Linq - zapytanie nie zwraca danych.

0

Witam, napotkałem się dzisiaj z problemem dotyczącym zapytań Linq. W bazie danych zawieram dane o użytkownikach, które pobierane są w następujący sposób:

using AppCore;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using WoodStoreApp.AppCore;

namespace Magazynier.Data
{
  public class UserModel
  {
    public string User { get; set; }
    public string Login { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public string Privileges { get; set; }
    public int WorkerID { get; set; }

    public static List<UserModel> GetUsers = SqlOperations.GetData("conf.t_users").Tables[0].AsEnumerable().Select(x => new UserModel() 
    {
      User = x.Field<string>("User"), 
      Login = x.Field<string>("Login"), 
      Password = Crypto.GetString(x.Field<string>("Password")), 
      Privileges = x.Field<string>("Privileges"), 
      WorkerID = x.Field<int>("WorkerID") 
    }).ToList();

    public static void SaveUser(UserModel model)
    {
      SqlOperations.Exec("conf.p_users", new SqlParameter[]
      {
        new SqlParameter("@User", model.User),
        new SqlParameter("@Login", model.Login),
        new SqlParameter("@Password", Crypto.GetHash(model.Password)),
        new SqlParameter("@Privileges", model.Privileges),
        new SqlParameter("@WorkerID", model.WorkerID)
      });
    }
  }
}

Sprawdzałem ustawiając breakpointa czy dane faktycznie są pobierane - dane pobierają się. W aplikacji pobieram dane logowania z widoku i chcę pobrać z bazy użytkownika spełniającego kryteria:

var user = UserModel.GetUsers.Where(x => x.Login == model.Login);

Po wykonaniu tego zapytania zmienna ```user nie zawiera danych

0

var count = UserModel.GetUsers.Count;

na pewno count != 0? i na pewno w podglądzie w Watch Window widzisz że jest tam taki login? nie ma żadnej spacji na początku i końcu?

3

Operacje zapytań LINQ są odroczone, co oznacza, że ​​dopóki nie spróbujesz faktycznie wykorzystać danych, zapytanie nie zostanie wykonane. Dlatego wywołania takie jak SingleOrDefault () i FirstOrDefault () czy ToList() First() są konieczne, aby uzyskać konkretne wyniki (oczywiście stosując odpowiednie wywołanie) skoro wiesz, że jest 0 lub 1 to odpowiednie powinno będzie Single w twoim przypadku

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1