Wymuszanie kodowania pliku w VBS

0

Hej

Pytanie dotyczy języka VBS (Visual Basic Script)

Tworzę plik tekstowy za pomocą klasy FSO ( File System Object )

Jak wymusić kodowanie pliku, który aktualnie jest UTF 8 a chce żeby był np. ANSI

Przykładowy fragment kodu:

Option Explicit

Dim objFSO, filePath, objFile, i

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

filePath = "C:\testwrite\somefile.txt"

Set objFile = objFSO.CreateTextFile(filePath,True)

For i = 0 to 99
    objFile.WriteLine i & "|" & "test string"
Next

objFile.Close

Z góry dzięki

0

Czy wystarczy, że dodam kolejny parametr do obiektu FSO aby wymusić Unicode encoding?

Set objFile = objFSO.CreateTextFile(filePath,True, True)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0