Witam,
Uczę się routingu w ASP.NET core.
Napotkałem mały problem. Gdy chcę wygenerować link do innej strony, generuje mi taki jakby nie było routingu.
Niżej pokazuję przykład:

Routingi:

app.UseMvc(routes => {
        routes.MapRoute(
            name: null,
            template: "DodajNoweMiasto{createID:int}",
            defaults: new { controller = "Home", action = "Create"});
        routes.MapRoute(
          name: null,
          template: "DodajNoweMiasto",
          defaults: new { controller = "Home", action = "Create", createID = 1 });
      }
      );

W widoku "Index" chcę wygenerować link do Kontrolera="Home" i akcji "Create".

<a asp-action="Create" asp-controller="Home" class="btn btn-primary">Dodaj miasto</a>

Niestety powyższy kod generuje link do adresu

localhost/Home/Create

, a chciałbym aby generował do

 localhost/DodajNoweMiasto

Oczywiście gdy w przeglądarkę wpiszę którykolwiek z powyższych URL, oba działają i przenoszą do tego samego widoku(w tym wypadku formularza).