rekurencja

0

Stwórz rekurencyjną funkcję int MinimumRek(int[] T, int i=0), która zwraca indeks najmniejszego elementu w tablicy T.
zwraca mi 0.

  {
    static int MinimumRek(int[] T, int i = 0)
    {
      int rek = 0;
      if (i == T.Length)
      {
        return 0;
      }
     MinimumRek(T, i + 1);

      if (T[rek] > T[i])
      {
        rek++;
      }

      return rek;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] T = { 3,5,2,1,4,5 };
      Console.WriteLine(MinimumRek(T));
      Console.ReadKey();
    }
  }
0
int rek = 0;

Przy każdym wywołaniu funkcji zerujesz iterator

0

W ogóle chyba nie tędy droga, czemu zwracać 0, przy stopie rekurencji? Ale można trochę "przycheatować", :-) stworzyć funkcję pomocniczą i ona załatwi minimalny indeks:

class MainClass {
 static int minRek(int [] a, int i, int minimum, int indMin) {
   if (i == a.Length) {
    return indMin;
   }
   else {
    if (a[i] <= minimum) {
     indMin = i;
     minimum = a[i];
    }
   return minRek(a, i + 1, minimum, indMin);
   }
 }
 static int MinimumRek(int[] T, int i = 0){
   return minRek(T, i, int.MaxValue, 0);
 }
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] T = { 3,5,-2,1,4,0 };
      Console.WriteLine(MinimumRek(T)); // -> 2

    }
}
0

W pythonie to byłoby jakoś tak:

def min_rek(T, idx = 0):
  if idx + 1 >= len(T):
    return idx

  imin = min_rek(T, idx + 1)
  if T[idx] < T[imin]:
    return idx
  return imin

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0