Odczytanie danych z bazy i wyswietlenie w listbox

0

Chce wyświetlić zawartość bazy w listbox, niestety idzie mi to z dosyć nie za dobrym skutkiem. Wywala mi błąd podczas nawiązywania połączeniu w funkcji odpowiadającej za wyswietlenie

public List<string>[] SelectALL()
    {
      poloczenie.Open();
      List<string>[] list = new List<string>[2];
      list[0] = new List<string>();
      list[1] = new List<string>();

      if (poloczenie.State == ConnectionState.Open)
      {
        zapytanie = string.Format("SELECT * FROM stroje");

        komenda = new SQLiteCommand(zapytanie, poloczenie);
        komenda.ExecuteNonQuery();
                SQLiteDataReader datareader = komenda.ExecuteReader();

        while (datareader.Read())
        {
          list[0].Add(datareader["Nr"] + "");
          list[1].Add(datareader["Description"] + "");

        }
        datareader.Close();
        poloczenie.Close();
        return list;
      }  

      else
      {
        return list;
      }

    }
        list = SelectALL();
        dataGridView1.Rows.Clear();
        for (int i = 0; i < list[0].Count; i++)
        {
          int number = dataGridView1.Rows.Add();
          dataGridView1.Rows[number].Cells[0].Value = list[0][i];
          dataGridView1.Rows[number].Cells[1].Value = list[1][i];

        }
0

Zapomnij wszystko co wiesz o php. Im szybciej tym lepiej.
Np to +"". Dobrze to nie wygląda.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0