Zadanie Spoj

0

W ramach nauki c# rozwiązuje zadanie: treść zadania., ale pomimo otrzymania prawidłowego rozwiązania dla danych przykładowych próba zaliczenia kończy się komunikatem "błąd wykonania (NZEC)".

Mój pomysł na algorytm:

 1. podzielić wczytane dane na dwa zestawy
 • A - znajomi, którzy nie wpłacą bez konieczności ich przekonywania .
 • B - znajomi, którzy wpłacą jeżeli jest odpowiedni poziom Di.
 1. wstępnie wyznaczyć ilu znajomych mniej więcej trzeba przekonać, sprawdzając:
 • czy cel jest osiągalny bez przekonywania,
 • czy minDi (minimalny poziom z całego zestawu) zostanie osiągnięty i kolejny znajomy wpłaci.
 1. Na podstawie tej wstępnej liczby znajomych do przekonania:
 • sprawdzić ich i-ty indeks (z wczytanego zestawu) w zestawie A.
 • wyszukać binarnie następny i-ty indeks (z wczytanego zestawu) przeszukując tylko zestaw B.
 • w pętli sprawdzać kolejnych znajomych z zestawu B od wyszukanego indeksu do końca i sumować cel

Pewnie będzie to mało jasne więc załączam poniżej kod. Zaznaczam, że jestem świeżakiem więc liczę na wyrozumiałość w stosunku do kodu jak i nazw zmiennych/metod.
Proszę o wsparcie w znalezieniu błędu. Chętnie też dowiem się czy da się to napisać optymalniej od strony algorytmu jak i składni.

Kod na Ideone

using System;
using System.Collections.Generic;

class Friend
{
  private readonly int indexInSet;
  private int di;

  public int Iset { get => indexInSet; }
  public int Di { get => di; set => di = value; }

  public Friend(int i)
  {
    this.indexInSet = i;
  }
  public Friend(int i, int Di)
  {
    this.indexInSet = i;
    this.Di = Di;
  }
}

class Program
{
  static int goal;
  static int friends;
  static List<Friend> toConvinceList;
  static List<Friend> conditionFriendsList;
  static int minDi;

  private static void ReadSet()
  {
    string[] friendsAndGoal = Console.ReadLine().Split(' ');
    friends = int.Parse(friendsAndGoal[0]);
    goal = int.Parse(friendsAndGoal[1]);

    string[] zestawString = Console.ReadLine().Split(' ');
    int[] set = Array.ConvertAll(zestawString, int.Parse);

    minDi = Int32.MaxValue;
    toConvinceList = new List<Friend>();
    conditionFriendsList = new List<Friend>();

    SeperateSetToLists(ref set);
    Console.WriteLine(CountHowManyMustBeConvinced(ref toConvinceList, ref conditionFriendsList));
  }

  private static void SeperateSetToLists(ref int[] set)
  {
    for (int i = 0; i < friends; i++)
    {
      if (set[i] >= i + 1)
      {  //Di zbyt wysokie aby wplacili bez przekonywania
        toConvinceList.Add(new Friend(i));
      }
      else
      {  //warunkowo moga wplacic
        conditionFriendsList.Add(new Friend(i, set[i]));
        if (set[i] < minDi)
        {
          minDi = set[i];
        }
      }
    }
    if (minDi == Int32.MaxValue)
    {
      minDi = 0;
    }
  }
  private static int CountHowManyMustBeConvinced(ref List<Friend> toConvinceList, ref List<Friend> conditionFriendsList)
  {
    int conditionFriendsCounted = conditionFriendsList.Count;
    int convince;

    //ilu wstepnie nalezy przekonac sprawdzajac ilu znajomych jest skora wplacic 
    if ((goal - conditionFriendsCounted) > 0) 
    {
      convince = goal - conditionFriendsCounted;                       
      if (convince == goal)
      {
        return goal;
      }
    }
    else
      convince = 0;

    //jakie jest najmniejsze Di w stosunku do tego ilu chcemy przekonac
    if (minDi > convince)
    {
      if (goal <= minDi)
      {
        return goal; //minimalne Di jest za duze, aby znajomi zaczeli wplacac oraz cel jest osiagalny samym wstepnym przekonaniem.
      }
      else
      {
        convince = minDi;
      }
    }

    //liczenie przekonanych;
    int toConvinceListCounted = toConvinceList.Count;
    int beginIndex = 0;
    int sum = 0;
    
    if (convince > 0)
    {
      beginIndex = SearchIndexWithNearestGreaterValue(toConvinceList[convince - 1].Iset, ref conditionFriendsList);
      sum = toConvinceList[convince - 1].Iset + 1;
    }

    do
    {
      for (int i = beginIndex; i < conditionFriendsCounted; i++)
      {
        if (sum >= conditionFriendsList[i].Di) {sum++;}
      }
      if (GoalAchieved(goal, sum)){return convince;}
      beginIndex = SearchIndexWithNearestGreaterValue(toConvinceList[++convince - 1].Iset, ref conditionFriendsList);
      sum = toConvinceList[convince - 1].Iset + 1;
    } while (true);
  }

  private static int SearchIndexWithNearestGreaterValue(int index, ref List<Friend> list)
  {
    int min = 0;
    int max = list.Count - 1;
    int mid = max / 2;
    int loopCountTarget = ((int)Math.Round(Math.Log(Convert.ToDouble(max), 2), 0)) + 1;
    int result = max + 1;

    for (; loopCountTarget > 0; loopCountTarget--)
    {
      if (list[mid].Iset > index)
      {
        result = mid;
        max = mid;
        mid = (max - (max - min)) / 2;
      }
      else
      {
        min = mid;
        mid = min + (max - min) / 2;
      }
    }

    return result;
  }
  private static bool GoalAchieved(int goal, int sum)
  {
    return goal <= sum ? true : false;
  }


  static void Main()
  {
    int countedSets = int.Parse(Console.ReadLine());
    while (countedSets-- > 0)
    {
      ReadSet();
    }
    //Console.ReadLine(); //break
  }

}
1

O Panie, kto to Panu tak…

Wysypie się z tym testem:

1
4 4
1 1 5 1

Co do meritum, to tym algorytmem pewnie nie przejdziesz zadania. Nie wiem, jak dużo chcesz podpowiedzi, więc poniżej kilka pytań na początek, żeby nie zepsuć całości.

 1. Jakiej złożoności czasowej oczekujemy (i dlaczego)?
 2. Jakiej złożoności pamięciowej oczekujemy?
 3. Jaką złożoność ma Twój kod?
0

Spoj to nie jest dobre miejsce do nauki jezyka

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1