Math.Round, double, dokładność do N miejsc po przecinku, MSTest

0

Trochę się zakręciłem w problemie i potrzebuje czyjegoś spojrzenia z zewnątrz, będę wdzięczny za podpowiedzi.

Opis Problemu:
Pobieram z pliku tekstowego wartość czasu wyrażonego dziesiętnie np. '0,25', '7,67', '0,33333', '0,044'. Taka postać tekstowa tej wartości czasu, ma różną liczbę cyfr po przecinku, może mieć dokładność od 0 do 5 miejsc po przecinku, w zależności od tego co to za czas przygotowania/realizacji/nakładania/itp.
Ale jest tak że np. czas realizacji w całym systemie może być reprezentowany przez 'double' z dokładnością do 5ciu miejsc po przecinku a w niektórych przypadkach w pliku tekstowym z którego importuje dane, ma dokładność 2 miejsc po przecinku, i to jest ok, czasami tak bywa np. 15min to '0,25'. (Nie mam wpływu na plik tekstowy i nie uzyskam tam wartości '0,25000' dla 15minut.)

Następnie konwertuję taki czas na 'double' w obiekcie który czyta ten plik i w tym obiekcie buduję swój obiekt 'CzasScala' do którego konstruktora podaje już 'double' a nie 'string' (potrzebuje takiego obiektu do obliczeń, edycji i wyswietlania tego czasu w różnych formatach w programie).

  public class CzasScala : IComparable<CzasScala>
  {
    public int Dokladnosc_CzasDec_PoPrzecinku { get; private set; }
    
    public CzasScala(double d, int dokladnoscPoPrzecinku)
    {
      Dokladnosc_CzasDec_PoPrzecinku = dokladnoscPoPrzecinku;
      UstawNaPodstawieDziesietnej(d);
    }
    public double GodzinDziesietnie
    {
      get { return _godzinDziesietnie; }
      set { UstawNaPodstawieDziesietnej(value); }
    }
    private double _godzinDziesietnie;

    public int SumaSekund
    {
      get { return _sumaSekund; }
      set { UstawNaPodstawieSumySekund(value); }
    }
    private int _sumaSekund;

    public TimeSpan CzasStandard
    {
      get { return _czasStandard; }
      set { UstawNaPodstawieDateTime(value); }
    }
    private TimeSpan _czasStandard;

    private void UstawNaPodstawieDziesietnej(double d)
    {
      _sumaSekund = WyliczSekundy(d);
      WyliczSkladoweZSumySekund(_sumaSekund);
    }

    private int WyliczSekundy(double d)
    {
      return (int)(d * 3600d);
    }
    private void WyliczSkladoweZSumySekund(int s)
    {
      _czasH = (_sumaSekund / 3600);
      _czasM = (_sumaSekund % 3600 / 60);
      _czasS = (_sumaSekund % 3600 % 60);

      _godzinDziesietnie = Math.Round((double)s / 3600d, Dokladnosc_CzasDec_PoPrzecinku);
      _czasStandard = new TimeSpan(_czasH, _czasM, _czasS);
    }

//pozostala czesc klasy

I teraz problem, jeżeli opakuje taki czas realizacji '0,044' w 'CzasScala' i przeprowadzę na nim jakieś obliczenia lub edycje do postaci np. '0,3784' to dalej w programie wyeksportuje go do pliku tekstowego w takiej właśnie formie '0,3784' i to jest ok, tak ma być. Ale jeżeli pobiorę czas realizacji w formie '0,044' i nic z nim nie zrobię w programie to chciałbym go wyeksportować w postaci identycznej jak pobrałem czyli '0,044' a teraz wg tego co robi mój program, nie ruszony czas zapisuje mi w formie '0,04389' a tak nie chce.

Wiem ze problem leży w metodzie 'WyliczSkladoweZSumySekund' i doszedłem w 'Consoli' jak uzyskać to co chce, po prostu ustawiając właściwość w klasie musze ją ustawiać z dokładnością taką z jaką przychodzi z tekstu, ale jedyny sposób jaki wymyśliłem żeby pobierać dokładność po przecinku wartości która przychodzi to Split(',') i pobranie długości ostatniego stringa z uzyskanej tablicy stringów - ale to mi się wydaje za grubo. Jest jakiś inny rozsądny sposób aby uzyskać efekt o jaki mi chodzi? Może cos zamiast 'Math.Round'

 static void Main(string[] args)
    {
      //odczytana, docelowaDokladnoscPoPrzecinku, sumaSekund, Gdzin, Minut,Sekund, CultureInfo
      //[DataRow(15.35 , 2, 55260, 15, 21, 0, "en-US")]
      //[DataRow(0.044 , 4, 158 , 0, 2, 38, "en-US")]
      //[DataRow(0.064 , 2, 230 , 0, 3, 50, "en-US")]
      //[DataRow(0.0645 , 2, 232 , 0, 3, 52, "en-US")]
      CultureInfo.CurrentCulture = new CultureInfo("en-US", false);

      double d = 0.044;

      int sekund = 158;
      int dokladnoscDocelowa = 5;


      double sekundDouble = (double)sekund;
      double tymczasowa = Math.Round(sekundDouble / 3600d, 3);  //tu na sztywno podaje dokladnosc 3 miejsc po przecinku (bo 0.044)
      double _godzinDziesietnie = Math.Round(tymczasowa, dokladnosc);

      Console.WriteLine($"Przypadek dla {d}");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine($"Sekund = '{sekund}'\t\n" +
        $"dokladnosc: '{dokladnosc}' miejsc po przecinku, \t\n" +
        $"wartość uzyskana Double = '{_godzinDziesietnie}'");
      Console.ReadLine();
    }

Problem uwidocznił się w programie i dlatego żeby zacząć go rozwiązywać zacząłem tworzyć testy jednostkowe.

