podział listBox.Datasource

0

Czy da się jakoś podzielić w Listbox żeby najpierw część danych się wyświetlało np na czerwono a później kolejna część na czarno, kolorami wiem jak zarządzać teraz pytanie jak mam podzielić elementy w Datasource?

InitializeComponent();
      SetupData();

      ListToDo Test = new ListToDo("Testowy napis");
      test.Add(Test);
      mainListBinding.DataSource = test;
      listBox.DataSource = mainListBinding;

      mainListBinding.DataSource = mainList; //w sensie tutaj żeby dospiać do tego co już dodałem

      listBox.DataSource = mainListBinding;
1

Da się. Robisz w xamlu DataTemplate dla tej kontrolki:

<ListBox Width="400" Margin="10"
     ItemsSource="{Binding Source={StaticResource myTodoList}}">
  <ListBox.ItemTemplate>
   <DataTemplate>
    <StackPanel>
     <TextBlock Text="{Binding Path=TaskName}" />
     <TextBlock Text="{Binding Path=Description}"/>
     <TextBlock Text="{Binding Path=Priority}"/>
    </StackPanel>
   </DataTemplate>
  </ListBox.ItemTemplate>
 </ListBox>

Teraz możesz sobie ostylować te textblocki :)

A tutaj reszta:
https://docs.microsoft.com/pl[...]data/data-templating-overview

1

Po co tak drastycznie bawić się w DataTemplate. Lepiej zrobić konwerter który będzie edytował rowbackroundcolor w stylach

0
Grzegorz Świdwa napisał(a):

Po co tak drastycznie bawić się w DataTemplate. Lepiej zrobić konwerter który będzie edytował rowbackroundcolor w stylach

mógłbyś coś więcej objaśnić?

1

screenshot-20200304201436.png

public class Person : INotifyPropertyChanged
  {
    #region PropertyChanged
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    public void OnPropertyChanged(string PropertyName)
    {
      this.PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(PropertyName));
    }
    #endregion
    public Person(string Name, Brush Backround)
    {
      this.Name = Name;
      this.Backround = Backround;
    }

    private string name;
    public string Name
    {
      get
      {
        return name;
      }
      set
      {
        name = value;
        OnPropertyChanged("Name");
      }
    }

    private Brush backround;
    public Brush Backround
    {
      get
      {
        return backround;
      }
      set
      {
        backround = value;
        OnPropertyChanged("Backround");
      }
    }

    public override string ToString()
    {
      return Name;
    }
  }
  class MainWindowViewModel : INotifyPropertyChanged
  {
    #region PropertyChanged
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    public void OnPropertyChanged(string PropertyName)
    {
      this.PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(PropertyName));
    }
    #endregion
    public MainWindowViewModel()
    {

    }

    /// <summary>
    /// Kolekcja wszystkich dostępnych osób
    /// </summary>
    public IList<Person> People { get; private set; } = new ObservableCollection<Person>();

  }
<Window x:Class="Aplikacja.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:Aplikacja"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Window.Resources>
    <Style TargetType="{x:Type ListBoxItem}">
      <Style.Setters>
        <Setter Property="Background" Value="{Binding Path=Backround}"/>
      </Style.Setters>
    </Style>
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <Grid.DataContext>
      <local:MainWindowViewModel x:Name="hViewModel"/>
    </Grid.DataContext>
    <ListBox ItemsSource="{Binding Path=People}">

    </ListBox>
  </Grid>
</Window>
0
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Media;

public class Person : INotifyPropertyChanged
{
  #region PropertyChanged
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
  public void OnPropertyChanged(string PropertyName)
  {
    this.PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(PropertyName));
  }
  #endregion
  public Person(string Name, Brush Backround)
  {
    this.Name = Name;
    this.Backround = Backround;
  }

  private string name;
  public string Name
  {
    get
    {
      return name;
    }
    set
    {
      name = value;
      OnPropertyChanged("Name");
    }
  }

  private Brush backround;
  public Brush Backround
  {
    get
    {
      return backround;
    }
    set
    {
      backround = value;
      OnPropertyChanged("Backround");
    }
  }

  public override string ToString()
  {
    return Name;
  }
}
class MainWindowViewModel : INotifyPropertyChanged
{
  #region PropertyChanged
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
  public void OnPropertyChanged(string PropertyName)
  {
    this.PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(PropertyName));
  }
  #endregion
  public MainWindowViewModel()
  {

  }

  /// <summary>
  /// Kolekcja wszystkich dostępnych osób
  /// </summary>
  public IList<Person> People { get; private set; } = new ObservableCollection<Person>();

}
<Window x:Class="Aplikacja.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:Aplikacja"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Window.Resources>
    <Style TargetType="{x:Type ListBoxItem}">
      <Style.Setters>
        <Setter Property="Background" Value="{Binding Path=Backround}"/>
      </Style.Setters>
    </Style>
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <Grid.DataContext>
      <local:MainWindowViewModel x:Name="hViewModel"/>
    </Grid.DataContext>
    <ListBox ItemsSource="{Binding Path=People}">

    </ListBox>
  </Grid>
</Window>
1

Klasa person i MainWindowViewModel musza znajdować się w jakiejś przestrzeni nazw

Przykład:
using ...
using ...

namespace...
{
wypociny
}

Zrób tak, aby Twój MainWindowViewModel znajdował się w tej samej przestrzeni co MainWindow

0

A jakiś pomysł jak to zrobić w windows form app?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0