DataGrid - jak przekazywac zaznaczone elementy do innego DataGrid

0

Cześć, mam problem z przekazywaniem zaznaczenia/odznaczenia z jednego DataGrida do drugiego.
Na starcie aplikacji w DataGrid1 mam kilka wierszy, DataGrid2 jest pusty. Chciałem zeby zaznaczone wiersze z DataGrid1 pojawiały się w DataGrid2, ale również jak odznaczam jakis wiersz w DataGrid1 to zeby znikał również z DataGrid2. W DataGrid1 mam ustawiony tryb zaznaczania wielu wierszy.
Problem mam taki, że udało mi się uzyskać funkcjonalność zaznaczania, ale mam problem z odznaczaniem. Gdy w DataGrid1 zaznacze np 3 wiersze i chcę odznaczyc ostatnio zaznaczony (czyli np 3) to nic sie nie dzieje, ale jesli odznacze inny niż ostatnio zaznaczony to prawidłowo znika on z DataGrid2. O co tu chodzi? Jesli próbuje odznaczyć ostatnio zaznaczony wiersz to nie odpala się nawet właściwość bindowana do CurrentItem.

0

Hej

to moze dodaj sobie kolumnie select z checkbox'em.. i potem w zdarzeniu CheckBoxMultiRowSelection_CheckedChanged sprawdzasz co masz zaznaczone.. co będziesz mial to przekazujesz do DataGrid2

0

Potrzebuje czegos co mi zwroci ten wiersz bo musze na nim wykonac jakas logike przed wrzuceniem/wyrzuceniem z DataGrid2

0

hej
no to masz dwa wyjścia.. z zaznaczonego row'a pobierasz id z którym juz latwo pobrać resztę danych ze źródła DataGrid1.. albo zaznaczone rekordy pobierasz.. wykonac jakas logike i dopiero wpisujesz do
DataGrid2

0

Problem jest z odznaczaniem, bo jak mam już w DataGrid1 zaznaczone wiersze i chce odznaczyć ostatni wiersz który wcześniej dodałem, to podświetlenie wiersza znika, ale nie jest jakby nie jest wykonywana akcja ze wybrałem ten wiersz, nie ma w tym momencie bindowania. A jak wybiorę inny wiersz niż dodany jako ostatni to wszystko jest Ok.

0

@kalimata:

temat by w ogółe nie istniał, jakby dane były wydzielone do Modelu, przybindowane do gridów, drugi przez property która filtruje dane posiadające "fajkę", pierwszy wszystkie
Grzebanie w danych grida, traktowanie jako kontener danych, skopie ...ę przy wzroście projektu

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wpf+refresh+grid+from+viewmodel
https://docs.microsoft.com/en-us/answers/questions/362834/wpf-mvvm-observablecollection-doesn39t-update-list.html ( PeterFleischer-3316 wygląda, że działa rozsądnie, a nie strzela na oślep)

0

@AnyKtokolwiek: trzymam zaznaczone wiersze w ViewModelu i tę właściwość binduję w drugiej tabeli jako źródło danych dla niej.

0

@AnyKtokolwiek: mniej więcej właśnie tak się dzieje, tylko chodzi o to odznaczanie, że odznaczając ostatnio zaznaczony element, DataGrid już nie informuje zbindowanej do CurrentItem właściwości. Ale jesli odznacze jakis wiersz ktory nie był wybierany jako ostatni, to to powieadomienie od UI już idzie. — kalimata 22 minuty temu

Czyli jakby zmiana wiersza bieżącego pomagała ... jakby "flush" na innym poziomie ... hmmm

Twoja klasa wiersz przestrzega tego wzorca?
https://stackoverflow.com/questions/22897092/update-cell-in-datagrid-wpf

przy czym zaakceptowana odp jest mierna, chodzi o tą z punktami

0

Najprościej to zrobić tak:

<Window x:Class="WpfApp1.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfApp1"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid>
    <Grid.DataContext>
      <local:MainWindowViewModel x:Name="hViewModel"/>
    </Grid.DataContext>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="*"/>
      <ColumnDefinition Width="*"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <DataGrid x:Name="hData" ItemsSource="{Binding Path=Persons}" SelectionMode="Extended">
      