    // doubleH_IN, poPrzecinkuIN, SUMAsekundOUT, godzinOUT, minutOUT , sekundOUT, culture
    [DataTestMethod]
    [DataRow(3.5,    2, 12600, 3, 30, 0, "en-US")]
    [DataRow(0.25,   2, 900,  0, 15, 0, "en-US")]
    [DataRow(0.17,   4, 612,  0, 10, 12, "en-US")]
    [DataRow(15.35,   2, 55260, 15, 21, 0, "en-US")]
    [DataRow(0.044,   5, 158,  0, 2, 38, "en-US")]
    [DataRow(0.064,   2, 230,  0, 3, 50, "en-US")]
    [DataRow(0.0645,  2, 232,  0, 3, 52, "en-US")]
    [DataRow(0.33333,  5, 1200,  0, 20, 0, "en-US")]
    [DataRow(0.66666,  2, 2400,  0, 40, 0, "en-US")]
    [DataRow(0.66,   1, 2376,  0, 39, 36, "en-US")]
    [DataRow(0.67,   1, 2412,  0, 40, 12, "en-US")]
    [DataRow(0.00001,  0, 0,   0,  0, 0, "en-US")]
    public void TestKonstruktora_DoubleInt_CultureEN_TestUstawianiaWszsytkichPol(double d, int i,
      int sumaSekundResult, int godzinResult, int minutResult, int sekundResult, string cultureInfo)
    {
      CultureInfo.CurrentCulture = new CultureInfo(cultureInfo, false);

      CzasScala czas = new CzasScala(d, i);
      TimeSpan tsResult = new TimeSpan(godzinResult, minutResult, sekundResult);

      Assert.AreEqual(sumaSekundResult, czas.SumaSekund, $"blad w 'SumaSekund' spodziewalem sie {sumaSekundResult} a otrzymalem {czas.SumaSekund}");
      Assert.AreEqual(d, czas.GodzinDziesietnie, $"blad w 'GodzinaDziesietnie' spodziewalem sie {d} a otrzymalem {czas.GodzinDziesietnie}");
      Assert.AreEqual(tsResult, czas.CzasStandard, $"blad w 'TimeSpan', spodziewalem sie {tsResult} a otrzymalem {czas.CzasStandard}");
    }
2

Napisz sobie klasę do ułamków zwykłych. Jak użyjesz w niej BigInteger, to masz praktycznie nieograniczoną precyzję i odporność na wewnętrzną reprezentację liczb zmiennoprzecinkowych w komputerach.

1

Zakładam, masz ugruntowane liczby zmiennoprzecinkowe (choćby na poziomie wikipedii), i wiesz, ze mają dwa problemy:

 • dokładności
 • reprezentacji
0

na typie decimal mam ten sam problem:

      decimal oczekiwana = 0.044m;
      decimal zmiennaD = 158;
      decimal wynik = zmiennaD / 3600m;
      decimal docelowaDoPieciuMiejscPoPrzecinku = Math.Round(wynik, dokladnoscDocelowa);

      Console.WriteLine($"oczekiwane {oczekiwana}, na wyjsciu '{docelowaDoPieciuMiejscPoPrzecinku}'");

wynik:

oczekiwane 0.044, na wyjsciu '0.04389'

0

Ale czemu oczekujesz że wyjdzie ci 0.044? Podziel sobie to na kalkulatorze zaokrąglij do 5 miejsc i zobaczysz że dostaniesz to samo

0

Kurczę, czasami trzeba wstać i się przejść.

Do konstruktora przekazuje 'double' sparsowany ze 'string'a', ale nie przepisuje go tylko przeliczam na sekundy i dopiero w metodzie 'WyliczSkladoweZSumySekund' przeliczam jeszcze raz to samo do 'double' ale już z inna dokładnością. Chciałem mieć za wszelka cenę jedna metodę.
Teraz dodałem przeciążoną metodę 'WyliczSkladoweZSumySekund(int s, double d)' i ona tylko przepisuję odczytany 'double' do właściwości, dzięki temu mam to co zostało przeczytane z tekstu i jeżeli nie ruszę tego w czasie życia obiektu 'CzasScala' to tak samo zostanie wyeksportowane do pliku.

    private void WyliczSkladoweZSumySekund(int s, double d)
    {
      _czasH = (_sumaSekund / 3600);
      _czasM = (_sumaSekund % 3600 / 60);
      _czasS = (_sumaSekund % 3600 % 60);

      _godzinDziesietnie = d;
      _czasStandard = new TimeSpan(_czasH, _czasM, _czasS);
    }

W końcu wszystkie testy przechodzą.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1