;k++,l--)
        {
        c = a[k];
        a[k] = a[l];
        a[l] = c;
        }
    }  

void odejmowanie(char a[],char b[],int lena,int lenb,int pozycja)
    {
    int z=0,p=0,i,j,k;
    for(i=pozycja,j=0;j<lenb;i++,j++)
        {
        k=(int)(a[i])-(int)(b[j])+p;
        if(k<0)
            {
            p=-1;
            k=k+10;
            }
        else
            p=0;
        a[i]=(char)(k+48);
        }
    if(p==-1)
        a[i]=(char)((int)(a[i])-1);
    }

void spr1(char a[],char b[],int lena,int lenb,int &pozycja, int &ok)
    {
    int i,l1p,l2p;
    for(i=lena;i>pozycja;i--,lenb--)
        {
        l1p=(int)(a[i-1])-48;
        l2p=(int)(b[lenb-1])-48;
        if(l1p<l2p)
            {
            pozycja--;
            if(pozycja<0) ok=2;
            break;
            }
        else if(l1p>l2p)
            break;
        }
    }

void spr2(char a[],int &len)
    {
    int i;
    for(i=len-1;a[i]=='0';i--)
    len--;
    }

int spr3(char a[], int len)
    {
    int z=0,i;
    for(i=0;i<len;i++)
        if(a[i]!='0')
            z=1;
    if (z==0)
        return 1;
    else
        return 0;
    }

int main()
    {
    int t,i;
    scanf("%d",&t);
    for(i=0;i<t;i++)
        {
        char a[10000],b[10000];
        int l1Len,l2Len,ok=0,k=0;
        scanf("%s %s",a,b);
        l1Len=strlen(a);
        l2Len=strlen(b);
        if(l2Len==1 && b[0]=='0')
            ok=2;
        reverse(a,l1Len);
        reverse(b,l2Len);
        while(ok==0)
            {
            k=l1Len-l2Len;
            spr1(a,b,l1Len,l2Len,k,ok);
            if(ok!=0) break;
            odejmowanie(a,b,l1Len,l2Len,k);
            spr2(a,l1Len);
            ok=spr3(a,l1Len);
            }
        if(ok==1) printf("%s \n","TAK");
        else printf("%s \n","NIE");
        }
    return 0;
    }

Pierwszy test zawiera liczby z zakresu typu doubla wiec moglbym dac warunek ze jesli liczba jest mniejsz niz 10^12 to wykonuje normalne dzielenie na doublach, ale to nie o to chodzi.

0

Czy nie uważasz, że pytanie o pomoc w zadaniu konkursowym nie wypada porządnemu uczestnikowi?

0

Po pierwsze na stronie spoj.pl/PP06MM piszemy programy nie na konkursy, tylko na zajecie z praktyki programowanie, na Polibude Gd. Wzwiązku, że mam problem z tym zadaniem, proszę więc o pomoc. To nie jest żadne zadanie konkursowe, tylko normalne zajecia na uczelni.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0