    </DataGrid>
    <DataGrid Grid.Column="1" ItemsSource="{Binding ElementName=hData, Path=SelectedItems}">
      
    </DataGrid>
  </Grid>
</Window>
namespace WpfApp1
{
  public class MainWindowViewModel : INotifyPropertyChanged
  {
    #region PropertyChanged
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string name = null)
    {
      PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(name));
    }
    #endregion
    public MainWindowViewModel()
    {
      Persons.Add(new Person() { Id = 0, FirstName = "Adam", LastName = "Adamowski" });
      Persons.Add(new Person() { Id = 1, FirstName = "Łukasz", LastName = "Łukaszowski" });
      Persons.Add(new Person() { Id = 2, FirstName = "Szymon", LastName = "Szymański" });
      Persons.Add(new Person() { Id = 3, FirstName = "Małgorzata", LastName = "Małgorzatna" });
      Persons.Add(new Person() { Id = 4, FirstName = "Roman", LastName = "Romański" });
    }
    public IList<Person> Persons { get; set; } = new ObservableCollection<Person>();
  }
  public class Person
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
  }
}

screenshot-20210813145802.png

0

@AnyKtokolwiek:
MainViewModel:

public class MainViewModel : ViewModelBase
{
  public ICommand RowSelectedCommand { get; }

  public MainViewModel()
  {
    
    RowSelectedCommand = new RowSelectedCommand(this);
    
  }

  private ObservableCollection<Employee> _employees;

  public ObservableCollection<Employee> Employees
  {
    get {return _employees;} 

set
    {
      _employees = value;
      OnPropertyChanged(nameof(Employee));
    }
  }  private ObservableCollection<Employee> _selectedRows= new ObservableCollection<Employee>
      {
        new Employee{ Id=1, Name="Joe", Lastname="Doe", Age=60, DepartmentId="A-01"},
      new Employee{ Id=2, Name="Andrew", Lastname="Williams", Age=43, DepartmentId="S-6"},
      new Employee{ Id=3, Name="Ann", Lastname="Test", Age=30, DepartmentId="D-01"}
      };

  public ObservableCollection<Employee> SelectedRows
  {
    get { return _selectedRows; }
    set
    {
      _selectedRows = value;
      OnPropertyChanged(nameof(SelectedRows));

    }
  }

  private Employee _currentItem;

  public Employee CurrentItem
  {
    get { return _currentItem; }
    set
    {

      _currentItem = value;
      RowSelectedCommand.Execute(value);
      OnPropertyChanged(nameof(CurrentItem));

    }
  }

  private Employee _selectedItem;

  public Employee SelectedItem
  {
    get { return _selectedItem; }
    set
    {

      _selectedItem = value;
      OnPropertyChanged(nameof(SelectedItem));

    }
  }

  private int _selectedIndex = -1;

  public int SelectedIndex
  {
    get { return _selectedIndex; }
    set
    {
      _selectedIndex = value;
      OnPropertyChanged(nameof(SelectedIndex));
    }
  }


  
}


public abstract class ViewModelBase : INotifyPropertyChanged
{
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
  protected void OnPropertyChanged(string propertyName)
  {
    PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
  }
  public virtual void Dispose() { }

}

RowSelectedCommand

public class RowSelectedCommand : ICommand
{
  public MainViewModel _mainViewModel;
  public event EventHandler CanExecuteChanged;


  public RowSelectedCommand(MainViewModel mainViewModel)
  {
    _mainViewModel = mainViewModel;
  }

  public bool CanExecute(object parameter)
  {
    return true;
  }

  public void Execute(object parameter)
  {
    if (parameter is Employee employee)
    {
      if (employee.Age < 25)
        return;

      var emp = _mainViewModel.SelectedEmployees?.FirstOrDefault<Employee>(x => x.Id == employee.Id);
      if (_mainViewModel.SelectedEmployees is null) _mainViewModel.SelectedEmployees = new System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<Employee>();

      if (emp != null)
      {
        _mainViewModel.SelectedEmployees.Remove(emp);
      }
      else
      {
        _mainViewModel.SelectedEmployees.Add(employee);
      }
    }
  }

a w widoku mam zbindowane

CurrentItem="{Binding CurrentItem, Mode=TwoWay}"
SelectedItem="{Binding SelectedItem, Mode=TwoWay}"

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1