Problem z połączeniem z empik.com

0

Próbuje połączyć się z stroną https://www.empik.com/pure-co[...]artists,prod61080303,muzyka-p, niestety bezskutecznie wyświetla się komunikat:

An unhandled exception of type 'System.Net.WebException' occurred in System.dll

Additional information: The request was aborted: The connection was closed unexpectedly.

Kod źródłowy:

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using System.Net;
using System.Net.Security;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.IO;

namespace EMPIK
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback += ValidateRemoteCertificate;
      ServicePointManager.SecurityProtocol = (SecurityProtocolType)3072;

      WebClient MyWebClient = new WebClient();

      var MyStream = MyWebClient.OpenRead(@"https://www.empik.com/pure-country-various-artists,prod61080303,muzyka-p");

      StreamReader MyStreamReader = new StreamReader(MyStream);

      string Page = MyStreamReader.ReadToEnd();

    }

    private static bool ValidateRemoteCertificate(object sender, X509Certificate cert, X509Chain chain, SslPolicyErrors error)
    {
      // If the certificate is a valid, signed certificate, return true.
      // MessageBox.Show(chain.ToString());

      if (error == System.Net.Security.SslPolicyErrors.None)
      {
        return true;
      }

      MessageBox.Show("X509Certificate [{0}] Policy Error: '{1}'" + cert.Subject, error.ToString());

      return false;
    }
  }
}

Czy to ma jakiś związek z tls 13 (jestem poczatkujacym programistą ...)

Proszę o pomoc

1

Spróbuj tak:

WebClient webClient = new WebClient();
webClient.Headers["User-Agent"] = "MOZILLA/5.0 (WINDOWS NT 6.1; WOW64) APPLEWEBKIT/537.1 (KHTML, LIKE GECKO) CHROME/21.0.1180.75 SAFARI/537.1";
string Page = webClient.DownloadString("https://www.empik.com/pure-country-various-artists,prod61080303,muzyka-p");
0

Dziękuje działa

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0