Jak poprawić ten kod? #2

0

Dalej próbuję stworzyć prostą wersję OneDrive'a i mam taki kod:

public class CreateDirectoryCommandHandler : IRequestHandler<CreateDirectoryCommand, Result>
  {
    private readonly ApplicationDbContext dbContext;
    private readonly IAuthContext authContext;
    private readonly StorageConfiguration storageConfiguration;

    public CreateDirectoryCommandHandler(ApplicationDbContext dbContext, IAuthContext authContext, StorageConfiguration storageConfiguration)
    {
      this.dbContext = dbContext;
      this.authContext = authContext;
      this.storageConfiguration = storageConfiguration;
    }

    public async Task<Result> Handle(CreateDirectoryCommand command, CancellationToken cancellationToken)
    {
      var currentUserId = authContext.GetCurrentUserId();

      var parentRelativePath = string.Empty;

      if (command.ParentDirectoryId != null)
      {
        var parentDirectory = await dbContext.Directories.FindAsync(command.ParentDirectoryId);

        if (parentDirectory == null)
        {
          return new Result(ErrorName.NotValid, "Nie można utworzyć folderu, gdyż folder nadrzędny o podanym id nie istnieje.");
        }

        parentRelativePath = parentDirectory.RelativePath;
      }

      var relativePath = Path.Combine(parentRelativePath, command.DirectoryName);

      var isExisting = dbContext.Directories.Any(d => d.UserId == currentUserId && d.RelativePath == relativePath);

      if (isExisting)
      {
        return new Result(ErrorName.NotValid, "Folder już istnieje.");
      }

      Directory.CreateDirectory(Path.Combine(storageConfiguration.AbsolutePath, currentUserId.ToString(), relativePath));

      var createdDirectory = new MyDrive.Model.Directory
      {
        RelativePath = relativePath,
        UserId = currentUserId
      };

      dbContext.Directories.Add(createdDirectory);
      await dbContext.SaveChangesAsync();

      return Result.SuccessfulResult;
    }
  }

Problem w tym, że w jednej metodzie mam walidację (wstępna jest przy użyciu FluentValidation), zapis do bazy i tworzenie katalogu na dysku. Czy wystarczy po prostu podzielić ten kod na funkcje i będzie dobrze? Przy takim podejściu funkcje walidująca i zapisująca do bazy będą miały sporo tego samego kodu, a to raczej nie dobrze (w obu metodach trzeba dokonać odczytu z bazy, aby znaleźć katalog nadrzędny, i utworzyć ścieżkę względną do tworzonego folderu). I czy w ogóle tworzenie katalogu na dysku powinno być w handlerze komendy, czy może lepiej w jakimś handlerze eventu DirectoryCreated?

0

Czy brak odpowiedzi ma oznaczać, że choć jest źle, to trudno, by było lepiej?

0

w jednej metodzie mam walidację (wstępna jest przy użyciu FluentValidation)

A w którym to jest miejscu? Bo nie widzę coś.

A ok. Zauważyłem słowo wstępna :P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0